Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagt – Generelt for alle vagter

 

Indgangsnummeret til afdelingen i vagten er:

 

97 66 51 51

 

Dette nummer er knyttet til bordtelefonen ved vagtcomputeren i skade-rtg. og til de trådløse vagttelefoner 1, 2, 3, 4 og 7, når de er meldt ind i ”kæden”.
 

Ved vagtens start omstiller den ansvarshavende radiograf bordtelefonen, så den ikke er viderestillet til sekretærernes telefon. (Den røde omstillingsknap skal ikke lyse).

 

Telefonerne sidder i ”kæde” og opkaldet går først på bordtelefonen og viderestiller derefter til en af de indmeldte telefoner. Hvis en telefon er optaget eller meldt ud af kæden, går opkaldet videre til en af de andre telefoner.
 

Det anbefales at bordtelefonen IKKE besvares, men at man lader opkaldet stille videre til DECT-telefonerne i kæden, da andre opkald vil få ”optaget”-tone. Hvis opkaldet bliver viderestillet til en DECT-telefon, vil der stadig være muligt for andre afdelinger at få kontakt til Radiologisk Afdeling.

 

Når der tages en telefon fra laderen, så skal den meldes ind i kæden, og den skal meldes ud, når den sættes tilbage i laderen. Er der en opgave, hvor det er uhensigtsmæssigt med en ringende telefon, så meldes telefonen ud eller den sættes på lydløs.

 

Indmelding i kæde: Tryk #13 og tryk ”grøn knap” (ring op)

Udmelding fra kæde: Tryk *13 og tryk ”grøn knap” (ring op)

 

Vagterne bærer 3 koder af 3 forskellige personer.

 

Kode

216

Ansvarshavende radiograf – Bæres af den ansvarshavende – bruges hvis andre afdelinger eller Nordvagt ønsker at snakke med den ansvarshavende.
Endvidere aktiveres den ved traume og beredskab, men den skal 
ikke besvares.

Kode

783

Multitraume – Bliver aktiveret ved traume og beredskab. Skal besvares med ”Dette er kode 783”, når den lyder, til 60015.

Kode

210

Fungerer som back-up i beredskabssituationer. Skal derfor bæres af en vagt, som ikke har traumekoden eller ansvarshavende-kode.

 

 

Overblik over vagtfunktioner

 

Alle vagter:

Udfyld skema med hvem der er i vagt og har hvilke telefoner.

Gennemgang af akutliste. Ansvarshavende visiterer og vurderer om patienterne skal tages i løbet af vagten eller kan vente til næste dag. Konferér evt. med forvagt eller bagvagt, især om CT-prioritering.

Luk/sluk udstyr og lys på de stuer, der ikke benyttes eller forventes at blive benyttet i vagten, dog skal 15 altid være klar til traume, ligeledes en CT-scanner (primært stue 14).

Ved vagtens afslutning skal der ryddes op i vagtområdet ved skade-rtg. og i vagtrummet.

 

Daghold - weekend:

Ansvarshavende bærer vagttelefon 1 (tlf. 65458) og kode 216 - begynder vagten med at danne sig et overblik over de akutte henvisninger i RIS for at planlægge og prioritere sammen med bagvagten, se ”Vagtinstruks for læger og radiografer/sygeplejersker”.

Vagt 2, 3, 4 og 7 møder op i skade-rtg. og tager en telefon. Alle vagter skriver sig på vagtsedlen.

MR-vagt møder op i skade-rtg. og overtager telefon 65253.

Der tjekkes ilt og sug på de rum, der benyttes - dokumenteres i stuemapperne.

Om lørdagen er der en morgenrunde på Intensiv (TIA/NOTIA/R) som i hverdagene. Husk at starte på TIA.

 

Aftenhold - hverdag:

Ansvarshavende bærer vagttelefon 1 (tlf. 65458) og kode 216 - begynder vagten med at danne sig et overblik over de akutte henvisninger i RIS for at planlægge og prioritere sammen med bagvagten, se ”Vagtinstruks for læger og radiografer/sygeplejersker”.

Vagt 2, 3 og 4 møder op i skade-rtg. og tager en telefon. Alle vagter skriver sig på vagtsedlen.

MR-vagt møder op direkte ved MR og overtager telefon 65253 (hverdage).

SOSA/sygehjælper eller ultralydsvagt møder op direkte i UL og overtager telefon 65131.

SOSA-senvagt (hverdage kl. 15.00-17.30) afvikler elektive UL.

Knogle-vagt (hverdage kl. 15.00-22.00) afvikler elektive knogleundersøgelser og hjælper til i vagten generelt.

CT-senvagter (hverdage kl. 15.00-19.30) planlægger og afvikler akutte CT-scanninger (primært på stue 10).

Afdelingen lukkes ned ca. 23.00. Døren til skade-rtg. lukkes.

Nordvagten møder (hvis muligt) 17.00-23.00 på Syd og hjælper til i vagten. Se Vagtdækningsaftale for radiografer / røntgensygeplejersker på Radiologisk afdeling afsnit Nord og Syd.

 

Aftenhold - weekend:

Ansvarshavende bærer vagttelefon 1 (tlf. 65458) og kode 216 - begynder vagten med at danne sig et overblik over de akutte henvisninger i RIS for at planlægge og prioritere sammen med bagvagten, se ”Vagtinstruks for læger og radiografer/sygeplejersker”.

Vagt 2, 3 og 4 møder op i skade-rtg. og tager en telefon. Alle vagter skriver sig på vagtsedlen.

MR-vagt møder op direkte ved MR og overtager telefon 65253 (hverdage).

 

Nathold - hverdag og weekend:

Ansvarshavende bærer vagttelefon 1 (tlf. 65458) der skal være meldt ind i gruppen og kode 216.

Den anden nattevagt bærer vagttelefon 2 (tlf. 65459) der skal være meldt ind i gruppen og kode 783.

Benyttes andre vagttelefoner end nr. 1 og 2 aftales dette indbyrdes, begge nattevagter skal være meldt ind i gruppen.

MR-vagten er på rådighedsvagt fra vagtværelse fra 23.45-7.45.

Nordvagten er på rådighed fra 23.30 – 7.30.

Søndag nat genstartes og kalibreres CT skannerne.

7.00 -7.15 tage imod sygemeldinger

7.15 hverdage – vagtoverlevering til daglig ansvarlig

Ruller gardiner fra i vagtværelset, og låser døren op til beskriverrummet.

  

 


Ansvarshavende radiograf:

I hver vagt er der udpeget en ansvarshavende radiograf. Denne har det overordnede overblik og ansvar for at planlægge og tilrettelægge patientforløb i samarbejde med vagthavende radiolog og kollegaer. Desuden træffer den ansvarshavende beslutninger vedrørende indkaldelse af ekstra personale mv. Den ansvarshavende går med kode 216 og vagttelefon 1 - 65458.

 

Nordvagt:

Nordvagten kan kontaktes på 65250 eller med kode 625.

På hverdage møder Nordvagten på Afsnit Syd, så snart vagten tillader det. Hvis Nordvagten efter kontakt med børneafdelingen, intensivafsnit 103 og Neonatalafsnit 12 og 13 eller grundet andet vagtarbejde, undtagelsesvis ikke kan møde på Afsnit Syd, skal dette drøftes med den ansvarshavende radiograf på Afsnit Syd.

 

Nordvagten deltager i vagtarbejdet på Afsnit Syd og tager tilbage på Afsnit Nord, når arbejdet tillader det, med tilkald fra vagtværelse fra kl. 23.30 til kl. 7.30. Nordvagten fungerer som udgangspunkt som 2. mand på stuerne på Afsnit Syd.

 

I weekender og søgnehelligdage møder Nord-dagvagten ind på Afsnit Nord kl. 7.30 og tager på Afsnit Syd, så snart vagten tillader det. Hvis Nordvagten efter kontakt med børneafdelingen, Intensivafsnit 103 og Neonatalafsnit 12 og 13 eller andet vagtarbejde, undtagelsesvis ikke kan møde på Afsnit Syd, skal dette konfereres med den ansvarshavende radiograf på Afsnit Syd. Nord-dagvagten tager på Afsnit Nord kl. 14.00 og overleverer til Nord-aftenvagten. Herefter tager Nord-aftenvagten på Syd efter samme regler som på hverdage, beskrevet ovenfor.

 

Det indgår i aftalen, at nordvagten ved stor belastning også kan anmode om assistance fra Afsnit Syd, efter aftale med ansvarshavende på Syd.

Får Intensivafsnit 103 og/eller Neonatalafsnit 12 og 13 behov for akut undersøgelse, mens nordvagten opholder sig på Afsnit Syd, kontaktes denne på personsøger 625 eller telefonnummer 65250.

Hvis Nordvagten har brug for en taxa her og nu for at komme til Nord til en akut undersøgelse, ringes der til Informationen tlf. 60000, og beder dem bestille en taxa til Nord. Vagten skal oplyse at det haster og de skal bestille taxaen via telefon.

 

Undersøgelser på Afsnit Nord og Afsnit Syd prioriteres i en fælles pulje med alle henvisninger på afdelingen. Denne prioritering foretages i samarbejde mellem ansvarshavende på Syd og Nord.

 

 Læger:

I vagttid er der altid tilknyttet 2 radiologer. Direkte telefonnumre skrives på vagtsedlen ved hver vagtstart.

 

Forvagt kode 621

Hverdage15.00 - 23.00 - herefter rådighed 23.00 - 7.30

Weekend7.30 - 15.00 og 15.00 - 23.00 - herefter rådighed 23.00 - 7.30


Bagvagtkode 620

Hverdage15.00 - 23.00 - herefter rådighed 23.00 - 7.30

Weekend9.00 - 18.00 og 17.00 - 23.00 - herefter rådighed 23.00 - 9.00

 

Se ”Forvagtsinstruks” og ”Bagvagtsinstruks”.

 

Portør:

Patienter bestilles via Columna-opgavesystemet. Ved nedbrud af systemet kan der rekvireres portør via Portørcentralen (tlf. 66100). Ved problemer med at komme i kontakt med Portørcentralen kan portørhjælpen rekvireres over Omstillingen på 60000.

 

Rengøring:

Ved behov for ekstra rengøring bestilles i Columna-systemet. Vælg ”daglig rengøring” som opgavetype og skriv stuenummer samt evt. kommentarer.

 

Ved rengøring efter en isolationspatient vælges ”isolation (klor)” som opgavetype og hvad patienten er isoleret for. Relevante værnemidler i forhold til patientens isolation, samt rengøringsartikler (klorklude) lægges frem til rengøringspersonalet.

 

Patienter henvist fra lægevagten, egen læge eller kørende vagtlæge:

Alle patienter skal efter endt undersøgelse til svar i ATC Akutmodtagelsen/skadestuen. Patienterne skal registreres hos receptionen i ATC (Indskrivning).

 

Patienter henvist fra ATC Akutmodtagelsen/skadestuen:

Ved patienter under 18 år skal der laves en præliminær beskrivelse af forvagten. Radiografen påsætter gult flag på henvisningen, og forvagten er herefter selv ansvarlig for at holde øje med beskriverlisten.

Vi kan til enhver tid kan kontakte forvagten mundtligt/telefonisk, og oplyse afsluttet undersøgelse til beskrivelse. Dette ved tvivlstilfælde og i situationer, hvor det vurderes, at hurtig beskrivelse er påkrævet, fx. akut dårligt barn/voksen eller overraskende/alvorlige fund, fx ved en ustabil patient eller alvorlig disloceret fraktur.
 

Ved CT columna cervicalis + columna thoracalis/lumbalis-optagelser skal der laves en præliminær beskrivelse af forvagten. Se evt instruks om Spinalstabiliserings retningslinje.
 

Ved røntgen af thorax, obs. pneumo- eller hæmothorax skal der laves en foreløbig beskrivelse af forvagten. Radiografen påsætter gult flag på henvisningen, og forvagten kontaktes af det fotograferende personale efter endt undersøgelsen.
 

Der tages generelt ikke thorax i skadestuen, se instruks for ”Røntgen – Thorax - Skadestuen”.

 

Værdigenstande:

Hvis patienter glemmer værdigenstande, skal disse afleveres i Informationen i forhallen.