Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødblod

Beskrivelse

Der kan altid hentes Nødblod til patient med akut behov for blodtransfusion.

 

Hvis BAC-test eller BF-test ikke er udført anvendes nødblod. Behandlende læge skal ordinerer blodtransfusion på vital indikation.

 

Ved behov for Transfusionsmedicinsk rådgivning kontaktes blødningsvagt, Blodtypelaboratoriet, Klinisk Immunologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital via tlf. 97665550.

Flowskema til afhentning af nødblod

Billede 2

 

Patient med akut behov for blod

En patient med akut behov for blod, kan være en patient med livstruende blødning eller en patient med en hæmoglobinkoncentration, der kan forårsage kritisk skade på patienten grundet utilstrækkelig vævoxygenering.

 

Nødblod kan altid hentes på vital indikation, selvom gyldig BAC-test eller BF-test ikke forefindes og/eller færdiggørelse af analyse ikke kan afventes.

 

Patient med irregulære blodtypeantistoffer: Hvis tiden tillader det, kan der kan udleveres specielt udvalgt nødblod, hvor der tages hensyn til patientens blodtype og antistof. Behandlende læge kontakter Klinisk Immunologi, blodtypelaboratoriet på 976 65550.

Ansvar

Det er behandlende læges ansvar:

At fastslå at patienten har livstruende blødning eller på anden vis brug for blod på vital indikation.

At informere relevante personer om tilstanden.

 

Den kliniske afdeling er ansvarlig for følgende:

Nødblod hentes på vital indikation fra blodudleveringssted, og bringes til patienten.

På bemandet udleveringssted kommunikeres tydeligt, at der skal hentes nødblod eller specielt udvalgt nødblod

Nødblods-transfusionsjournal udfyldes med patientens navn og cpr-nummer/erstatnings-cpr-nummer (label påsættes). Derefter udføres identitetskontrol med patienten samt konferering af nødblod og transfusionsjournal, hvorefter nødblod opsættes.

Se procedure for opsætning af blod i Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland.

Personale, der har kendskab til patienten og situationen, informerer hurtigst muligt det lokale blodudleveringssted i forhold til den videre behandling.

Blodprøver til blodtype og BAC-test/BF-test tages hurtigst muligt og optimalt inden nødblod gives.

 

Ved akutte, ukontrollable blødninger skal Balanceret Transfusionsterapi anvendes.

Skift til patientens egen blodtype

Så snart BAC-test svar foreligger skiftes til patientens egen blodtype. Er nødblod hentet, og har været ude af blodkøleskabet mere end en ½ time, anvendes dette først, inden der skiftes til patientens egen blodtype. Blodkomponenter skal være transfunderet indenfor 4 timer fra afhentning.

Risiko

En BAC-test eller BF-test afslører, om patienten har klinisk betydningsfulde irregulære blodtypeantistoffer. Denne kontrol undlades, når der gives nødblod. Afhængigt af antistoffets styrke og karakter, kan dette medføre alt fra ingen, til mild og meget sjældent livstruende transfusionskomplikation.

Har patienten et irregulært blodtypeantistof, vil donorblodet eventuelt have forkortet overlevelse i patientens kredsløb.

Returnering af nødblod

Nødblod, som ikke skal anvendes, returneres til blodudleveringsstedet. Se nærmere under hvert enkelt sygehus. Ved ubemandet blodudleveringssted stemples returtidspunkt eller skrives på transfusionsjournal.

Nødblod, der er anbrudt, men alligevel ikke anvendes, skal kasseres. Dette skrives på transfusionsjournal og denne returneres som vanligt.

Praktiske forhold omkring afhentning af blod

For hvert enkelt sygehus er der i nedenstående link beskrevet praktiske oplysninger om, hvordan nødblod hentes/udleveres på pågældende udleveringssted samt bestilling af andre blodprodukter, telefonnumre m.m.

Aalborg, Nord

Aalborg, Syd

Farsø

HobroThisted

Frederikshavn

Hjørring

Privathospitaler

Formål

At undgå kritisk skade på patient med akut behov for blodtransfusion på grund af iltmangel, hvor blodtype og BAC-/BF-test ikke er udført.

Definition af begreber

Nødblod:

Erytrocytsuspension af blodtype 0 RhD neg

Specielt udvalgt nødblod

Fænotypeudvalgt erytrocytsuspension, vælges under hensyntagen til patientens irregulære blodtypeantistoffer.

Vital indikation:

Bliver ofte brugt om en behandling i en konkret situation, hvor det vurderes, at der foreligger en potentielt livstruende situation for patienten, som den pågældende behandling er nødvendig for at afhjælpe.

Irregulært blodtypeantistof:

Blodtypeantistof dannet efter graviditet eller efter tidligere blodtransfusion.

Blodprodukter:

Samlet betegnelse for både blodkomponenter og blodderivater

Referencer

Transfusionsmedicinske Standarder (TMS), Dansk Selskab for Klinisk Immunologi,

version 5.0, 2019

Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi DSKI, Vejledninger og Retningslinjer, version 3, januar 2019.