Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Balanceret komponentterapi

Formål

Beskrive proceduren for balanceret komponentterapi ved ukontrollabel blødning, massiv blødning over 1 blodvolumen eller traumepatienter.

Definition af begreber

1 blodvolumen: svarer til ca.10 erytrocytsuspensioner hos en voksen person.

 

Akut TransfusionsPakke (ATP) bestående af 4 erytrocytsuspensioner, 4 frisk frosset plasma (FFP), 1 trombocytsuspension (4:4:1). Bestilles ved henvendelse til Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital tlf. 97665550.

 

Tromboelastometri (ROTEM), bestilles som TEM i Labka: Fuldblodskoagulationsundersøgelse til påvisning af koagulopati hos blødende patient. Anvendes ved akut komponentterapi, idet analysen kan påvise mangel på koagulationsfaktorer inkl. fibrinogen og trombocytter samt fibrinolyse.

 

Aggregometri (Multiplate): Udføres ved blødning og samtidig mistanke om antitrombotisk behandling. Bestilles som TEM og udføres ved henvendelse til Blødningsvagt via tlf. 97665550.

 

Blødningsvagt: Vagthavende læge ved Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital via 976 65550

Beskrivelse

Ved ukontrollabel blødning eller massiv blødning skal der gives balanceret komponentterapi i forholdet 4:4:1 til voksne:

4 erytrocytsuspensioner (Erys)

4 frisk frosset plasma (FFP)

1 trombocytsuspension (TK)

Forløbet bør følges med koagulationstal og tromboelastometri med henblik på målrettet komponentterapi og eventuelt supplement af fibrinogenkoncentrat og/eller Tranexamsyre.

Ud fra Tromboelastometri (ROTEM) analysesvar tolker og rådgiver Blødningsvagt indenfor 15 minutter fra prøvetagningstidspunktet om behandling med blodkomponenter og hæmostatiske lægemidler. Dette for at opnå normal hæmostase og reducere behov for blodtransfusioner.

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

 

Handleplan: Balanceret komponentterapi

Massiv blødning eller forventet massiv blødning:

> 1 blodvolumen indenfor 24 timer

> ½ blodvolumen indenfor 3 timer

> 150 ml/min

eller konkret klinisk vurdering

Transfusionsstadie

Erytrocytsuspensioner (Erys) transfunderet

Trin

Komponentterapi

Monitorering

0-4 Erys indgivet

1

4 Erys + 4 FFP

Tranexamsyre 1 g iv bolus + overvej infusion af 200 mg i timen, max 1,5 g

Evt. antikoagulansbehandling reverteres

ROTEM (Tromboelastometri)
Koagulationstal

Aggregometri (Multiplate) ved mistanke om antitrombotisk behandling

5-7 Erys indgivet

2

Akut TransfusionsPakke (ATP)

4:4:1

Yderligere produkter i henhold til Tromboelastometri

 

8-10 Erys indgivet

3

Akut TransfusionsPakke (ATP)

4:4:1

ROTEM

≥ 11 Erys indgivet

4

Forsæt med

Akut TransfusionsPakke (ATP)

4:4:1

Kontakt evt. Klinisk Immunologi mhp rådgivning (65550).

ROTEM

Ved hver anden udleveret ATP.

Behandlingsmål:

ROTEM: Extem CT < 80 og A10 > 43 mm; Intem CT < 200 s; Fibtem A10 > 9 mm

Trc. tal > 50x109/l; Hb > 6 mmol/l

pH > 7,2; Tp >35 ºC; Ca++ > 1 mmol/l

 

Blødende patient i koagulationshæmmende behandling

Se Koagulationshæmmende behandling og blødende patient

Akut reversering af NOAK (Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® og Lixiana®) (rn.dk)

 

For hæmostase- og transfusionsmedicinsk rådgivning

Kontakt Blødningsvagt/vagthavendelæge ved Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital via tlf. 97665550, hvor bioanalytiker formidler kontakt.

Traumepatienter

Traumeafsnittet har en særlig aftale vedrørende levering af Traumekasse (4 nødblod og 2 akutplasma) og livsvigtige blodprøver til Blodtype, BAC-test og ROTEM: Bestilling af akutblod og BAC-test

Ved Traumeafsnittets brug af Traumekasse sættes ROTEM op og Blødningsvagt kontakter Traumelæge for monitorering af den blødende patient.

Følg ovenstående behandlingsmål og kontakt gerne Blødningsvagt via 65550 ved spørgsmål.

 

Referencer

VEJ nr 9038 15/01/2015 Vejledning om blodtransfusion

NKR: Indikation for transfusion med blodkomponenter, Se Quickguide Sundhedsstyrelsen, juni 2018

(for uddybende information kan hele NKR downloades)

Anaestesist. 2011 Jun;60(6):546-54. doi: 10.1007/s00101-011-1880-5 Updated European Guidelines

Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Dansk Selskab for Klinisk Immunologi DSKI, version 3, 2019

RAD Blødning under antitrombotisk behandling Fagudvalget for antitrombotisk behandling under

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, Version: 2.1, Januar 2016

Blodprøver og svar i Akutmodtagelse se bilag: Bestilling af akutblod og BAC-test