Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registrering og eftersyn af teknisk udstyr og hjælpemidler, Thisted K3

 

 

Formål

Kvalitetssikring og ensretning af hvordan man registrerer og efterser afsnittets tekniske udstyr.

 

 

Beskrivelse

 • ➢ Afsnittet skal igennem dette dokument, sikre at afsnittets tekniske udstyr og hjælpemidler, regelmæssig bliver kontrolleret af afsnittets personale, eller sendes til Teknisk Afdeling, via rekvisition. Dette efter nedenstående liste.

 • ➢ Den enkelte medarbejder, er ansvarlig for at et hjælpemiddel sendes til reparation, så snart fejlen opdages. Det fejlramte apparatur, mærkes og tages ikke i brug, før det er repareret og kontrolleret. Der sendes mail til Teknisk Afdeling.

 • ➢ Hvis der er sket en utilsigtet hændelse, i.f.m. anvendelse af det fejlramte apparatur, indberettes dette.

 • ➢ Et teknisk udstyr/hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af at arbejde, skal være egnet eller tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

 • ➢ Der skal findes en dansk brugsanvisning, som indeholder fyldestgørende oplysninger om udstyrets/hjælpemidlets anvendelse.

 

Ansvar

 • ➢ Afsnitslederen har det overordnede ansvaret for, at Arbejdsmiljøgruppen og Teknisk afdeling orienteres om nyanskaffelser.

 

 • ➢ Arbejdsmiljøgruppen skal sikre:

 • • at udstyr/hjælpemidler, der indkøbes og forefindes i afdelingen er registreret hos Teknisk Afdeling

 • • at udstyr/hjælpemidler får foretaget det nødvendige eftersyn ved rekvirering af Teknisk Afdeling

 

 • ➢ Teknisk Afdeling har ansvar for registrering, mærkning, lovpligtig eftersyn, samt kontrol af eftersyn af udstyr.

 

 • ➢ Forflytningsvejlederen har det overordnede ansvar for, at sikrer eftersyn af følgende hjælpemidler til forflytning:

 • • Mobile lifte: arjo-lifte bliver sendt til årlig eftersyn på Teknisk Afdeling. De bliver påklæbet dato for eftersyn og registreres af forflytningsvejleder. Er lagt i kalender for næste eftersyn.

 • • Liftsejl: efterses for fejl og mangler ved hver vask, ved ophængning i portørdepotet. Der er brugerens ansvar, at sikre at sejlet ikke har synlige skader, inden det tages i brug ved patienten.

 • • Loftlifte: bliver årligt efterset af firmaet, via aftale med Teknisk Afdeling.

 

 

 

 

Registrering og eftersyn af teknisk udstyr og hjælpemidler.

Genstand

Hyppighed

Ansvarlig

Dokumentation

 

 

Teknisk afdeling

Arbejdsmiljø -gruppen

Forflytnings- vejlederen

Dato + initialer

i skema.

Hjælpemidler:

 

 

 

 

 

Alt fastnaglet udstyr

 

x

 

 

 

Senge

1 x årligt

x

 

 

 

Sengeborde

løbende

 

x

 

x

Læne- og spisebordstole

løbende

 

x

 

x

Ophæng til TV

1 x årligt

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Bækkenstol

1 x årligt

 

x

 

x

Toiletforhøjer

løbende

 

x

 

x

Badebænk

løbende

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Elektronisk BT-apperater

Nye hver 2. år

 

x

 

x

Termometre

1 x årligt

 

x

 

x

Saturationsmåler

1 x årligt

 

x

 

x

Ilt og sug

1 x årligt

 

x

 

x

Infusionspumpe

1 x årligt

 

x

 

x

Blærescanner

1 x årligt

 

x

 

x

Loftlift

1 x årligt

 

 

x

x

Liftsejl

ved brug i afd.

 

 

x

x

Arjo-lift

1 x årligt

 

 

x

x

Stige / elefantfod

løbende

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Kontorstole

1 x årligt

 

x

 

x

Hæve- sænkeborde

løbende

 

x

 

x

I afsnittet ligger en liste til dokumentation, for udført eftersyn.