Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinjer for håndtering af akutte henvisninger/undersøgelser i Billeddiagnostisk Afdeling

 

Klinikkerne skal ringe til Billeddiagnostisk Afdeling ved alle akutte MR-, CT-, gennemlysnings- og ultralydsundersøgelser (undtagelsen er røntgenundersøgelser, der visiteres af radiografer). På hverdage i dagtimer (7:30-15:00) ringes til bestemte sektioner (65203 omstiller - alle sektioner har en kontakt telefon, der passes i hele tidsrummet), og i vagten og weekend ringes til vagthavende radiologer.  Indtil kl. 22 00: For UL, CT med kontrast, MR og invasive procedure skal der ringes til bagvagten (kode 88 – 620).

Indtil kl. 22 00: For oversigt over abdomen, gennemlysninger og CT uden kontrast ringes der til forvagten (kode 88 – 621).

Efter kl. 22.00: Vagten overgår til TMC som kontaktes via omstillingen for visitering af CT, MR, UL, samt undersøgelser der kræver en radiolog tilstede eller for gennemgang eller præcisering af beskrivelser.

 

Visitering er radiologernes opgave (med mindre andet er aftalt – f.eks. trombolyse, traume osv.). Alle sektioner skal visitere til og med kl. 14:30 på hverdage, hvorefter opgaven overtages af vagthavende for- og bagvagtsradiologer.

 

Der skal visiteres løbende fra den akutte visitationsliste (på akutlisten, profil akutte klar til visitation, rum Aalborg Sygehus, så må man sortere efter undersøgelsesmodalitet, når der visiteres). De henvisninger, der er uproblematiske, skal visiteres løbende.

 

Visitering skal startes tidligt på dagen, så personalets arbejdsflow sikres.

Man afventer klinisk kontakt angående de henvisninger, der ikke opfylder visitationskriterierne. Hvis kontakten udebliver indtil kl. 14:30, så må henvisningerne blive sat på pause, dog med et notat i generel note der fortæller, hvorfor henvisningen ikke er visiteret, og hvad skal der til for at den kan visiteres. Sætter man en undersøgelse på afventeposition, er man selv ansvarlig for, at undersøgelsen bliver ekspederet senere.

 

Enhver visiteret henvisning skal have en tidsprioritering skrevet i generel note af radiologen – (f.eks. senest en dato, eller indenfor bestemt antal timer/klokkeslæt).

 

De undersøgelser, som skal laves med det samme (f.eks. 112 kald), skal markeres med rødt flag, og visiterende radiolog skal ringe ind til MR, CT, UL - vagtstuer.

 

Ved afvisning af undersøgelser skal henvisende instans informeres – som udgangspunkt via kontakttelefonen. Hvis det ikke muligt, så kontaktes bagvagt på henvisende afdeling. I generel note skal der fremgå klart, hvad årsagen til afvisningen er, og hvad vi forventer henvisende instans skal foretage sig videre i forløbet.

 

Radiologisk sekretærgruppe skal tjekke listen for afviste undersøgelser flere gange dagligt.

 

Samtlige udførte akutte skanninger skal som minimum have et præliminært svar hurtigst muligt.
Ansvaret ligger i den aktuelle sektion inden kl. 14:30 og hos vagthavende radiolog efter kl. 14:30 samt i weekender og helligdage (efter kl. 22 hos TMC).

 

Det er bagvagten på Billeddiagnostisk Afdeling, som har til opgave evt. sammen med ansvarshavende radiograf at planlægge og prioritere de undersøgelser, der skal foretages i vagten.

 

Vurderer bagvagten på Billeddiagnostisk Afdeling, at en undersøgelse ikke bør laves i vagten eller kan ikke nås i vagten, skal henvisende læge eller afdeling informeres herom. Bagvagten på Billeddiagnostisk Afdeling skal i generel note anføre årsagen til udsættelsen samt anføre den videre plan.

 

Helt subspecialiserede undersøgelser kan i samråd med den henvisende læge udsættes til dagtimerne, hvor subspecialiserede radiologiske sektioner tager sig af dem. Er udsættelse ikke en mulighed, f.eks. fordi den haster, så bør bagvagten på Billeddiagnostisk Afdeling foretage undersøgelsen efter bedste evne og evt. konferere med en speciallæge i den pågældende sektion.