Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sårbehandling med TNP ved fascieintakte sår på truncus og perifere kirurgiske sår

 

Formål

 • • At sikre, at patienten får en sikker og optimal behandling med TNP.

 • • At klarlægge indikationen for behandling med TNP.

 

Definition af begreber

TNP Topical Negative Pressure. TNP er en sårbehandling, der ved hjælp af undertryk direkte i såret fremmer sårhelingsprocessen.

 

Beskrivelse

Generelt

Sår, der åbnes pga. infektion, kan behandles enten konservativ eller kirurgisk ved genlukning. Konservativ behandling kan være med forskellige forbindinger eller TNP. TNP er en sårbehandling, der ved hjælp af undertryk direkte i såret fremmer sårhelingsprocessen.

TNP er en behandling for indlagte og ambulante patienter.


Ved start af behandling

Lægen ordinerer TNP behandlingen og informerer patienten om den ønskede effekt.

Sårets størrelse beskrives ved længde, bredde, dybde samt evt. undermineringer. Sårets udseende og hud beskrives. Der laves sårskabelon og fotodokumentation hvis muligt. Dette noteres i journalen. Behandlingen skal vurderes ugentligt.

 

Formål med TNP
 • • At stimulere dannelsen af granulationsvæv.

 • • At der sker en sammentrækning af såret.

 • • At kunne håndtere sårsekret

 

Indikation for TNP
 • • Ved store sår >10x4x2 cm (længde, bredde, dybde) eller ved underminering > 5 cm.

 • • Ved behov for at klargøre sårets bund til sekundærsuturering eller transplantation.

 • • Hvor drænage af sårsekret ønskes.

 • • Hvor sårhelingen er stagneret.

 

Procedure ved anlæggelse af forbinding

Fjern evt. nekrotisk væv.

 • • Afhængig af om skiftningen skal foregå sterilt eller rent. Skyl eller brus såret med vand eller Nacl.

Se infektionshygiejnisk vejledning - operationssår

 • • Sårkanterne og omkringliggende hud kan beskyttes med silikone spray Cavilon eller tynd hydrokolloid klæber.

 • • En svamp tilpasses sårcaviteten, således alle sårflader er dækket inkl. lommer/undermineringer. Svampen må ikke gå ud på huden eller udtamponere såret. Svampen skal være 1-2 cm højere end hudniveau.

 • • Svampen fikseres med en semipermeabel polyuretan film. Filmen må ikke strammes, men skal ”lægges” på for at undgå træk på den omgivende hud. Filmen skal gå 3-5 cm udenfor såret.

 • • Der klippes et hul på 1 cm i diameter i filmen, hvor der er svamp under og ”sugekoppen” sættes over. Slangen fra beholder på pumpen kobles til sugekoppens slange.

 • • Pumpen startes, og det kontrolleres, at forbindingen er tæt.

 

Valg af svamp
 • • Sort polyuretan svamp har de største porer og er den mest effektive til at stimulere granulationsvæv og trække såret sammen. Der kan lægges en vaselinegaze eller et silikonenet i sårbunden for at undgå, at granulationsvævet vokser ind i svampen og skal lægges i, hvis der er tvivl, om der er fascie defekt. Den sorte svamp går lettere i stykker ved fjernelse. Brug derfor ikke sort svamp, hvor du ikke kan se, om alt materialet kommer med ud igen f.eks. ved undermineringer.

 • • Hvid polyvinylalkohol-svamp er mere tæt med mindre porer. Hvid svamp bruges ved underminering og knogle, hvor der er indvækst af granulationvæv i den sorte svamp, samt hvis patienten har smerter i forbindelse med anvendelse af sort svamp.

 

Valg af tryk og skifte frekvens
 • • Pumpen skal køre med 125 mm Hg ved sort svamp.

 • • Pumpen skal køre med 150 mm Hg ved hvid svamp.

 • • Pumpen skal køre med kontinuerligt tryk.

 • • Patienten skal være i behandling 24 timer i døgnet, der kan frakobles ved f.eks. bad.

 • • Lad aldrig undertrykket være slukket i mere end to timer. Fjern alt forbindingen, hvis undertrykket afsluttes eller ikke kan genoprettes.

 • • Forbindingen skiftes hver anden dag eller mandag, onsdag og fredag.

 • • Beholderen til sekretopsamling skiftes efter behov eller kan sidde i 7 dage.

 

Aftagning af forbindingen

Sluk for pumpen 30 min. før forbindingsskift. Adskil slangen til beholderen og luk på klemskuerne.

Fjern filmen forsigtigt. Skyl samtidig med vand eller Nacl. Hvis svampen sidder fast, fjern denne forsigtigt. Kontroller, at der ikke sidder svamperester tilbage i såret.

Hvis tidligere svampe har været vanskelige at fjerne, kan man sprøjte vand eller Nacl ind gennem slangen, og er der smerter forbundet med fjernelse, kan lægen ordinere Lidokaingel 1 %.

 

Afsluttet behandling

Pumpen og netadapteren rengøres for synlig snavs med sæbeklud og desinficeres med klud indeholdende hospitalssprit 70%.

I Acti-VAC maskinen skiftes kulfilteret, og den bærbare skuldertaske smides ud. Herefter lægges maskinen i den medfølgende kuffert. Maskinen afleveres på Sengeafdeling A2.