Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Akut udredning af hoved- og halscancer

Forløbskoordinator Ørenæsehalsafdelingen: Lægesekretær 9766 2757, hverdage fra kl. 8:00-15:00.

Ved udredning af akut hoved- halscancer skelnes mellem

1. Patienter der skal udredes med CT

2. Patienter der skal udredes med MR + CT

 

Patienter henvist til CT + MR eller kun CT

• ØNH præbooker selv deres tider til både CT og MR. De har 6 tider til CT til rådighed pr. uge. De 4 af tiderne med MR + CT er oprettet efter gældende retningslinjer, så der er min. 4 timer mellem MR og CT.

ØNH er selv ansvarlig for at koordinere tiderne og overholde deadline for indkaldelsen. De kan kontakte CT/MR-bookingen, hvis der mangler tider. ØNH sørger for at informere patienten og medgiver indkaldelsesbrev med samt informerer om forberedelse herunder blodprøve.

CT/MR-bookingen modtager henvisning, hvor den præbookede dato skal være anført. Noteres på kræftpakkeseddel (kun CT-bookingen), påsæt blå flag og sendes til visitering ved Neurosektionen.

• Undersøgelserne skal lægges på beskrivesporet NEURO AMB, diktat Neuro Manuel og ØNH-konference, når henvisningen er visiteret.

 

Ved opkald fra Øre-Næse-Hals-Afdelingen – HUSK følgende:

• Rekvirenten skal sørge for at der til CT-skanning foreligger en p-creatinin uanset patientens alder. Den må højest være 7 dage gammel til CT. Se Kontrast - Retningslinjer for intravaskulær anvendelse af jodholdige kontraststoffer.

 

Til MR skal der foreligge en e-GFR når patienten er 65 år eller derover og denne må max. være 1 måned. Se Retningslinjer for blodprøver før MR- kontraststof på Aalborg UH

 

Radiografen laver en CT-skanning af hals, thorax og øvre abdomen efter protokollen hals, thorax, abdomen til H patienter.

 

Ved forhøjet p-creatinin kontakter radiograf en læge fra Neuro-sektionen for en afklaring.

 

• Undersøgelsen konfereres næstfølgende morgen kl. 8.00. Tilstede ved konferencen vil være:
Radiolog samt læge fra ØNH Afdelingen.

 

Ved tvivlsspørgsmål kontakt CT-bookingen på mobiltelefon 41 26 26 32

MR-kræftpakke telefon: 40 98 79 89.

 

Håndtering af patienter med afvigende forløb:

Ved afvigende patientforløb er det forløbskoordinatoren og de forløbsansvarlige, der i samarbejde tager ansvar for at få patienten guidet tilbage på rette spor i det omfang, der kan rettes op og med baggrund i årsagen til patientens uregelmæssige forløb.

Hvis et patientforløb afviger fra standard uden lægefaglig eller patientrelateret begrundelse, skal patienten informeres om sine rettigheder i forhold til klageprocedure i Patientklagenævnet. Dette imødekommes i ØNH-afdelingen dels via udlevering af pjecen ”dine rettigheder som patient” ved første kontakt i ØNH-ambulatoriet, dels mundtligt via læge eller sygeplejerske ved samtale i selve patientforløbet.