Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trakeostomi – pleje og observation

Beskrivelse

Indgreb i luftvejene påvirker de normale forsvarsmekanismer med risiko for kolonisering og infektion i luftvejene. Smitte kan blandt andet ske via bakteriesamlinger i biofilm på indersiden af tuben, bakterieholdigt sekret, krydskontaminering via personalets hænder og forurening af ventilationsudstyret.

Der anvendes maske, briller eller visir ved risiko for stænk og sprøjt med organisk materiale.

Trakeostomi kan foretages ved kirurgisk indgreb eller ved en perkutan dilatationstrakeostomi - Dilatationstrakeostomi

Kommunikation med patienten

Mens patienten er trakeostomeret og cuffet, er det ikke muligt for patienten at tale. Her må sygeplejersken vurdere, hvilke kommunikationshjælpemidler der kan anvendes eventuelt i samarbejde med patienten. Hvis det bliver muligt at afcuffe, kan taleventil anvendes - Trach-vent og taleventil til trakeostomerede patienter

 

Når der skiftes til glat kanyle, påsættes som udgangspunkt prop, så patienten kan tale. Der kan gives nasal iltterapi efter behov.

Pleje af stoma og trakeostomitube

Fremstilling

 • • Non-wowen servietter

 • • Steril isoton NaCl

 • • Y-kompres/trakeostomi forbinding (der findes flere typer, mere sugende forbindinger)

 • • Fikseringsbånd

 • • Eventuelt hudplejemiddel

 • • Handsker

Forbindingen skiftes ved synlig forurening og mindst én gang i døgnet (dog ikke de første 24 timer efter anlæggelse, hvor forbindingen kun skiftes, hvis den er fugtig eller forurenet). Der anvendes steril teknik og sterile utensilier ved skiftning af forbindingen de første 24 timer. Herefter udføres trakeostomipleje med non-touch teknik.

 • • Patienten informeres om skiftningen og lejres på ryggen

 • • Observer om patienten skal suges endotrakealt, før fiksationen løsnes. Er der sugestuds over cuffen, suges på denne. Evt. sekret bag i svælget fjernes ved sugning oralt eller nasalt

 • • Trakeostomituben støttes under hele proceduren med den ene hånd (eventuel med assistance), mens fikseringsbåndet er løsnet/fjernet. Forbindingen fjernes, og stomaet og huden omkring dette observeres for blødning, infektion og løse suturer

 • • Huden omkring tuben renses med fugtede non-wowen servietter, der føres ind under skjoldet og trækkes langs tubekanten. Tør indefra og ud. Brugt materiale kasseres efter hvert strøg.

 • • Når huden er tør, kan der påføres et tyndt lag hudplejemiddel/barrierebeskyttelse. Er der trykmærker efter variabel flange/skjold, kan der anvendes en skumforbinding

 • • Det nye bånd fikseres så trakeostomituben holdes på plads. Båndet skal fikseres, så en enkelt finger kan komme mellem bånd og hals. Observer at det venøse tilbageløb ikke hæmmes

 • • Trakeostomituben med skjold/justerbar flange kontrolleres dagligt i forhold til placering, som beskrevet ved anlæggelse i EPJ under adgange

Cuff-trykmåling udføres og dokumenteres – se instruks vedrørende dette.

Bivonatuber - se instruks vedrørende dette.

Rensning af inderkanyle

 

 • • Hvis inderkanyle forefindes, renses denne dagligt samt ved behov. Vær opmærksom på, at hver manipulation øger risikoen for kontaminering

 • • Undersøg hvilket låsesystem der er på inderkanylen. Vær opmærksom på, at kanylen er låst efter procedure

 • • Den brugte inderkanyle renses med filtreret vand eller sterilt NaCl, tørres og desinficeres med 70-85 % ethanol. Der anvendes særlige rensepinde eller kompresser til at rense indersiden af kanylen

 • • Der skal altid være 1 ekstra inderkanyle hos patienten, der opbevares i ren, lukket beholder.

 

Vær opmærksom på at hvide Bivonakanyler ikke kan tåle ethanol. Renses med skum-flaskerenser. Skylles i rindende vand.

Ernæring ved trakeostomitube

Da der kan være betydelig risiko for fejlsynkning hos patienter, som har fået anlagt trakeostomitube, bør peroral hydrering/ernæring ikke startes, før patientens synkefunktion er testet og fundet sufficient. Synkefunktionen er påvirkelig af patientens almentilstand, så denne revurderes forud for hver peroral indgift. Før ernæring påbegyndes se - Screening af den intuberede/trakeostomerede patients synkerefleks

Iltbehandling ved ikke-respiratorkrævende patienter

Iltbehandling opstartes med varmtvandsfugtet iltterapi, og kan eventuelt overgå til Trach-vent og taleventil til trakeostomerede patienter

Skiftning af trakeostomitube

Skift af trakeostomituben skal helst undgås de første dage efter trakeostomien, indtil der er dannet en kanal. Derefter kan trakeostomituben skiftes i samarbejde med læge dog minimum hver 29. dag. Lægen ordinerer, hvilken tube der skal skiftes til. Et sugekateter hvor studsen er klippet af, kan fungere som guidewire.

Den nye trakeostomitube skal bevares steril, indtil den placeres i stomaet. Den kan evt. vædes med sterilt NaCl eller steril gel på ydersiden for lettere at glide på plads. Herefter observeres patientens respiration for at sikre, at beliggenheden er korrekt.

Seponering af trakeostomitube

Fremstilling

 • • Steril vaseline-coatet gaze

 • • Steril forbinding i passende størrelse

 • • Eventuelt steristrips

 • • Plaster

 • • Handsker

 

Svælget suges rent for sekret, hvis ikke patienten selv kan fjerne det. Trakeostomibåndet fjernes. Cuffen tømmes helt for luft/vand før tuben fjernes.

Når trakeostomituben er fjernet renses huden. Er hullet stort, kan det holdes sammen af Steristrips – de skal sidde, så de ikke kan suges ind gennem stomaet ved hoste.

Stomaet dækkes med en lufttæt forbinding, som laves af et stykke foldet vaseline-coatet gaze dækket af en steril forbinding. Forbindingen fikseres over stomaet.

Patienten instrueres i at holde/støtte mod forbindingen ved hoste, indtil stomaet er lukket.

Suturfjernelse

Eventuelle suturer fjernes på 10.dagen eller efter ordination.

Definition af begreber

Trakeotomi operativ åbning af trakea

Trakeostomi operativ dannelse af en blivende åbning ind til luftrøret. Trakeostomi foretages ved et kirurgisk indgreb via en incision mellem 2. og 3. trakealring eller ved en perkutan fremgangsmåde, hvor trakeostomituben indsættes med dilatatorer.

Trakeostomituben kan være

 • • Med eller uden cuff
  Cuffet tube anvendes hvor der er brug for overtryksventilation eller problemer med at synke sekret fra mund og svælg. Cuffen er oftest fyldt med luft, men kan fyldes med vand – se fabrikantens vejledning.

 • • Med eller uden inderkanyle

 • • Med eller uden fenester
  Gælder kun tube uden cuff (såkaldt glat kanyle). Dette giver patienten mulighed for at tale ved at lede noget af luften ud af fenesteret og op forbi stemmelæberne.

 • • Med eller uden sugestuds
  Sugestudsen giver mulighed for at suge svælgsekret væk lige over cuffen.

 • • Med fast eller flytbar skjold/variabel flange
  Flytbar skjold/variabel flange giver mulighed for at variere tubelængden, så den kan tilpasses en patient med kort eller lang hals.

Non-touch teknik omfatter brug af rene handsker og sterile utensilier.

Steril teknik er brug af sterile handsker og sterile utensilier

Formål

 • • At forebygge tryksår og macerering af huden og mindske infektionsrisikoen hos patienten

 • • At sikre fri luftpassage gennem trakeostomituben

 • • At sikre korrekt håndtering og placering af trakeostomitube

 • • At begrænse smerte og ubehag forårsaget af tuben

Referencer

Infektionshygiejnens retningslinje 5.10 Håndtering af udstyr til respirationsterapi

 

Haik Yanashyan MD* Alexander Friedman MD Shu-Yi Liao MD Lynette Ilano MD Saeed Afaneh MD

Maulik Rajyaguru DO John Agapian MD Ramiz Fargo MD Siavash Farshidpanah MD; and Walter Klein MD University of California Riverside, Riverside, CA. Complications and Efficacy of Securing a Percutaneous Dilational Tracheostomy Tube via Collar Fixation Only: A Retrospective Cohort Study. Chest annual meeting 2016.

Dawson D. Essential principles: tracheostomy care in the adult patient. BACCN Clinical update vol. 19, no. 2, 2014

Alyssa Camille S. Caparros, BSN, RN, PCCN, MSN-AGACNP-BC; Alison Forbes, MSN, ACNP-BC, CCRN. Mechanical Ventilation and the Role of Saline Instillation in Suctioning Adult Intensive Care Unit Patients - An Evidence-Based Practice Review. Dimensions of Critical Care Nursing Vol. 33 / No. 4, 2015

Ginelli G, Greenwood N. Screening adult patients with a tracheostomytube for dysphagia: A mixed-methods study of practice in the UK. International Journal of lang commun disord May-June 2016 vol 51 no.3 285-295

Morris LL, Whitmer A, Mcintosh E. Trasheostomy care and complications in the intensive care unit. Critical Care Nurses vol. 33, No. 5, October 2013