Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organdonation – tjekliste

Alle opdaterede nationale og regionale instrukser og rekommandationer findes i Den Nationale Guideline for Organdonation (NGO) National Guideline - Dansk Center for Organdonation

Desuden følges nedenstående tjekliste over praktiske opgaver

 

Ifølge Nationale handlingsplan for organdonation er det personalets ansvar at spørge de
pårørende om organdonation:

Det er afgørende for optimal anvendelse af donorpotentialet, at sundhedspersonalet er opmærksomt på muligheden for organdonation, når det vurderes, at en patient med hjerneskade ikke kan overleve. Det er også
vigtigt, at det afklares, om der er samtykke til organdonation med henblik på at sikre sundhedslovens formål
om respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse.

 

 

 

 

Tjekliste over praktiske opgaver der skal udføres af læge/sygeplejerske.

Neuro-
kirurg/ neuro-log

Intensiv
læge

Syge- plejerske

 • • Medvirke ved klinisk hjernedødsundersøgelse x 2
  (min. 1 time imellem de 2 undersøgelser). Overvej om familien skal være med ved 2. hjernedødsundersøgelse.

X

Eller 2. neuro-
kirurg

X

 

Før 1. hjernedødsundersøgelse skal følgende være opfyldt:

 

 

 

 • • Normoventilation med pCO = 4,7-5,5 Kpa

 

X

X

 • • TP >35 grader C.

 

X

X

 • • Patienten må IKKE have trigget respiratoren eller haft spontan respiration/hostet i 6 timer. Overvej ændring af respiratorens triggerfunktion.

 

X

 

 • • Patienten må IKKE være under indflydelse af sedativa/analgetica.

 

X

 

 • • MAP> 60-70 mmHg og systolisk BT > 90 mmHg.

 

X

X

 • • Under punkt 3 i den Nationale Guideline findes hvilke informationer der skal være klar før der ringes til transplantationskoordinatoren.

 

X

X

 • • Urinstiks (og ved positivt udslag for protein også kvantificering af dette på lab: albumincreatinin-ratio).

 

 

X

 • • Tjek om der er Type og BAC‑test på donors navn (ikke skadenr).

 

 

X

 • • Inden samtalen om donation med familien, kontaktes vagthavende transplantationskoordinator (Tx-koordinator) på Skejby Sygehus på tlf. 7845 0999 mhp. om patienten er registreret i Donorregisteret. Overvej om det er relevant, at ALLE familiemedlemmer skal deltage i samtalen.

X

X

X

 • • Udfyld skema dokumentation for samtykke til organdonation.

X

X

 

 • • Hvis dødsfaldet kan skyldes strafbare forhold, selvmord eller ulykkestilfælde skal det indberettes til politiet af neurokirurg/neurolog inden anmodning om donation.

X

X

 

 • • Samtale med familien om tilladelse til organdonation og eventuel samtykke til forskning varetages af anæsteologisk speciellæge sammen med neurokirurgisk speciallæge. Evt. kan sidstnævnte supervisere ikke-speciallæge med relevante kompetencer.

 • • Udrykningssygeplejerske deltager sammen med den patientansvarlige sygeplejerske.

X

X

X

 • • Efter samtalen kontaktes transplantationskoordinatoren igen for at melde en donor eller for at annullere.

X

X

X

 

Ved samtykke:

 

 

 

 • • Blodprøver bestilles på Labka II Webklient PROD (Donorprofil). Blodprøver tages efter samtykke fra pårørende. Bioanalytikerne har færdigpakkede sæt med glas og flamingo-kasse til forsendelse. Ved pancreasdonation tages HBA1C (bls-profil) (OBS analyseres ikke om natten)

 • • Sendes efter aftale med transplantationskoordinatoren.

 

 

X

 • • Blodprøverne sendes med taxa til Blodbanken på Skejby Sygehus (- uden deciderede rekvisitioner, men med donors navn (labels) samt gule A3-sedler, hvor der står hvilke analyser, der skal laves - Skejby betaler).

 

 

X

 • • Ring til koordinator, når prøverne er taget og sendt af sted.

 

 

X

 • • Bestil røntgen af thorax (med mindre der er et nyt ‑ konferer med intensivlægen).

 

X

 

 • • Bestil EKG.

 

 

X

 • • Ved KAG:

 • •  Kontakt til T-anæstesi

 

X

 

 

X

X

 • • A-gas tages hver time og nyretal og koagulationstal hver 4. time. Følg Rekommandation og Actioncard.

 

 

X

 • • Rekruttering efter apnøtest.

 

X

X

 • • Kontakt til koordinator igen efter 2. hjernedødsundersøgelse.

X

X

X

 • • Røntgen af thorax samt evt. andre undersøgelser (f. eks. EKKO) af relevans meddeles til koordinator af intensivlægen.

 

X

 

 • • Check før OP at patientmappen indeholder:
  - Udfyldt skema for hjernedødsundersøgelse
  - Tilladelse til organdonation
  -
  Narkoseskema
  - Labels

 

 

X

 • • Når tidspunktet for donation foreligger, ringes der til blodbanken (lokal 21150) og bestilles 2 portioner blod, der pakkes i køletaske. Ved multiorgandonation bestilles 4 portioner.

 

 

X

 • • Overvej Nimbex inden transport til OP

 

X

 

 • • Orienter stamafdeling om hjernedødstidspunkt inden patienten går til operation

 

 

X

 • • Tåseddel skal være underskrevet af stamafdelingens læge når donor er afsluttet på operationsstuen, inden donor kan flyttes til interval stuen (obs. dødstidspunkt er konstatering af hjernedød)

X

 

 

 • • Skriv tidspunkt for dødskonstatering i mappe med oversigt over afsnittets indlagte patienter

 

 

X

 

Omsorg for pårørende:

 

 

 

I forbindelse med anmodning om donation, eller umiddelbart efter, orienteres de pårørende om praktiske konsekvenser, herunder:

 

 

 

 • • Den lange ventetid (8‑20 timer).

X

X

X

 • • Risiko for hjertestop inden organudtagning og evt. behandling af dette.

X

X

X

 • • Risiko for, at man ikke kan bruge organerne.

X

X

X

 • • Travlhed omkring donor m.h.t. diverse prøvetagninger og undersøgelser samt aktiv behandling for at kunne sikre organerne god perfusion.

X

X

X

 • • Sundhedsstyrelsens folder udleveres til de pårørende.

 

 

X

 • • Udlever børnebog til børn (henvender sig primært til børn i skolealderen).

 

 

X

 • • Aftal med de pårørende om de ønsker en markering af dødstidspunkt efter 2. hjernedødsus/opløbs A-grafi, evt. med sygehuspræsten, lys, salmesang eller andet.

 

 

X

 • • Holde pårørende underrettet om tidsplan.

X

X

X

 • • Aftal, hvordan de vil tage afsked med donor ‑ i afdelingen før organudtagning, eller i afdelingen eller intervalstuen efter organudtagning, evt. begge dele. Senere i kapellet. OBS åbningstider, hverdage kl 9-15

 

 

X

 • • Orienter narkosesygeplejersken inden afhentning om donors tilstand og behandling, og om der er pårørende tilstede.

 

 

X

 • • Informere de pårørende om, at der på grund af spinalreflekser kan forekomme sitren i muskelgrupper hos donor, og det kan virke som en bevægelse. At vi, hvis dette opstår, vil give noget muskelafslappende (Nimbex). Gives ALDRIG før 2. hjernedøds undersøgelse.

 

 

X

 • • Operationspersonale vasker afdøde efter organudtagning. Har de pårørende ønske om at afdøde får specielt tøj på, foregår det på den intensive afdeling, men det skal fjernes igen inden patienten køres i intervalstuen.

 

 

X

 • • Spørg de pårørende, om de ønsker at modtage et takkebrev fra Skejby Sygehus. Få adressen hvor brevet skal sendes til. Informere om pårørendedag.

 • •  Udfyld skema i donationsmappen og send mail som beskrevet.

 

 

X

 • • Tilbyd de pårørende opfølgende samtale. Følg afdelingens procedurer for opfølgning efter dødsfald.

 

 

X

 

Efter donoroperationen:

 

 

 

 • • Tåseddel skal være underskrevet af stamafdelingens læge når donor er afsluttet på operationsstuen, inden donor kan flyttes til interval stuen (obs. dødstidspunkt er konstatering af hjernedød)

X

 

 

 • • Afdøde skal altid i intervalstuen, indtil der er sikre dødstegn og dødsattesten kan udfyldes.

X

 

 

 • • Kontakt stamafdelingens forvagt med henblik på at få donor synet inden overflytning til kapel

 

 

X

 • • Dødsattest udfyldes:
  - Ved naturlig død, f.eks. SAH, er det stamafdelingens læge, der
  udfylder attesten. Ved ulykkestilfælde er det embedslægen.

X