Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Decentralt laboratoriemedicinsk udstyr (POCT)

Målgruppe

Denne retningslinje omfatter alt laboratoriemedicinsk udstyr (POCT) til måling af glucose, INR, D-dimer og blodgasanalyser, som er placeret på de kliniske afdelinger på Regionshospital Nordjylland.

Definition af begreber

POCT: Point Of Care Testing - Udførelse af analyser tæt på patienten.

LabkaII: Laboratorie-EDB-systemet

Formål

At sikre en dokumenteret kvalitetssikring af analyser udført decentralt. Kvalitetssikringen omfatter både præanalytisk, analytisk og postanalytisk kvalitet.

Beskrivelse

POCT-strategi

Klinisk Biokemisk Afdeling(KBA) støtter undersøgelser af analyser decentralt
Klinisk Biokemisk Afdeling vil arbejde på, at alle svar fra POCT-udstyr overføres til LabkaII.

Ved udførelse af analyser decentralt indgås en aftale mellem KBA og den kliniske afdeling. Samarbejdsaftalen beskriver, hvorledes kvaliteten for analyserne sikres.

Undervisning

Der udbydes kurser i ”Arteriepunktur og måling af prøve på ABL” og ”Blodglucosemåling på Accu Check, Regionshospital Nordjylland” en gang om måneden, hvor oplæring af nyt personale sikrer at kompetence til anvendelse af apparaturet opnås.

KBA har i samarbejde med producenten ansvaret for den nødvendige oplæring i forbindelse med implementering af instrumentet.

KBA udleverer personlige brugerkoder til personale, der har gennemgået undervisning.

KBA sikrer opretholdelse af brugernes kompetencer gennem recertificeringsprogrammer

Godkendelse af analyseresultater

Brugerne er ansvarlige for at godkende analyseresultaterne forud for svarafgivelse.

Svarafgivelse

Den personlige kode skal sikre kvittering for svarafgivelse.

Vedligeholdelse og fejlfinding

KBA yder service i dagtiden. Ved nedbrud i vagt og weekend henvises afdelingerne til analysering på laboratoriet.
ABL (blodgasudstyr) overvåges ved hjælp af Aqure, der overvåger ABL udstyr via en central server.
H232, AccuChek og Coaguchek (udstyr til måling af henholdsvis D-dimer, glucose og INR) styres vha. CobasIT1000, der overvåger apparaturer via en central server.

Kvalitetssikring

KBA sikrer, at der er tilgængelige vejledninger.

KBA sikrer i samarbejde med de kliniske afdelinger, at der udføres effektiv kvalitetskontrol på POCT-udstyr.

Middleware systemerne Cobas IT1000 og Aqure gør, at vi har sporbarhed og dokumentation for alle patientresultater

Evaluering

KBA evaluerer ved møder med de kliniske afdelinger løbende håndtering og brug af POCT-udstyr.

Referencer

Ingen