Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Galdeoperation- pleje af patienter, som har fået foretaget laparoskopisk galdeoperation

 

Beskrivelse

Patienten forundersøges sædvanligvis i Mave Tarmkirurgisk Speciale, Hobro. Til denne forundersøgelse foretages også anæstesitilsyn.

Præoperativt

 

 

Patientsikkerhed

 

Patienten identificeres

Armbånd påsættes højre håndled

 

 

Respiration / cirkulation

 

Måling af BT, puls og temperatur

Kontrollere at gyldig BAC-test og levertal foreligger

Injektion Innohep og TED-strømper gives efter ordination

Patienten instrueres i respirationsøvelser.Der udleveres skriftlig vejledning.

 

Smerte / sanseindtryk

 

Præmedicin gives efter ordination

 

 

Ernæring

 

 

Faste i henhold til overordnede fasteregler.

 

Personlig hygiejne

 

Patientens hygiejne vurderes

Huden i operationsfeltet vurderes

Navle renses og efterses

Evt. klippe grov hårvækst i operationsfeltet samt på lår

Se Infektionshygiejnens retningslinje nr. Perioperativ hygiejne

 

 

Kommunikation

 

Checke at patienten har modtaget skriftlig vejledning om indgrebet. Vejledning findes i pdf-center under ”Kirurgien i Hobro”.

Orientere patienten om dagens forløb

Indhente oplysninger om tlf. nr. på pårørende

Aftale hjemtransport.

 

Sundhedsfremme / forebyggelse

 

Foretage opfølgning på KRAM – livsstilsamtale og udlevere Sundhed.dk

 

 

Postoperativt

Efter operationen observeres patienten i opvågningsafsnittet indtil patienten er vågen, cirkulatorisk og respiratorisk stabil og er sufficient smertebehandlet.

 

 

 

Respiration / cirkulation

 

Patientens kliniske tilstand observeres

Venflon fjernes, når patienten:

  • • er mobiliseret,

  • • skønnes ikke at have behov for yderligere i/v smertebehandling og i øvrigt er velbefindende

 

 

Ernæring

 

Mad og drikke serveres

Observation af kvalme og opkastning

 

 

Mobilisation

 

Patienten mobiliseres

 

 

Smerte/sanseindtryk

 

Postoperativ smertebehandling efter ordination. Smerteanamnese scores på VAS skala.

Være opmærksom på evt. lokalbedøvelse i såret

Sædvanligvis udlevering af smertepakke (tabl. Pamol, tabl. Ibumetin og Morfin) til patienten ved udskrivelse

 

 

Personlig hygiejne

 

Forbindinger tilses

Plaster skal fjernes 24 timer efter operationen, hvis såret er uden tegn til blødning.

Orientere om suturfjernelse hos egen læge på 10. dagen

 

 

Kommunikation

 

Læge orienterer om operation og eventuelle restriktioner

 

 

Udskrivelse

 

Patienten kan udskrives, når vedkommende er velbefindende, har spist og drukket, og såret er uden tegn til blødning

 

Kan patienten ikke udskrives indenfor åbningstiderne, overflyttes vedkommende til stationært sengeafsnit i Aalborg.

 

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen: Referenceprogram for behandling af patienter med galdestenssygdomme.

Galdesten- forundersøgelse og behandling af patient henvist til undersøgelse og behandling for galdesten.

Kirurgi, Sygdomslære og sygepleje, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck 2. udgave 2005. Grundlæggende Sygepleje 1-4, Munksgaards Forlag, 1. udgave 2005