Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intrakoronar trykmåling = fraktionel flow reserve (FFR)

 

Formål

 • • Testen laves med henblik på at estimere den fraktionelle flow reserve (FFR) over en bestemt stenose i en koronararterie (fysiologisk betydning frem for anatomisk betydning)

 • • Testen kan anvendes hos patienter, hvor KAG giver mistanke om betydende stenose

 

Definition

Intrakoronar trykmåling er en invasiv undersøgelsesmetode til at vurdere om en angiografisk stenose er fysiologisk betydende.

 

Udføres af læger og sygeplejersker.

Kontraindikationer

 • • Astma bronkiale

FFR kan være falsk negativ, såfremt der er indtaget koffein eller teofyllamin < 8 timer før test.

Bivirkninger

 • • 3. grads AV-blok

 • • BT fald 10-20 %

 • • Anginalignende symptomer

Fremgangsmåde

FFR måles ved Adenosin-injektion.

 

Adenosin virker kraftig og kortvarig vasodilaterende og giver en kortvarig maksimal forøgelse af koronarflowet.

 

Intravenøs infusion (førstevalgsmetode ved hovedstamme-, ostiale samt serielle stenoser).

 

Bolus intrakoronart (enkeltstenoser).

 

Fremstilling som KAG/PCI

 

Desuden:

 • • Trykwire

 • • Trykmålingsapparat

 • • Adenosin blandet efter vejledning

 • • 30 ml sprøjte + rød kanyle (intrakoronar)

 • • 5 FR Sheat (vene) + sterilt dropsæt (intravenøs) eller rød venflon i v. brach.

Patientfunktion

 • • Patienten informeres om evt. ubehag ved Adenosin-injektion

 • • Rolig respiration. Undgå valsalva

 • • Angina lignende symptomer kan forekomme (skyldes ikke iskæmi og er ufarlig)

 • • Der suppleres med ekstra Heparin i henhold til lægeordination

 • • Adenosin i.v. eller i.c. blandes i henhold til nedenstående vejledning

Sterilfunktion

 • • Trykwire gennemskylles med NaCl/Heparin og lægges fladt på lejet

 • • Trykwire stik forbindes til trykmålingsapparat, evt. trådløs connection

 • • Trykwiren placeres i den relevante koronararterie af lægen

 

Ved intrakoronar

 • • Adenosin optrækkes i 30 ml sprøjte

 

Ved intravenøs

 • • Sheat klargøres og sterilt dropsæt forbindes

 

Adenosinbolus intrakoronart

 • • 1 ml Adenosin 3 mg/ml tilsættes 250 ml NaCl iso. Koncentration 12 mikrogram/ml

 • • Bolus: 40 µg i RCA og 60 µg i LCA

 • • Der udføres 3 målinger per stenose. Effekt er ophørt < 30 sek. efter injektion

 • • FFR måles normalt ikke ved STEMI, NSTEMI/UAP (givet culprit læsion er klar)

 • • FFR < 0.80 anses signifikant

 

Adenosin intravenøst

 • • 20 ml Adenosin 5 mg/ml tilsættes 80 ml NaCl isotonisk til et samlet volumen på 100 ml

 • • Infusion via 5F sheat i vena femoralis (evt. vena cubiti media)

 • • Infusion gives vægtbaseret:140 µg/kg/min. (via infusionspumpe) – se nedenstående infusionsskema

 • • Infusion påbegyndes og < 2 min. efter er max effekt nået. Effekt ophører < 2 min. efter infusion er stoppet

 • • Tilbagetrækningskurve udføres (specielt ved serielle stenoser)

 • • FFR måles normalt ikke ved STEMI, NSTEMI/UAP (givet culprit læsion er klar)

 • • FFR < 0.80 anses signifikant

 

Kg

 

45

 

 

50

 

55

 

60

 

65

 

70

 

75

 

80

 

85

 

90

 

95

 

100

 

105

 

110

 

115

 

120

 

125

ml/t

 

378

 

 

420

 

462

 

504

 

546

 

588

 

630

 

672

 

714

 

756

 

798

 

840

 

882

 

924

 

966

 

1008

 

1050

TRYKMÅLING VOLCANO

 1. 1. VOLCANO apparat tændes

 2. 2. Trykstik tilkobles i konsol på lejet

 3. 3. EDB-skærm stik tilkobles i væg

 4. 4. Vælg MODUS i nederste venstre hjørne på VOLCANO skærm

 5. 5. Vælg FFR

 6. 6. Tryk HOME på VOLCANO panel

 7. 7. Trykwire skylles og hviler 1 min.

 8. 8. Trykwire tilkobles PIM konsol (nulstilles automatisk)

 9. 9. Indfør wire i guidingkateter

 10. 10. Når wiren er lige udenfor guidingkateteret trykkes NORMALISER på VOLVANO skærm (eller ringdown). Dette er vigtigt, da der ellers ikke vises nogen FFR værdi. FFR skal vise 1,0

 11. 11. Wire fremføres til distalt for stenosen

 12. 12. Adenosin indgift (i.v. eller i.c.)

 13. 13. Vent 3 EKG cykler og tryk RECORD på skærm eller panel

 14. 14. Laveste FFR værdi fremkommer i gult felt

 15. 15. Tryk STOP

 16. 16. Ny måling: Tryk HOME og gentag fra punkt 12

Trykmåling St. Jude m. kabel

 1. 1. Analyzer tændes

 2. 2. Stik forbindes

 3. 3. Vælg FFR i Macros på PM5

 4. 4. Tryk Zero-All på PM5 (PM5 og analyzer er nu kalibreret op mod hinanden)

 5. 5. Test aorta og wiretryk på 200 mmHg vha. piletast ? ?
  (kurve går op til 200 på både Analyzer og Recor)

 6. 6. OK ? ENTER

 7. 7. Bed om et O på tranducer CAL (aorta) ? ENTER
  (indtil grøn bjælke fremkommer)

 8. 8. Wire tilkobles (skylles igennem og lægges fladt)

 9. 9. CAL (wire) ? ENTER (indtil grøn bjælke fremkommer)

 10. 10. Wiren er nu klar til indføring

 11. 11. Når wiren er lige udenfor guidingkath.spids (3 cm) trykkes EQUALIZE
  (indtil grøn bjælke fremkommer) FFR skal vise 1.0 - ellers prøv igen

 12. 12. Adenosin indgift

Trykmåling St. Jude trådløs

  1. 16.1. Analyzer tændes

  2. 16.2. Rum vælges

  3. 16.3. Tryk ”Live”

  4. 16.4. Tryk √ (flueben)

  5. 16.5. Bed om O på transducer – tryk ”Zero Pa”

  6. 16.6. Wire connectes (skylles igennem og lægges fladt), tryk ”Connect wireless”

  7. 16.7. Tænd trådløs wire

  8. 16.8. Wiren er nu klar til indføring

  9. 16.9. Når wiren er lige udenfor guidingkath. spids (3 cm) trykkes Equalice – Pa/Pa skal vise 1-0