Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna lumbalis fraktur/sammenfald

 

Forberedelse

Indikation: Obs. fraktur samt kompressionsfraktur/sammenfald af ældre dato

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Underbenklæderne skal ned, så elastikken ikke kan ses på billederne, alternativt skal patienten have sygehusets undertøj på.

 

På rum 2, 3 og 4 skal patienten ligge med hovedet ud i rummet

 

Standardoptagelser

Stående PA- og lat

 

 

Hvis patienten ikke kan medvirke til stående billeder, udføres undersøgelsen liggende. Hvs patienen ikke må/kan ligge på siden, tages lat.billede med vandret strålegang.

 

Ved traume/sammenfald indenfor 5 dage: Billeder skal ses og vurderes af en radiolog.

Ved traume/sammenfald mere end 5 dage: Billeder skal ikke ses af radiolog (medmindre man af en eller anden årsag har brug for at konferere med en radiolog – som altid).

 

Positionering

PA: Patienten står med lige meget vægt på begge ben og med front mod detektorpladen.

Lat.: Hvis der er skoliose, vurderes den med henblik på, om patienten skal stå med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen. Armene bøjet fremad og opad. Brug evt. dropstativ. Patienten skal stå lige.

 

Lat. med vandret strålegang: Patienten rykkes helt ud til lejets kant, tættest på detektorpladen og begge arme løftes op over hovedet

Centrering

PA: Centrer i midtsagittalplan og 3 fingerbredder over crista iliaca.

 

Lat.: Centrer 3-4 cm over crista iliaca, blænd ud så den nederste thoracalhvirvel medfotograferes.

 

Billedkriterier

PA: Fra Th.12 til og med S1 skal fremstilles. Processus spinosus skal ligge midt i hvirvelcorpora, og processus transversus skal medfotograferes. SI-leddene skal være fremstillet. Der skal kun tages kun ét PA-billede. Der tages en overgang, hvis der specielt spørges om thoraco-lumbale overgang.

 

Lat.: Fra Th.12 til og med proksimale del af os sacrum skal fremstilles. Bagkanterne af hvirvelcorpora skal være projicerede lige over hinanden. Intervertebralrummene skal være friprojicerede, og alle processus spinosi skal medfotograferes. Det fotograferende personale vurderer, hvorvidt det er nødvendigt at supplere med L5/S1.

 

Det er vigtigt, at det fremgår af billederne, om de er taget stående/liggende.

 

Husk højre/venstre markering

 

PA

LAT

 

Billede 1

Billede 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandret stråle

Picture 3