Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Analysesvar – Klinisk Biokemi

 

Beskrivelse1

1.Indhold af analysesvar1

2.Referenceintervaller2

3.Analysesvartyper2

4.Elektronisk registrering i LABKAII2

5.Aflevering af analysesvar2

6.Telefonsvar3

7.Oversigt over bestilte prøver3

8.Svar på analyser via sundhed.dk3

9.Målgruppe – modtagelse3

10.Formål3

11.Problemstilling3

12.Metode3

13.Referencer3

Beskrivelse

 1. 1. Indhold af analysesvar

Til ethvert analysesvar er knyttet et analysenavn og enhed. For at sikre den højeste internationale uniforme forståelse er navngivningen i overensstemmelse med IUPAC Nomenklaturen og består af følgende elementer:

 • • System: Den del af patienten (blod, biopsi, urin, sekret …) der undersøges

 • • Komponent: Hvad der undersøges for i systemet (glukose, erytrocytter, virus, antistoffer…)

 • • Egenskabsart: Hvilken egenskab der undersøges ved komponenten (koncentration, volumen, følsomhed, udskillelseshastighed…)

 • • Enhed: Den enhed, egenskaben måles med (g/l, nmol/d, mm, arbitrære enheder…. )

 

For nøjere at beskrive, hvad der undersøges, kan der i definitionen være tilføjet specifikationer til både system, komponent og egenskabsart.

 

Eksempler:

System

Komponent

Egenskabsart

Enhed

P

Karbamid

stofk.

mmol/l

P(aB)

Kalium

stofk.

mmol/l

 

 

 

 

Systemforkortelser:

 

Egenskabsarter

A

arterie

 

akt.

aktivitet

B

blod

 

arb.

arbitrær

Csv

cerebrospinalvæske

 

enzk.

enzymkoncentration

D

døgn

 

enzm.

enzymmængde

Dialysev

dialysevæske

 

hast.

hastighed

Erc

erytrocytter

 

massefr.

massefraktion

fPt

fastende patient

 

massek.

massekoncentration 

F

fæces

 

massem.

massemængde

Ledv

ledvæske

 

parfr.

partikelfraktion

Lkc

leukocytter

 

rel.

relativ

Ns

navlesnor

 

stoffr.

stoffraktion

P

plasma

 

stofk.

stofkoncentration

Plv

pleuravæske

 

stofm.

stofmængde

 

Pt

Patient

 

vol.

volumen

Sekr

sekret

 

volfr.

volumenfraktion

Sem

sæd

 

 

 

Systemforkortelser:

 

 

 

Syst

system

 

 

 

U

urin

 

 

 

Calculus

urinvejssten

 

 

 

V

vene

 

 

 

 

Eks: P(fPt) = plasma fra fastende patient

 

Af praktiske grunde har de Klinisk Biokemiske Afdelinger i Region Nordjylland udeladt egenskabsarten på de fleste analysenavne, da den indirekte fremgår af enheden på analysesvaret.

Til ethvert analysenavn er tilknyttet et unikt nummer, som benyttes ved elektronisk forsendelse af analysesvar. Nummeret rummer al information om analysens navn, måleenhed og referenceinterval, så kun dette nummer samt analyseresultatet sendes.

Koden er f.eks.:

NPU01459: P-Karbamid i mmol/l (international kode)

DNK05219: Pt-Elektrokardiografi [EKG12] (dansk kode)

ASS00026: P-Thyroxin, TBG-korrigeret i nmol/l (lokal kode)

Se mere om kodesystemet på Sundhedsstyrelsens nationale hjemmeside for formidling af NPU-terminologien for Danmark – Labterm - www.Labterm.dk

 1. 2. Referenceintervaller

Svaret indeholder - hvis muligt – referenceintervaller, som kan være køns- og aldersafhængige. Det fremgår af den enkelte analysebeskrivelse i Laboratorievejledningen, hvis der anvendes forskelligt referenceinterval for mænd og kvinder, og hvis der anvendes aldersafhængige referenceintervaller i forbindelse med analysesvarene. De aldersafhængige referenceintervaller er på de kumulerede svar mærket med et lille A.

Da alderen findes ud fra CPR-nummeret, er det vigtigt at være opmærksom på, at de aldersafhængige referenceintervaller kan være misvisende ved patienter med konstruerede CPR-numre, hvor dags dato er anvendt som "fødselsdato".

På de kumulerede svar angives referenceintervallet for det seneste svar på den pågældende analyse.

Svar uden for referenceintervaller: Analyseresultatet markeres med pile op og ned.

 1. 3. Analysesvartyper

 1. 1. Rutine-analyser

Svar er tilgængelige for brugerne, så snart analysen er udført.
Visse analyser tager dog flere dage at udføre. Nogle analyser udføres ikke daglig, se i Laboratorievejledningen under den enkelte analyse.
 

 1. 2. Livsvigtige analyser

Bestilles pr. telefon/Columna. Prøvetagning hurtigst muligt, svar inden 1 time, regnet fra prøvetagningstidspunktet.
 

 1. 4. Elektronisk registrering i LABKAII

  • • Af prøvetagningstid og svarafleveringstid, disse kan ses både af rekvirent og i laboratoriet.

  • • ID af den, der har bestilt og registeret bestilling

  • • ID af det instrument/eller den person, der har afleveret analysesvaret.

 

 1. 5. Aflevering af analysesvar

Ved den elektroniske bestilling registreres rekvirenten automatisk ved sit entydige rekvirentnummer.

Analysesvar kan afleveres på følgende måde:

 

 1. 1. Elektronisk Patient Journal (EPJ), hvor svarene også præsenteres kumuleret.

  1. a. Svarene er efter godkendelse i Klinisk Biokemisk Afdeling straks tilgængelige

  2. b. For analyser, der kun kan bestilles som en fortrolig analyse, kan svaret kun ses af rekvirent/primær svarmodtager (og evt. kopirekvirenter).

  3. c. I tilfælde af at en hel rekvisition er bestilt som fortrolig, kan svaret kun ses af rekvirent/primær svarmodtager (og evt. kopirekvirenter)

  4. d. Kumulerede svar rummer svar fra alle tidligere henvisninger. Da disse kan stamme fra andre læger/hospitaler, skal patienten have givet sit samtykke til rekvirenten om, at svarene må ses.

  5. e. Rettede svar vil stå i et gråskraveret felt i Labka.

  6. f. Det er endvidere muligt, efter aftale, at få udskrevet svar, hvor værdier ligger uden for ringegrænse (alarmsvar)

 

 1. 2. Elektronisk, som EDI-svar til rekvirenter uden for Region Nordjyllands hospitaler (praksis og andre hospitaler).

Der afsendes svar til Regionens IT afdeling alle dage, hver halve time, dog for hvert kvarter fra kl. 11-16. Svarene afleveres løbende fra IT afdelingen til svarmodtagerne.

 1. 3. Elektrokardiogram (EKG) overføres efter optagelse elektronisk til EPJ.

 2. 4. Papirsvar sendes som enkeltsvar med post til rekvirenter, der ikke kan modtage elektroniske svar.

 1. 6. Telefonsvar

Der gives information om analysesvar uden for ringegrænsen (se Ringegrænser – Klinisk Biokemi) pr. telefon.

Ved besked til rekvirenten, skal modtagers initialer oplyses/anføres i LabkaII i kommentarfelt. Det registreres elektronisk, hvem der har afgivet besked.

Hvis der i vagten skal gives telefonsvar og rekvirenten er

  • • Et ambulatorium, ringes til stamafdelingen

  • • Et psykiatrisk ambulatorium, ringes til 9764 3000 omstilling, til konkret ambulatorium eller til vagthavende læge

  • • En praktiserende læge, afleveres svaret til Lægevagten i papir (se speciel procedure for Regionshospital Nordjylland Svaraflevering – telefon – fax)

 1. 7. Oversigt over bestilte prøver

Rekvirenter, der har LABKAII Webklient/EPJ, kan ved søgning på den enkelte patient få oversigt over bestilte analyser. De analyser, der mangler svar, vil, indtil svar foreligger, være mærket med R (rutine), F (fremskyndet) og L (livsvigtig) i LabkaII og med stjerner i EPJ.

 1. 8. Svar på analyser via sundhed.dk

Analysesvar, der er udført i eller udenfor Region Nordjylland, kan ses via sundhed.dk ved brug af sundhedsfaglig digital signatur.

 1. 9. Målgruppe – modtagelse

Klinisk personale i primærsektoren og i hospitalsvæsenet.

 1. 10. Formål

At rekvirenter, der abonnerer på ydelser fra Klinisk Biokemisk Afdeling Aalborg Universitetshospital og Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland (RHN), kender et analysesvars opbygning, svarafleveringsproceduren og tidsrammen herfor.

 1. 11. Problemstilling

Dokumentet beskriver retningslinjer for opbygning og afgivelse af analysesvar fra Klinisk Biokemsk Afdeling Aalborg Universitetshospital og Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland (RHN).

 1. 12. Metode

Retningslinjen er udarbejdet på baggrund af litteratur og ud fra faktiske forhold.

 1. 13. Referencer

Properties and Units in the Clinical Laboratory Sciences I. Syntax and semantic rules (IUPAC-IFCC rekommendations 1995)