Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Længerevarende behandling med aminoglykosid: Gentamicin

Instruksen gælder ikke for

Indikationer for længerevarende behandling

 • • Bred antibiotikadækning ved kombination med et andet antibiotikum (hyppigst et betalaktam).

 • • Der er to forskellige aminoglykosider: gentamicin og tobramycin. Dosering er den samme.

 • • Gentamicin er 1. valg, men tobramycin kan anvendes i tilfælde af restordre.

 • • Tobramycin foretrækkes ved Pseudomonas aeruginosa infektioner.

 • • Gentamicin indgår i empirisk behandling af endocarditis, herunder dyrkningsnegativ endocarditis. Information herom i ”National Behandlingsvejledning” (NBV) på www.cardio.dk (afsn. 7.1; 7.8; 7.9).

Valg af dosis

 • • Startdosis afhænger af patientens vægt: 5 - 6 mg/kg. Overgræsen svarer til 100 kg.

 • • Ved moderat til svær overvægt (BMI > 25) bør anvendes korrigeret kropsvægt (ABW).

 • • ABW kan beregnes i pro.medicin i afsnittet ”Aminoglykosid til systemisk brug” eller i afsnittet ”Overvægtige”.

40-45 kg

46-50 kg

51-60 kg

61-70 kg

71-80 kg

>80 kg

240 mg

280 mg

320 mg

400 mg

480 mg

520 mg

Minimumsinterval til 2. og 3. dosis

 • • Dosis er den samme som startdosis. Benyt ABW hvis 1. dosis ikke var korrigeret.

eGFR ▷

≥ 60 mL/min

45-59 mL/min

< 45 mL/min

2. dosis

Tidligst efter 16 timer

Tidligst efter 36 timer

Anvend nomogram

3. og senere doser

Tidligst efter 24 timer

Anvend nomogram

Nomogram for fortsat dosering af gentamicin

 • • Koncentrationsbestemmelse kan foretages mellem 6 og 14 timer efter dosis.

 • • Dosisintervallet kan aflæses i nomogrammets tre zoner (24, 36 eller 48 timer):

 • • Eksempel: Er koncentrationen 4 mg/L efter 12 timer, så er det optimale doseringsinterval 36 timer (Q36).

 

Nomogram for dosering af gentamicin

Se næste side angående tidspunkt for koncentrationsbestemmelse.

Tidspunkt for koncentrationsbestemmelse

 • • Nomogrammet giver fleksibilitet med hensyn til tidspunktet for koncentrationsbestemmelse.

Varighed af behandling

 • • Ved behandling ud over 5 døgn bør indikationen nøje vurderes. Højdosis diuretika udgør en særlig risiko for reduktion af nyrefunktionen.

Referencer

Pro.medicin.dk : Aminoglykosider til systemisk brug. Access 20.02.2019.§

Carlsen S et al. The effect of short-course gentamicin therapy on kidney function in patients with bacteraemia – a retrospective cohort study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2018; 37(12):2307-2312.

van Maarseveen E et al. Chronopharmacokinetics of once daily dosed aminoglycosides in hospitalized infectious patients. Int J Clin Pharm 2015;37(2):342-7.

Nicolau DP et al. Experience with a once-daily aminoglycoside program administered to 2,184 adult

patients. Antimicrob Agents Chemother 1995; 39(3):650-5.

Prins JM et al. Once versus thrice daily gentamicin in patients with serious infections. Lancet 1993; 341(8841):335-9.