Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organdonation – tjekliste

Overvej altid organdonation inden overgang til lindrende behandling og pleje af døende patienter med omfattende skader i hjernen. Vær opmærksom på, at for at organdonation kan blive en mulighed, er det afgørende, at intensiv medicinsk terapi opretholdes, indtil eventuel donorterapi påbegyndes.

Alle opdaterede nationale og regionale instrukser og rekommandationer findes i Den Nationale Guideline for Organdonation (NGO) National Guideline - Dansk Center for Organdonation

Desuden følges nedenstående tjekliste over praktiske opgaver

Transplantationscentret Aarhus skal altid kontaktes, inden de pårørende informeres om muligheden for organdonation, for at få afklaret om patienten umiddelbart er potentiel organdonor, og om patienten er registreret i Organdonorregistret (punkt 3 i NGO)

 

 

 

 

Tjekliste over praktiske opgaver der skal udføres af læge/sygeplejerske.

Neuro-
kirurg/ neurolog

Intensiv
læge

Syge- plejerske

Før 1. hjernedødsundersøgelse skal følgende være opfyldt:

 • • Normoventilation med pH 7,35-7,45 og tilstræbte værdier på PaCO2 4,7-5,5 kPa

 

X

X

 • • TP >35 grader C.

 

X

X

 • • Patienten må IKKE have trigget respiratoren eller haft spontan respiration/hostet i 6 timer. Overvej ændring af respiratorens triggerfunktion anvend ikke Modus intellivent på respirator.

 

X

 

 • • Patienten må IKKE være under indflydelse af sedativa/analgetika.

 

X

 

 • • MAP> 65 mmHg og systolisk BT > 90 mmHg.

 

X

X

 • • Find informationer som skal være klar når der ringes til tx i Aarhus (punkt 3 i NGO)

 

X

X

 • • Urinstiks

 • • Albumincreatinin-ratio

Bestilles i biokemi. Materialtype: urin. I søgefelt skriv: Albumin og vælg U-albumin/kreatinin-ratio

6 ml i gult urinprøveglas. Afleveres i biokemisk afdeling

 

 

X

 • • Tjek om der er Type og BAC‑test på donors navn (ikke skadenr.)

 

 

X

 • • Inden samtalen om donation med familien, kontaktes TX i Aarhus mhp om patienten er registreret i Donorregisteret. Overvej om det er relevant, at ALLE familiemedlemmer skal deltage i samtalen.

X

X

X

 • • Registrer dokumentation for samtykke til organdonation i standardplanen SOMA-Organdonation i Nord EPJ

X

X

 

 • • Hvis dødsfaldet kan skyldes strafbare forhold, selvmord eller ulykkestilfælde skal det indberettes til politiet af neurokirurg/neurolog inden anmodning om donation.

X

X

 

 • • Samtale med familien om tilladelse til organdonation og eventuel samtykke til forskning varetages af anæstesiologisk speciallæge sammen med neurokirurgisk/neurologisk speciallæge. Evt. kan speciallæge supervisere ikke-speciallæge med relevante kompetencer.

 • • Udrykningssygeplejerske deltager sammen med den patientansvarlige sygeplejerske.

X

X

X

 • • Efter samtalen kontaktes transplantationskoordinatoren igen for at melde en donor eller for at annullere.

X

X

X

 • • Medvirke ved klinisk hjernedødsundersøgelse x 2 (min. 6 timer efter sidste spontane vejrtrækning og 2. hjernedødsundersøgelse udføres min. 1 time efter 1. hjernedødsundersøgelse er afsluttet).

Overvej om familien kan være med ved 2. hjernedødsundersøgelse.

x

x

x

Ved samtykke:

 • • Blodprøver bestilles i Biokemi. Materialetype: Blod. Skriv i søgefelt profil: organdonation og vælg profil; Bedøvelse-Organdonation med HbA1CI.

Blodprøver tages efter samtykke fra pårørende. Bioanalytikerne har færdigpakkede sæt med glas og flamingo-kasse til forsendelse.

Ved rekvirering af bioanalytiker i Columna opgavesystem skrives: Husk kitkasse

 • • Sendes efter aftale med transplantationskoordinatoren.

 

 

X

 • • Blodprøverne sendes med taxa til Blodbanken på Skejby Sygehus (uden rekvisition). Påsæt seddel med add. på kitkassen- Skejby betaler ved ankomst.

 

 

X

 • • Ring til TX, når prøverne er taget og sendt af sted.

 

 

X

 • • Bestil røntgen af thorax (med mindre der er et nyt ‑ konferer med intensivlægen).

 

X

 

 • • Bestil EKG.

 

 

X

 • • Ved KAG:

 • • Kontakt til T-anæstesi

 

X

 

 • • A-gas tages hver 2. time. Nyretal hver 4. time eller efter behov.

Koagulationstal efter behov

 • • Følg Rekommandation og actioncard.

 

 

X

 • • Rekruttering efter apnøtest (følg afdelings procedure)

 

X

X

 • • Kontakt til TX igen efter 2. hjernedødsundersøgelse.

X

X

X

 • • Røntgen af thorax samt evt. andre undersøgelser (f. eks. EKKO) af relevans meddeles til TX af intensivlægen.

 

X

 

 • • Skal donor have lavet CT-Thorax og abdomen skrives i henvisning at beskrivelse laves hurtigst muligt. Læge kontakter røngten.

Beskrivelse printes, scannes og sendes til TX.

 

x

 

x

 • • Donor meldes til forestående donoroperation; anæstesi og operationspersonale K-OP.

x

x

 

 • • Check før OP at følgende er i orden:
  - Udfyldt Diagnostik af hjernedød
  - Samtykke til organdonation og forskning
  -
  Narkoseskema
  - Labels

 

 

X

 • • Når tidspunktet for donation foreligger, ringes til Klinisk Immunologisk afdeling, blodtypelaboratoriet og bestilles 2 portioner blod, der pakkes i køletaske. Ved multiorgandonation bestilles 4 portioner.

 

 

X

 • • Overvej Nimbex inden transport til OP

 

X

 

 • • Tåseddel skal være underskrevet af stamafdelingens læge når donor er afsluttet på operationsstuen, inden donor kan flyttes til interval stuen (obs. dødstidspunkt er konstatering af hjernedød)

X

 

 

 • • Skriv tidspunkt for dødskonstatering i mappe med oversigt over afsnittets indlagte patienter

 

 

X

Omsorg for pårørende:

I forbindelse med anmodning om donation, eller umiddelbart efter, orienteres de pårørende om praktiske konsekvenser, herunder:

 

 

 

 • • Den lange ventetid (8-20 timer).

X

X

X

 • • Risiko for hjertestop inden organudtagning og evt. behandling af dette.

X

X

X

 • • Risiko for, at man ikke kan bruge organerne.

X

X

X

 • • Travlhed omkring donor m.h.t. diverse prøvetagninger og undersøgelser samt aktiv behandling for at kunne sikre organerne god perfusion.

X

X

X

 • • Sundhedsstyrelsens folder udleveres til de pårørende.

 

 

X

 • • Udlever børnebog til børn (henvender sig primært til børn i skolealderen). Hentes i NOTIA

 

 

X

 • • Aftal med pårørende om de ønsker en markering af dødstidspunkt efter 2. hjernedødsus/opløbs A-grafi, evt. med sygehuspræsten, lys, salmesang eller andet.

 

 

X

 • • Efter donor er erklæret hjernedød registreres morstidspunkt i Nord EPJ og der oprettes dødekontakt. Registering efter morstidspunkt foregår i dødekontakt som kontekst

 

x

x

 • • Holde pårørende underrettet om tidsplan.

X

X

X

 • • Aftal med pårørende om de ønsker at tage afsked med donor ‑ i afdelingen før organudtagning, eller i afdelingen efter operation eller evt. begge dele. I særlige tilfælde kan donor efter operation fremvises i intervalstue af portør og med følge af sygeplejerske fra intensiv.

 

 

X

 • • Orienter anæstesisygeplejerske inden afhentning om donors tilstand og behandling, og om der er pårørende tilstede.

 

 

X

 • • Informere de pårørende om, at der på grund af spinalreflekser kan forekomme sitren i muskelgrupper hos donor, og det kan virke som en bevægelse. At vi, hvis dette opstår, vil give noget muskelafslappende (Nimbex). Gives ALDRIG før 2. hjernedøds undersøgelse.

 

 

X

 • • Operationspersonale vasker donor efter organudtagning. Har de pårørende ønske om at donor får specielt tøj på, foregår det på intensiv afdeling, men det skal fjernes igen inden donor køres i intervalstuen.

 

 

X

 • • Udlever pjece fra sundhedstyrelsen. Spørg de pårørende, om de ønsker at modtage et takkebrev fra Skejby Sygehus. Få adressen hvor brevet skal sendes til. Informere om pårørendedag. Udfyld bilag og send mail som beskrevet.

 

 

X

 • • Tilbyd de pårørende opfølgende samtale.

 

 

X

Efter donoroperationen:

 

 

 

 • • Tåseddel skal være underskrevet af stamafdelingens læge når donor er afsluttet på operationsstuen, inden donor kan flyttes til intervalstuen (obs. dødstidspunkt er konstatering af hjernedød)

X

 

 

 • • Hvis dødsattest udfyldes på operationsstue kan donor køres direkte i kapel. Hvis den ikke udfyldes skal donor altid i intervalstuen, indtil der er sikre dødstegn og dødsattesten kan udfyldes.

X

 

 

 • • Kontakt stamafdelingens forvagt med henblik på at få donor synet inden overflytning til kapel

 

 

X

 • • Dødsattest udfyldes:
  - Ved naturlig død, f.eks. SAH, er det stamafdelingens læge, der
  udfylder attesten. Ved ulykkestilfælde er det embedslægen.

X