Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standardopstilling ved den intensive plads på Intensivt Terapiafsnit 103

Beskrivelse1

Standardopstilling1

Metode1

Standardopstilling til voksne1

Monitorering1

Air-Oxygen BLENDER og ventilationssystem2

Vacuumsug2

Respirator og fugter2

Infusionspumer2

Trykpose2

Andet2

Ændring af standardopstilling fra voksen til barn < 10 år2

Monitorering2

Ilt aggregat og ventilationssystem3

Vacuum sug4

Sugestyrke4

Respirator og fugter4

Infusionspumper4

Ernæringspumpe4

Trykpose4

Test af det opsatte udstyrs funktion4

Dokumentation4

Når en patient er meldt5

Rengøring af plads5

Beskrivelse af procedure5

Medicinbord og skabe på stuen5

Ansvar5

Formål5

Definition af begreber5

Referencer6

Beskrivelse

Standardopstilling

Som udgangspunkt er den intensive plads klargjort til modtagelse af den voksne intensive patient. Med få tiltag kan pladsen dog hurtigt gøres klar til modtagelse af alle børn < 10 år.

Klargøring af pladsen dokumenteres i logbog – se Kvalitetsovervågning og logbøger i afsnit 103

Metode

Standardopstilling til voksne

Monitorering

 • • Kabler til monitorering af EKG, SpO2, invasiv blodtryksmåling, non-invasiv blodtryksmåling

 • • EKG, elektroder er i skuffen i medicinbordet

 • • SpO2-probe til voksne

 • • Blodtryksmanchet til non-invasiv blodtryksmåling til voksne

På monitoren vælges patientkategori: Voksen

Air-Oxygen BLENDER og ventilationssystem

 • • Grøn ilt-slange, ventilationspose og maske str. 3-4

 • • 1 stk. metalholder til ventilationspose og maske

Air-Oxygen BLENDER indstilles til 100 % Ilt/atmosfærisk ilt.

Slangerne til henholdsvis ilt og atmosfærisk ilt frakobles vægudtaget grundet iltspild. VIGTIGT at sikre at slangerne kan nå fra Air-Oxygen BLENDER til vægudtag.

Vacuumsug

 • • 1 stk. sugeaggregat til stærkt sug

 • • 1 stk. sugeposebeholder

 • • 1 stk. sugepose

 • • 1 stk. grå vinkel-konnektor til sugepose-beholderen

 • • 1 stk. steamidslanger med Fingertip vakummkontrol-konnektor (ca. 150 cm/stk.) fra sugebeholder

 • • 1 stk. steamidslanger (ca. 75 cm/stk.) fra sugeaggregat til sugebeholder

 • • 1 stk. rød holder til sugeslangerne

 • • 2 stk. metalholdere: En til beholder og én til sugekrus

 • • 1 stk. beholder (til sugekath.)

 • • Sugekatetre størrelse 8, 10 og 12

 • • 1 stk. sugekrus

Sugestyrke indstilles til 150 mmHg – se instruksen Endotrakeal sugning hos voksen intuberet/trakeostomeret intensiv patient.

Omregningsfaktor: mm Hg/7,5 = kPa. 150 mmHg svarer til 20 kPa.

Respirator og fugter

 • • Kabel til nebulizer kobles på respirator

 • • Kabel til CO2-måler kobles på respirator

Infusionspumer

 • • 2 stk. sprøjte-pumper B Braun, som minimum

 • • 4 stk. infusionspumpe B Braun, som minimum

 • • 1 stk. sprøjtepumper Alaris PK, skal bruges til invasiv blodtryksmåling – se instruksen Arteriekateter til børn < 25 kg

 • • 2 stk. ernæringspumper

Trykpose

Andet

 • • Stetoskop til voksen

 • • Stetoskop til barn

 • • Klokkesnor

 • • Pean (på dropstativ) – 2 stk.

 • • Kasse med mundbind

 • • 1 par beskyttelsesbriller

 • • Handsker i str. S/M/L

 • • Rullebord – 1 stk.

 • • Trådkurv til affaldspose

 • • Rubensballon; 1 stk. til både barn og voksen

Ændring af standardopstilling fra voksen til barn < 10 år

Monitorering

 • • EKG, elektroder til spædbørn og større børn er i skuffen i medicinbordet

 • • SpO2-probe

 • • Blodtryksmanchet til non-invasiv blodtryksmåling

EKG

EKG elektroder

Barnets alder

Bemærkning

Mini

0 – 1 år

 

Junior

1 – 6 år

 

Voksen

> 6 år

 

SpO2-probe

SaO2-probe

Barnets alder

Bemærkning

Mini – 20 kg.

0 – ca. 5 år

 

Voksen probe

> 5 år

 

Blodtryksmanchet

Blodtryksmanchet

Barnets alder

Bemærkning

Størrelse 3–5,8-10,9 cm

Neonatal

Størrelse 4–7,1-13,1 cm

 

 

Størrelse 5–8,3-15,0 cm

 

 

Junior – 12-19 cm

4-6 år

 

Lille voksen – 17-25 cm.

ca. 10 år

 

Voksen

> 16 år

 

Hvilken manchet der skal anvendes afhænger udover barnets alder, af barnets vægt og dermed af overarmens tykkelse. Manchettens brede må udgøre 2/3 af barnets overarm, men skal samtidig kunne fikseres korrekt for at kunne give et habituelt blodtryk.

På monitoren vælges patient kategori: Neonatal (< 1 måned) eller Barn.

Afstil arytmier – vælg Basis.

Ilt aggregat og ventilationssystem

 • • Til børn > 10 år anvendes maske, ventilationspose og ventil som til voksne

 • • Til børn < 6 år anvendes komplet ventilationssæt bestående af ilt-slange, ventil og ventilationspose efter tabel

Maske

Maske

Barnets alder

Bemærkning

Størrelse 00

0 - ½ år

 

Størrelse 0A

½ - 1 år

 

Størrelse 1

1 -

 

Størrelse 2 – lille voksen

> 10 år

 

Ventilationspose

Ventilationspose

Barnets alder

Bemærkning

500 ml

0 -

Hyperinflation System. Single use.

1000 ml

3-6 år

Hyperinflation System. Single use.

Vacuum sug

 • • Sugekatetre skiftes til størrelse 5, 6 og 8

Sugestyrke

Som standard suges med 80 mmHg, aldrig over 150 mmHg. Sugestyrken indstilles ved at afklemme slangen inden der suges. Er sugestyrken for høj, øges risikoen for atelektaser og traumer på trakealslimhinden.

Se instruksen Endotrakeal sugning hos det intuberede/ trakeostomerede barn

Omregningsfaktor: mm Hg/7,5 = kPa. 80 mmHg svarer til 10,6 kPa.

Respirator og fugter

Ved respiratorbehandling vælges følgende slangesæt:

Respirator sæt

Barnets vægt

Bemærkninger

Børnesæt

< 15 kg (~ 3 år)

 

Voksen sæt

> 15 kg (~ 3 år)

 

Infusionspumper

Ernæringspumpe

 • • Anvendes til børn, der er intuberet med cuffet tube og til børn der bedst tåler kontinuerlig ernæring

Trykpose

 • • Anvendes til invasiv blodtryksmåling til børn > 25 kg

Til invasiv blodtryksmåling

Transducersæt

Barnets alder

Bemærkninger

NaCl- og Heparinblanding over infusionspumpe.

< 25 kg (~ 6 år)

Se instruksen Arteriekateter til børn < 25 kg

Voksen sæt med trykpose og NaCl

> 25 kg (~ 6 år)

Se instruksen Arteriekateter til voksen patient

Test af det opsatte udstyrs funktion

Ved opsætning af standard-apparatur sikres at alt fungerer som det skal:

 • • Monitoren skal være sat til strøm – grønt lys ved Batterilader

 • • Respirator skal være tjekket – på skærmen skal der stå, at Pre-use check er godkendt og der skal sidde propper på slangestudserne.

 • • Kontrol af ventilationssystem: Ventilationsposen tjekkes for korrekt samling og evt. lækage, ved at sætte den grønne iltslange på posens studs og derefter tænde for ilten. Posen vil herefter pustes op ved at holde en hånd for Ambu E-ventilen. Når posen er spændt, kan den tjekkes for utætheder. Hånden fjernes fra ventilen og luften skal frit kunne passere ud. Tjek ventilen – det skal være muligt at løsne ventilen.

 • • Ventilationsposen skal altid være tilsluttet ilt 100 %.

 • • Sugene klargøres og tjekkes ved at tænde for suget og samtidig afklemme sugeslangen. Herved vil sugeposen i sugebeholderne udfoldes. Samtidig observeres, at sugestyrken når op på maks. 150 mmHg

 • • Respiratorer, infusionspumper, ernæringspumpe og monitor skal være sat til NØD strøm

Dokumentation

Det dokumenteres, at pladsen er klargjort efter instruks og at udstyrets funktioner er testet.

 • • Log bog ligger på stuen.

Når en patient er meldt

Den intensive plads tilpasses og individualiseres patientens alder, ud fra den rapport og information sygeplejersken har modtaget om patienten via anæstesilægen og evt. fra stamafdelingen.

Via Portørcentralen bestilles en voksenseng (evt. HILL ROM) eller en ”børneintubationsseng” når det forventes at barnet skal intuberes. Vær opmærksom på, at patienter der kommer fra et andet sygehus ofte ankommer på en båre.

Rengøring af plads

Se Retningslinjer for hygiejne på stuerne og i birum

Beskrivelse af procedure                          

 • • Alt brugt udstyr inkl. diverse holdere skiftes mellem hver patient

 • • Sugekatetre kasseres (hvis suget har været brugt)

 • • Brugte sugeposer lukkes og kasseres som risikoaffald

 • • Andet engangsmateriale kasseres som almindeligt affald

 • • Resten af det brugte udstyr anbringes i urent skyllerum (som hjælp: se fotos om bortskaffelse af affald på væggen i urent skyllerum)

 • • Ubrugt standardudstyr udskiftes ikke, men vaskes af sammen med kulissestangen, panelet, overvågningsudstyret, luft- og sugeaggregater, fjernalarm og lampe 

 • • Undtagen selve overvågningsskærmen, som sprittes af med 70 % sprit 

 • • Rullebordet vaskes af

 • • Slet patientdata på overvågningsskærmen: Overvågningsskærmen tændes og patientdata slettes ved at trykke på patientnavn og der efter på ”udskriv patient” i bundlinjen og ”bekræft”

 • • Senge rengøres efter gældende retningslinjer Generelle smitteforebyggende forholdsregler 3.2 og HILL ROM-sengen. Efter isolation se Isolation på enestue 4.1.2

 • • Der lægges en lagen over HILL ROM-sengen og den blå børneintensivseng

Medicinbord og skabe på stuen

Medicinbordet ryddes, rengøres og fyldes op.

Skabe med linned og plejeremedier fyldes op.

Ansvar

Sygeplejepersonale på Intensiv Terapi Afsnit 103.

Formål

 • • Sikre at modtagelse af den intensive patient således kan foregå hurtig, effektivt og sikkert

 • • Patienten monitoreres, observeres og behandles optimalt umiddelbart i forbindelse med indlæggelsen i intensivt regi

Definition af begreber

 

Voksen:

I denne forbindelse patienter >10 år

Barn:

Børn < 10 år

Neonatal:

Børn < 1 mdr.

Forkortelser

 

mmHg:

Millimeter kviksølv, måleenhed for tryk

kPa:

kiloPascal, SI-enheden for tryk

SpO2:

Arteriel iltsaturation bedømt ved puls Oxymetri

PRI

Politikker, Retningslinjer og Instrukser. PRI-systemet er Region Nordjyllands dokumentationsstyrings- og håndteringssystem til retningsgivende dokumenter.

Referencer

Anæstesien, Region Nordjylland:

 

Endotrakeal sugning hos det intuberede/ trakeostomerede barn

 

Endotrakeal sugning hos voksen intuberet/trakeostomeret intensiv patient  

 

Arteriekateter til børn < 25 kg

 

Arteriekateter til voksen patient

 

Akut intubation af børn

 

Kateter à demeure, transuretralt blærekateter til det intensive barn

 

Regneark til børneanæstesi