Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overordnede lejringsprincipper

Beskrivelse

Operationssygeplejersken og anæstesisygeplejersken sikrer sig

 • • At patienten lejres med begge arme på armbordene i korrekt højde og vinkel i skulderleddet på maks. 90°

 • • Benene lejres med en pølle under knæene

 • • At patienten lejres på et tørt og glat underlag

 • • At der bliver værnet om patientens blufærdighed/værdighed

 • • At der ikke er unødig afkøling

 • • At patienten lejres med hensyntagen til individuelle behov

 • • At lår-rem og de nødvendige støtter anvendes for at sikre patienten på lejet

 • • At være opmærksom på at operationsassistancebord, operationssygeplejerske eller kirurg samt slanger og andet ikke hviler/trykker på patienten

 • • At der ikke er tryk på nerver, kar og led

 • • At anæstesisygeplejersken har det overordnede ansvar ved flytning af bedøvede patienter

 • • At behovet for brug af hjælpepersonale vurderes af sygeplejepersonalet på operationsstuen

 • • At patienten har fri respiration

 • • At kirurgen har optimale operationsforhold

Procedurer

Ansvar for lejring

Dette påhviler enhver, der på operationsgangen har kontakt med patienten før, under og efter operationen. Ansvaret deles, således at anæstesipersonalet under operationen har ansvaret fra thorax og kranielt, mens operationspersonalet har ansvaret fra thorax og distalt.

Patientens lejring afkrydses på dokumentationsskema Registrering i stue-dokumentationsskema A-OP

Ved operationens afslutning lejres patienten hurtigst muligt i egen seng for at minimere varigheden af en evt. belastende lejring.

Ved flytning fra operationsleje til seng anvendes (hvis patienten ikke selv kan deltage) glide-lagen/bræt samt hjælp fra portør.

Lejring af operationspatienter

Hovedparten af vores patienter er i generel anæstesi til de kirurgiske indgreb. Herved bortfalder patientens naturlige reflekser, og muskeltonus nedsættes. Patienterne er ude af stand til at give udtryk for lejringsgener, som kan skyldes overstrækning af led, vrid, stræk og tryk, der kan forårsage nerveskade og afklemning af kar.

Det er derfor vigtigt at anvende vores viden om anatomi/fysiologi samt at udspørge patienten om specielle forhold ved bevægeapparatet, der skal tages hensyn til

 • • Bevægelighed af led

 • • Smerter fra muskler/led

 • • Rygproblemer

 • • Cirkulatoriske forstyrrelser

Se også særskilt vejledning om Modtagelse af operationspatient i A-anæstesi samt klargøring til overdragelse af patienten postoperativt

Standard/mål

Ud fra denne samlede viden lejres patienten til det enkelte indgreb, således at risiko for skader undgås/minimeres, og individuelle hensyn tilgodeses.

Ansvar for lejerne

Det påhviler operationsstuens personale at sikre, at det rette leje samt alt til lejringen forefindes på stuen. Samme personale har ansvaret for vedligeholdelse af lejerne og ekstraudstyret hertil.
Eftersynsansvaret ligger i teknisk afdeling, de laver eftersyn 1-2 gange om året.

 

Maks. vægt på lejer og vogne

OP stue 1-2:360 kg

Stue 3 og 11:400 kg

Robotstuen : 450 kg

Øjen-op: 225 kg

 

https://www.trumpfmedical.com/globalassets/pdf/brochures/en/Brochure_TruSystem_7500_EN.pdf

https://www.trumpfmedical.com/globalassets/pdf/brochures/en/flyer_trusystem_7000dv_en-intl.pdf

Anvisning

Se også lejringsbog med billedmateriale på OP-kontor.

Ekstra Lejrings udstyr

Dette findes i skabene på stue 2 og 3, stue 1 i indsovningen, stue 11 i OP depot ved 11, stue 17 i forrummet til stuen.

I omlader rummet findes derudover galger, puder i alle størrelser, skråpuder, gelpuder.

I forrummet til stue 1 findes skråpude til den bariatriske patient, special puden til GB, og 1 HUG U Vacc pude med betræk.

Formål

At sikre at overordnede lejringsprincipper bliver overholdt i forbindelse med lejringer på Gastro-operationsafsnit.