Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Loniten (minoxidil)

 

Farmakologi1

Anvendelse i Nyremedicinsk Afdeling1

Dosering1

Kontraindikationer2

Graviditet og amning2

Bivirkninger2

Recept2

 

 

Nyremedicinsk Afdeling har særlig tilladelse til at anvende Loniten (minoxidil) til udvalgte patienter. Som grundregel udleveres medicinen, og efter dokumenteret effekt skrives der recept (i FMK-online) og søges enkelttilskud til fortsat behandling.

 

For yderligere detaljer henvises til vedhæftede bilag: Loniten – Produktresumé.

 

Farmakologi

Loniten er en perifer vasodilatator. Plasmahalveringstid 4,2 timer. Virkningsvarigheden er ca. 75 timer. Glukuronideres og udskilles renalt.

 

Anvendelse i Nyremedicinsk Afdeling

Loniten kan have en række alvorlige bivirkninger og bør af den grund først komme til anvendelse, når almindelig flerstof-behandling (et diuretikum + to andre antihypertensiva, alle i maks.dosis) har vist sig ineffektiv. Og selv da bør Loniten ikke bruges, hvis BT kun ligger lidt over det ønskede målområde, da fordelene måske ikke opvejer potentielle risici.

 

Behandlingen skal følges nøje og forudsætter normalt samtidig betablokade for at undgå refleks-takykardi og et diuretikum til at modvirke væskeretention.

 

Følg pt. med stetoskopi og ekg (evt. rtg. thorax), især den første tid efter behandlingsstart (1-3 måneder, senere årligt). Obs. at uspecifikke T-taks-forandringer ses hos 60 %.

 

Dosering

Til voksne med normal nyrefunktion startes der med 5 mg/dag (evt. fordelt på to doser). Optitreres efter respons, dosis oftest kommer til at ligge mellem 10-40 mg/dag. 100 mg/dag er absolut maks.dosis.

 

Ved nyreinsufficiens skal dosis reduceres, men der mangler klare angivelser af doseringen i tilgængelig litteratur. Formentlig 25-50 % af dosis ved normal nyrefunktion. Minoxidil er ikke proteinbundet, hvorfor nogen fjernelse kan forventes ved dialyse.

 

Kontraindikationer

Fæokromocytom.

 

Graviditet og amning

Bør ikke bruges.

 

Bivirkninger

Af de kendte bivirkninger bør man især være opmærksom på udvikling af perikardit (3%, især set hos ptt. med nedsat nyrefunktion). I dyreforsøg er der også fundet andre kardielle bivirkninger.

De almindeligste bivirkninger kan tilskrives vasodilationen: ødemer, væskeretention, refleks-takykardi. Derimod er ortostatisk hypotension ikke almindeligt. Øget hårvækst (hypertrichose) er meget almindeligt. Minoxidil bruges i øvrigt af samme grund lokalt i hovedbunden ved alopeci.

 

Recept

Loniten findes i Region Nords medicinsystem. Recept kan dog kun skrives i FMK-online. Hvis der bliver behov for ATC-kode er denne: C01 DC01. Aktuelt fås tabletter kun som 5 mg og i 60 stk. pakninger. Tilladelsespræparater kan kun udskrives til en enkelt udlevering, men evt. kan der skrives flere pakninger, som patienten kan få udleveret over flere gange.