Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIV - behandling og undersøgelsesprogram for nyfødte børn af HIV-positive mødre.

Formål:

Vejledning til modtagelse, behandling og opfølgning af nyfødte børn, hvor mor har kendt eller mistænkt HIV

Definition af begreber:

Beskrivelse:

Ved behandling af den HIV-positive gravide kvinde og af barnet de første 4 leveuger med Retrovir kan den vertikale smitterisiko reduceres til under 1 procent.

 

Amning:

HIV-positive mødre må ikke amme deres børn.

 

Pleje af børn af HIV-positive mødre:
Der gælder ingen specielle forholdsregler ved pasning af evt. HIV-positive inficerede børn. Børnene overfører ikke smitte til personalet ved almindelig pleje og pasning af barnet (f.eks. bleskift, madning, m.m.) Almindelige regler for god hygiejne skal overholdes. Vedr. sutter og sutteflasker er der ingen risiko for smitte, og almindelige procedurer for rengøring skal følges.
Ved risiko for udsættelse for kontakt med barnets/mors blod (og alm. aftørring efter fødslen, blodprøvetagning, dropanlæggelse) anvendes handsker.

 

Retrovir:
Langt de fleste behandles med Retrovir de første 4 uger efter fødsel. Dosis er 4 mg/kg x 2 dagligt per os (mikstur 10 mg/ml). Første dosis så tidligt som muligt, senest 6 timer gammel. Afvigelse i behandling, se under
Særlige forhold.
Følgende hæmatologiske parametre kontrolleres under behandlingen: Hæmoglobin, leukocytter, differentialtælling, trombocytter og S-alanin aminotransferase (ALAT).
Prøvetidspunkter: se skema.

 

Barnets HIV-Status følges med følgende blodprøver:
HIV-RNA 1-PCR (HIV 2 hvis mor er HIV 2 pos). Prøvetidspunkter, se skema.
Bestilles inden barnet går hjem. Kan også tages på perifere sygehuse! Sørg for at aftale med familien
hvilket telefonnummer vi kan ringe svar tilbage på.
Barnets blodprøver følges indtil vertikal smitte med HIV kan udelukkes. Ved fortsat negativ test >16 uger gammel, har barnet ikke kongenit HIV.
Dokumentation af normalisering af
HIV-antistof test tages dog for at dokumentere dette ca 18 mdr gammel.

 

 

 

HIV-RNA 1

(2 sjældent relevant)

Hæmoglobin, L+D
trombocytter og ALAT


HIV 1+2 -antistof

Dag 1-2

X

X

 

6 uger

X

X

 

3 måneder

X

 

 

18 mdr

 

 

X

 

 

Kontrol:

Der skal bestilles tid til trivsels kontrol (ved forventet ukompliceret forløb) ca 3 mdr gammel ved overlæge Lars Bender. Ses desuden 18 mdr gammel hvor alm HIV test tages. Kan meget sjældent stadig være falsk positiv.

 

 

Særlige forhold

 • • Hvis barnet er præmatur gives reduceret dosis Retrovir (10 mg/ml).

GA 30 – 33+6 uger  2mg/kg x 2 dagligt i 2 uger herefter 3 mg/kgx2 i 2 uger.

GA < 30+0 uger 2mg/kg x 2 dagligt.

Samlet behandlingstid 4 uger som hos mature nyfødte.

 

 • • Hvis PO ikke er mulig kan Retrovir gives som 1,5 mg/kg IV. GA >36+6 x4 og GA < 37+0 x2

 

 • • Hvis mor er HIV-2 positiv (sjælden blandt HIV pos. I DK måske 1:1000 Ses primært i Vestafrika) bør ovl. Lars Bender/infektionsmediciner eller Hvidovre kontaktes. Speciel medicin (Kaletra) kan overvejes.

 

Hvis mor ikke er behandlet sufficient:

 • • Først erkendt HIV positiv efter fødsel

 • • Mors virus load >50 counts/ml (husk her at måle HIV-DNA-SSI da RNA kan være falsk positiv)

 • • HIV positiv uden kendt virus load

3 stof behandling senest 4 timer efter fødsel. Ovl. Lars Bender/infektionsmediciner eller Hvidovre bør kontaktes; men behandling ikke udsættes af den grund. Opfølges alle tættere, se DPS vejledning.

 

 

 • • 3-stof behandling består af:
  Mikstur Retrovir som anført tidligere
  Mikstur Viramune (10mg/ml): 2 mg/kg 1x dagligt i 1 uge, herefter 4 mg/kg x1 dagligt i 1 uge.
  Mikstur Epivir (10 mg/ml): 4 mg/kg x 2 i 4 uger

Har mor modtaget beh med Viramune under graviditet i mere end 3 dage, opstartes den høje dosis fra uge 1

 

 • • Børn der ammes (trods givet råd): HIV-RNA måles månedligt gennem ammeperioden (amning bør stoppe helt efter 4 mdr), samt 2 og 6 uger efter ammeophør.

 

Referencer:

Litteratur:
DPS guideline “Børn født af HIV-positive mødre” (01-09-2019)