Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

O6/SDK - hjemskrivningskriterier for patienter efter invasiv behandling

Beskrivelse

Patienten kan hjemsendes, når følgende kriterier er opfyldt:

 • • vågen, klar og orienteret

 • • stabil cirkulation og respiration i mindst 1 time

 • • ingen hæshed eller stridor

 • • normal sensibilitet, kraft og cirkulation i ikke opererede ekstremiteter

 • • normal cirkulation i opereret ekstremitet

 • • minimal kvalme og svimmelhed

 • • tør forbinding

 • • acceptable smerter

 • • indtaget per os

 • • mobiliseret med udleverede hjælpemidler

 • • ingen tegn på urinretention

 • • ingen nye symptomer

 • • afhentes i SDK/O6 af ansvarlig voksen person

 • • tilrådet at have voksen person i hjemmet det første postoperative døgn

Patienten er informeret om

 • • oral smertebehandling

 • • ikke at cykle, føre motorkøretøj, betjene maskiner eller tage vigtige beslutninger det første døgn

 • • at tage den med ro og ikke nyde spiritus det første døgn

 • • specielle komplikationer (f.eks. postspinal hovedpine)

 • • mulighed for sundhedsfaglig kontakt ved problemer

Definition af begreber

SammeDagsKirurgi (SDK)/O6 er den fysiske enhed, som beskæftiger sig med ortopædkirurgisk dagkirurgi.

Formål

Sikre en forsvarlig hjemsendelse efter invasiv behandling i ortopædkirurgisk dagkirurgi SDK/O6.

Referencer

Mogensen J V, Rasmussen LS, Vester-Andersen T. Anæstesi. 2007. FADL’s forlag.

Miller RD et al. Anesthesia. 2009. Churchill Livingston.

Twersky RS. The ambulatory anesthesia handbook. 1995. Mosby.

McGoldric KE. Ambulatory Anesthesiology. A problem-oriented approach. 1995. Williams & Wilkins

Rekommandation for ambulant anæstesi
Rekommandation for udarbejdelse af udskrivningskriterier fra anæstesiafdeling til kirurgisk stamafdeling efter anæstesi