Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af akutte patienter i Øjenambulatoriet

Formål

At sikre optimalt patientforløb for akutte patienter under hensyntagen til patienternes tilstand og behov.

Definition af begreber

Akut: Ikke planlagt besøg i øjenambulatoriet. Besøget omfatter udredning, diagnosticering, behandling, pleje og forebyggelse.

Beskrivelse

 • • Patienten henvises til vagthavende øjenlæge fra praktiserende øjenlæge, egen læge, skadestue eller vagtlæge. Der aftales et mødetidspunkt i Øjenambulatoriet på 8.sal. Udenfor normal dagåbningstid efter aftale med vagthavende øjenlæge.

 • • Sekretæren i receptionen på 8. sal informeres af vagthavende øjenlæge og booker patienten.

 • • Sygeplejerske tilknyttet vagthavende øjenlæge hilser på patienten og præsenterer sig. Patienten identificeres ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinier.

 • • Sygeplejersken danner sig et overblik over patientens tilstand og patienten informeres om eventuel ventetid.

 • • I samråd med øjenlægen prioriteres rækkefølgen på de ventende akutte patienter.

 • • Sygeplejersken måler autorefraction, tens og briller, og følger i øvrigt vagthavendes øjenlæges ordinationer.

 • • Ud fra patientens tilstand tilbydes en seng, eventuelt solbriller ved lysskyhed.

 • • Ved læsioner i øjenomgivelserne renses forsigtigt med krøller fugtet med Isotonisk NaCl og en meche fugtet med Isotonisk NaCl lægges over læsionen indtil øjenlægen ser patienten.

 • • Ved mistanke om perforation af bulbus påsættes hård øjenklap.

 • • Sygeplejersken sørger for at nødvendigt udstyr er til stede og assisterer ved øjenundersøgelsen ved behov.

 • • Relevant dokumentation af forløbet foretages.

 • • Ved eventuel indlæggelse adviseres sengeafsnittet, og patienten følges til sengeafdelingen.

 • • Efter øjenundersøgelsen sikrer sygeplejersken sig, at patienten har forstået givne informationer og er i stand til at udføre eventuel ordineret behandling. Ved behov kontaktes hjemmesygeplejen, pårørende eller andre.

 • • Sekretæren bestiller efter behov hjemtransport.

 • • Sekretæren giver efter øjenlægens ordination kontroltid.