Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Peritonealdialyse og insulinbehandling

 

Subkutant insulin1

Intraperitonealt insulin1

Injektion af insulin i poser2

 

Ved start af peritonealdialyse kan patienten selv vælge, om han/hun vil forsætte med subkutan insulinadministration eller tilsætte insulinen til dialyseposerne. Den sidste måde menes at give en bedre regulation af blodsukkeret, men god videnskabelig dokumentation mangler. Patienter på natmaskine vil oftest anvende sædvanlig s.c. insulin, hvis der ikke forekommer poseskift i dagtid.

 

Subkutant insulin

Vælger patienten at fortsætte med subkutan injektion gives ved dialysestart sædvanlige insulindoser. Blodsukker kontrolleres x 4, og insulindosis justeres herefter. Pga. glukoseabsorption fra dialysatet kan insulinbehovet stige.

 

Intraperitonealt insulin

Vælger patienten at tilsætte insulin til poserne, vil den samlede døgndosis blive 2-3 gange større end hvis givet subkutant. Der bruges følgende fremgangsmåde:

  • • Beregn det totale antal enheder insulin, patienten tager subkutant (Total-SC).

  • • Der startes med at tilsætte af 60% af Total-SC til hver af de tre dagposer, 40% af Total-SC til natposen. Altså i alt 220% af det tidligere totale antal enh. insulin pr. døgn!

  • • Blodsukker måles ved hvert poseskift, og insulintilsætningen justeres dagligt. I de fleste tilfælde, vil der være behov for at øge insulindoserne i forhold til ovenstående.

  • • Ved blodsukker over 20 mmol/l gives 4-6 enh. insulin s.c.

 

Korrektioner

Ovenstående regime er baseret på anvendelse af 2 liters poser med ca. 13,6 mg glukose (svage poser). I andre tilfælde må insulindosis korrigeres:

  • • Glukosefrit dialysat (Extraneal, Nutrineal): mindsk insulin/pose med 4 enh.

  • • Mellemstærke poser: øg insulin/pose med 2 enh.

  • • Stærke poser: øg insulin/pose med 4 enh.

Der korrigeres også for posestørrelse, både pga. af insulinadsorption til plastic og forskelle i glukosemængde: 1,5 liters poser: Insulintilsætning mindskes med 20 %; 2,5 liters poser: Insulintilsætning øges med 20 %.

Obs. At der ved peritonit er der øget absorption af både glukose og insulin. Derfor måles altid blodsukker x 4 ved peritonit hos diabetikere, og insulindosis justeres løbende.

 

Regneeksempel

PD: 4 x 2 liter i form af svag, mellem, svag og Extraneal til natten.

Insulin-SC: 40 enh./døgn alt i alt.

Til dagposer tilsættes: 40 enh. x 60 % = 24 enh./pose

Til natposer tilsættes: 40 enh. x 40 % = 16 enh/pose

Dvs. 24, 24, 24, 16 enh. til de fire poser. Men pose 2 er mellemstærk (øg med 2 enh.), og natposen er Extraneal (mindsk med 4 enh.).

Slutfacit: 24, 26, 24, 12 enh. til de fire poser.

 

Injektion af insulin i poser

Der anvendes altid hurtigtvirkende insulin (Actrapid pen).

Til Fresenius-systemet tilsættes insulinen via comfeelplade (se instruks), da nålene er for korte i forhold til injektionsstudsen på poserne.

Kanylen skiftes hver gang.