Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyremedicin – Klinisk Kemiske Undersøgelser

 

Creatinin-clearance1

Døgn-proteinudskillelse1

Albumin/Creatinin-ratio1

Urinmikroskopi2

Tørsteprøve/Minirintest2

 

Flere undersøgelser til udredning af glomerulonefrit, kontrol af uræmi osv. fremgår af relevante afsnit. Nogle af de mest brugte undersøgelser, som bør nævnes omfatter:

 

Creatinin-clearance

Er især indiceret ved udredning af nyresygdomme for at afsløre påvirkning af filtrationen. Bruges desuden ved terminal uræmi og dialysepatienter til vurdering af restfunktion. Sommetider samles clearance i tre døgn for at udelukke variationer og fejl. Største problem er, om patienten husket at få al urin med. Opsamlingen kan dels vurderes ved at tjekke, om diuresen er rimelige, dels ved at tjekke, om creatinin-udskillelsen pr. døgn ligger i det forventede område.

 

Forventet creatinin-udskillelse kan estimeres

For mænd:

μmol/døgn = (140 - alder) x vægt x 1,77

For kvinder:

μmol /døgn = (140 - alder) x vægt x 1.5

 

Ved tvivl om pålideligheden af creatinin-clearance bør GFR-måling overvejes (se senere).

 

Døgn-proteinudskillelse

Tjek heraf vil være relevant både ved udredning og kontrol af patienter med proteinuri. Start gerne opsamling på indlæggelsesdagen. Tag altid creatinin-clearance samtidig. Herved fås oplysninger om døgn-udskillese af creatinin, som kan bruges til at vurdere, om døgnsamling er korrekt udført.

Tip: Lad evt. ambulante patienter samle urin på en fridag, så de ikke skal have en dunk med på arbejde!

 

Albumin/Creatinin-ratio

Måles på urin fra en tilfældig vandladning (spot). Skriv S efter albumin/creatinin-ratio på prøvesedlen, ellers forventer laboratoriet en morgenurin. Albumin/Creatinin-ratio giver et estimat af graden af proteinuri uden besværlig døgnsamling. Rationale: Creatinin-udskillelsen antages have konstant hastighed. Hvis vi dividerer med creatinin-koncentration i urinen, får vi således korrigeret for variationer i diuresens størrelse.

 

I praksis kan albumin/creatinin-ratio divideres med 100 for at få et estimat af døgn-udskillelse af protein som gram/døgn. Endnu bedre er det at have en samtidig døgnsamlinge og albumin/creatinin-ratio som udgangspunkt for at omregne den enklere prøve til døgnudskillelse. Under alle omstændigheder giver ændringer i albumin/creatinin-ratio et mål for bedring/forværring af nyresygdommen.

 

Urinmikroskopi

Tages liberalt på nyrepatienter, og især ved afvigelser på stix. Forekomst af ”kornede” cylindre, hvor laboratoriet kun skelner mellem 0 og 1, taler for nyreparenkymsygdom, glomerulær eller tubulær. Ideelt burde vi mikroskopere urinen selv for at få en mere præcis diagnostik af cylindurien end laboratoriets stærkt forenklede. Spørg evt. en af afdelingens overlæger (gerne T. Buur) f.eks. i tilfælde af uafklaret akut nyresvigt eller mistanke om øget aktivitet af glomerulær sygdom.

 

Tørsteprøve/Minirintest

I nefrologisk regi kan det sommetider have værdi at påvise, om der foreligger nyrepåvirkning i form af nedsat koncentrereingsevne, især ved interstitielle sygdomme/pyelonefritter. Der kan screenes ved at lade patienten tørste fra aftenen før, tømme blæren om morgenen, komme til laboratoriet og lade vandet igen. Hvis U-osmolalitet måles til over 800 mosm, er der ingen problemer. En lidt bedre metode er at udføre en Minirin-test (særlig instruks findes), hvor der gives en vasopressin-analog, som sikrer maksimal urin-koncentrering. Minirin-test udføres alle på nyredonorer.

Ved udredning for polydipsi/polyuri er situationen mere kompliceret og tørsteprøve med eller uden Minirin bør foregå under indlæggelse og overvågning.