Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hoftenære frakturer – Ergoterapi til indlagte patienter

Beskrivelse

Overordnet fremgangsmåde:
 • • Alle patienter indlagt med hoftenær fraktur vurderes af ergoterapeut under indlæggelsen.

 • • Den ergoterapeutiske intervention starter om muligt 1. dag efter operation.

 • • Ergoterapeuten indhenter oplysninger om patienten og behandlingsplan i den elektroniske patientjournal

 • • Der samarbejdes med fysioterapeut om tidlig mobilisering senest 24 timer postoperativt.

 • • ADL-vurdering af patientens funktionsevne i forhold til dagligdags aktiviteter. Der kan eventuelt anvendes ADL-taxonomi eller AMPS, og der sammenlignes med funktionsevne før indlæggelse, så behovet for ergoterapeutisk intervention klarlægges.

 • • Udlevering af ”Måleskema vedrørende tilpasning af bolig”.

 • • Måleskema vedrørende tilpasning af bolig gennemgås.

 • • Udlevering og/eller gennemgang af pjece ”Hoftebrud – råd fra ergoterapeuten” eller ”Hoftebrud – råd fra ergoterapeuten til patienter med kunstigt hofteled”.

 • • Instruktion i brug af og afprøvning af hjælpemidler i forbindelse med af - og påklædning samt bad. Der instrueres i, afprøves og udleveres hjælpemidler iflg. instruks.

 • • Vurdering af behov for relevante hjælpemidler samt udlevering af hjælpemidler. Ved tale om hjælpemidler iht. GOP, APV eller varige hjælpemidler sendes anmodning til kommune via plejeforløbsplan (PFP)

 • • Journalisering i Nord-EPJ samt videregivelse af information via PFP.

 • • Udfylde GOP ved udskrivelse.

 

Indikatorer og tærskelværdier

 • • Alle patienter med hoftenære frakturer henvises til individuel vurdering af ergoterapeut.

 

Definition af begreber

Ergoterapeutisk ydelse/træning

Vurdering af patientens funktionsevne eventuelt ud fra observation af patienten i aktivitet, interview samt en vurdering af og afprøvning af, hvilke midlertidige hjælpemidler der kan afhjælpe funktionsevnenedsættelsen og bidrage til at patienten bliver så selvhjulpen som mulig i de daglige aktiviteter (ADL).

 

ADL-taxonomi

ADL-taxonomi er et dokumentationsredskab til at beskrive personers aktivitetsformåen indenfor en række hverdagsaktiviteter.

AMPS

Assessment of Motor and Process Skills.

AMPS er et valideret og reliabelt observationsredskab, som anvendes til at vurdere kvaliteten af personers udførelse af huslige (instrumentelle) og personlige hverdagsaktiviteter (ADL)

 

Hoftenære frakturer

Hoftenære frakturer er betegnelsen for brud igennem den øverste del af lårbenet. Det omfatter således både brud i selve lårbenshalsen samt i den øvre del af lårbensknoglen. Bruddene benævnes: Intrakapsulære, ekstrakapsulære, pertrochantære og subtrochantære brud.

 

Plejeforløbsplan (PFP)

Tværsektorielt meddelelsessystem – elektronisk kommunikationssystem til udveksling af informationer mellem hospital og alle kommuner i regionen.

Formål

At beskrive den ergoterapeutiske intervention i forbindelse med behandling af patienter indlagt med hoftenære frakturer med henblik på:

 

 • • At fremme kvaliteten af den ergoterapeutiske ydelse

 • • At sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • At ergoterapeuterne, som er tilknyttet ortopædkirurgisk afdeling kender indholdet i, rammerne og fremgangsmåden for rehabilitering af patienter indlagt med hoftenære frakturer.

 

Referencer

 1. 1. Referenceprogram for patienter med hoftebrud. Udarbejdet af Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter og Dansk Ortopædisk Selskab

 2. 2. Forløbsbeskrivelse af patientforløbet for hoftenære frakturer https://pri.rn.dk/Sider/28312.aspx

 3. 3. LKT hoftenære lårbensbrud https://kvalitetsteams.dk/media/10206/projektbeskrivelse-lkt-hoftenaere-laarbensbrud-november-2018-samlet.pdf

 4. 4. Instruktion i brug af hjælpemidler til patienter indlagt med hoftenær fraktur

 5. 5. Måleskema vedrørende tilpasning af bolig