Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til anlæggelse af Perkutan Endoskopisk Gastrostomisonde (PEG-sonde)

 

Formål

At anvise hvordan der henvises til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling med henblik på anlæggelse af PEG sonde.
 

Definitioner

Ved PEG-sonde forstås: Perkutan Endoskopisk Gastrostomisonde- sonde der går gennem bugvæggen til ventriklen

EPJ: Elektronisk patientjournal
 

Beskrivelse

Hos mange patienter med blivende spiseproblemer er PEG-sonde et godt alternativ til varig nasogastrisk sonde.

Sonden anlægges gastroskopisk, idet der samtidig i lokalanæstesi lægges en lille incision svarende til forreste bugvæg. Indgrebet kan foretages i en let sedering (Dormicumrus) kombineret med lokalanæstesi i bugvæggen; men som hovedregel anvendes generel anæstesi. Patienten skal altid være narkoseklargjort og observeres af anæstesipersonale.


Der gives i tilslutning til indgrebet antibiotikaprofylakse i form af inf. Cefuroxim 1,5 g i.v. som engangsdosis.

Anlæggelse af sonden foregår vejledt af gastroskopilyset, som kan ses gennem ventrikelvæggen, og normalt er proceduren simpel, men komplikationer er ikke helt sjældne.

Udover komplikationer til sedering eller generel anæstesi, kan komplikationerne dreje sig om tarmperforation, dislokation og fejlplacering af sonden og lignende. Hos denne gruppe svækkede patienter kan sådanne komplikationer medføre døden.

Sådan foregår henvisningen når patienten kommer fra Regionshospital Nordjylland

Henvisning til anlæggelse af PEG-sonde foregår via Klinik Medicin. Hvis Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling modtager en henvisning fra en praktiserende læge til ovenstående, omvisiteres denne til Klinik Medicin.

Klinik Medicin skal indhente accept, klargøre og informere patienten og dennes pårørende om indgrebet og om de komplikationer, der er forbundet med dette.

 

I journalen skal Klinik Medicin dokumentere følgende:

 • • Der printes og udfyldes præ-skema, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale (bilag 1)

 • • Der udfyldes operatørsamtale og foranlediges anæstesitilsyn.

 • • Indikation for sondeanlæggelse

 • • Patientens/pårørendes informerede samtykke

 • • Sikre at pt. er fastende fra midnat som ved vanlig gastroskopi.

 • • Patienten/pårørende er informeret om at pausere AK-behandlingen iht. PRI-dokument herom

 • • Bglc. i niveau, hvis patienten er diabetiker

 • • Væsketal inkl. Hb og EKG foreligger på proceduredagen.

 • • Blodtryk og puls foreligger

 

Herefter sendes henvisningen med ovenstående oplysninger til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland.

Sådan foregår henvisningen, når patienten kommer fra andet sygehus i regionen

Henvisning til anlæggelse af PEG-sonde foregår via stamafdelingen, når nedenstående er dokumenteret i EPJ.

Stamafdelingen skal indhente accept, klargøre og informere patienten og dennes pårørende om indgrebet og om de komplikationer, der er forbundet med dette.

I journalen skal stamafdelingen dokumentere følgende:

 • • Der printes og udfyldes præ-skema, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

 • • Indikation for sondeanlæggelse

 • • Patientens/pårørendes informerede samtykke

 • • Om indgrebet skal foretages i lokalanæstesi og Dormicumrus eller om der er påkrævet generel anæstesi – sidstnævnte kræver at stamafdelingen har sikret, at patienten er klar til narkosetilsyn - der foretages når patienten ankommer til Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn (kirurgisk Speciale)

 • • Sikre at patienten er fastende fra midnat som ved vanlig gastroskopi.

 • • Væsketal inkl. Hb og EKG foreligger på proceduredagen.


Henvisning indeholdende telefonnummer samt ovenstående oplysninger sendes til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland.

Sekretær fra Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling vil kontakte henvisende afdeling og oplyse om tidspunkt for anlæggelse af PEG-sonden. Henvisende afdeling printer selv skemajournal (bilag 2 – skemajournal-indlæggelsesjournal) via PRI.

Denne skemajournal og præ skema skal udfyldes af henvisende afdeling af hensyn til narkoseafdelingen, og skal – medbringes ved gastrostomianlæggelsen.


Hvis patienten er uledsaget og ikke kan svare for sig
skal han/hun have identifikationsarmbånd på.

Når indgrebet er foretaget skrives og registreres det som et assistance i Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
.

Sonden kan anvendes i lang tid afhængig af anvendelsesmåde, og der skal IKKE rutinemæssigt planlægges udskiftning.
 

Referencer

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27931635/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24976711/