Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kronisk Nyresvigt – Hyperkaliæmi

 

Akut behandling af hyperkaliæmi1

Kontinuerlig behandling for hyperkaliæmi1

Akut behandling af hyperkaliæmi

I praksis vil du hyppigst få forelagt et højt S-kalium fra en patient, som allerede har fået en efterfølgende hæmodialyse og dermed akut behandling for højt kalium. Du skal da i stedet tage stilling til kontinuerlig behandling mod hyperkaliæmi (se længere nede). I sjældnere tilfælde vil du blive præsenteret for et højt S-kalium med spørgsmål om akut behandling. I praksis er kun hyperkaliæmi > 7,0 mmol/l livstruende hos hjerteraske. Du kan bruge denne fremgangsmåde:

 

S-kalium < 6,0 mmol/l

Ingen akut behandling.

S-kalium 6,0 – 6.5 mmol/l

Giv 15 - 30 g Resonium temmelig snart. Læg plan for opfølgning.

S-kalium 6.5 – 7.0 mmol/l

 • • Giv 30 g Resonium straks. Evt. rektalt.

 • • Tag EKG. Er der tegn på kardial påvirkning behandles som ved S-Kalium > 7.0 mmol/l.

 • • Læg plan for opfølgning, måske skal pt. have sin vanlige HD inden for det næste døgn. Dette er acceptabelt, hvis S-kalium nogle timer senere er faldet til omkring 6,0 mmol/l.

S-kalium > 7.0 mmol/l eller kardial påvirkning

 • • Giv Resonium 30g straks, mens der lægges en plan. Resonium kan evt. gives rektalt.

 • • Tag EKG og få EKG monitorering, hvis muligt. Om EKG bør du vide, at en lang række arytmier kan optræde ved hyperkaliæmi. De fra lærebøgerne klassiske høje T-takker behøver ikke være til stede. I stedet ses måske bare atrieflimmer, som forsvinder efter normalisering af S-Kalium.

 • • Har pt. acidose (total-C02 < 20 mmol/l) eller kendt acidosetendens, gives 8.4% Natriumbikarbonat, 2 mmol/kg = 2 ml/kg i.v. Dette forskyder kalium intracellulært, men effekten er forbigående.

 • • Ved EKG-forandringer: gives evt. antidot i form af Calcium-Sandoz 10 ml langsomt i.v. Undtagelse: pt. som har hypercalcæmi. Effekten er forbigående.

 • • Gør pt. klar til akut hæmodialyse. Ved sværere arytmier (f.eks. AV-blok III) dialyseres pt. straks. Tilkald gerne kardiolog, men vent ikke på anlæggelse af midlertidig pacemaker eller lignende. Arytmien forsvinder oftest hurtigt efter start af dialysebehandling.

 • • Hvis der er ventetid til dialyse gives 100 ml 50% glukose + Insulin 20 i.e. i.v. på grund af fare for hjertestop. Effekten af glucose/insulin-drop er forbigående (nogle timer).

 

 

Kontinuerlig behandling for hyperkaliæmi

Hyperkaliæmi forekommer jævnligt hos uræmikere. Du kan overveje disse hovedpunkter:

 • • Har ptt. spist kaliumrig mad? Spørg. Mange ptt. ved, hvad de ikke må spise.

 • • Har pt. undladt at tage ordineret Resonium?

 • • Ved væsentlig restnyrefunktion, bør der også tages stilling til, om pt. får medicin, som nedsætter renal kaliumudskillelse (ACE-hæmmer/ARB, spironolakton).

 • • Har pt. acidose, hvor korrektion vil mindske hyperkaliæmitendensen?

 

Som anført skal S-Kalium sædvanligvis være over 7,0 mmol/l, før risikoen for arytmi er væsentlig. En vis sikkerhedsmarginal kan dog være af værdi, og ptt., som ses sjældent, behøver større sikkerhedsmarginal. Som vejledning gælder:

 

S-Kalium

HD-ptt.

PD-ptt. og prædialytikere

5.0 – 5.5 mmol/l

Intet problem

Diæt. Sep. ACE-hæmmer, Spirix o.l.

5.5 – 6.0 mmol/l

Diæt/samtale

Resonium

6.0 – 6.5 mmol/l

Rp. Resonium

Cres. Resonium. Tæt kontrol. Dialysestart?

> 6.5 mmol/l

Akut behandling

Akut behandling

 

… Og husk at seponere kaliumtilskud. Det er sket, at ptt. har fået både Kaleorid og Resonium.

Afdelingen har en patientpjece om kost ved højt kalium. En samtale med patienten kan ofte afsløre compliance-brud. Resonium smager grimt, og jordbær kan friste!

 

Fast Resoniumbehandling

 • • Hæmodialyseptt startes med Resonium 15 g x 1 på ikke-dialysedage. Er dette utilstrækkeligt øges til 15 g x 2 på ikke-dialysedage. Og endelig kan der suppleres med 15 g på dialysedage også.

 • • PD-ptt. og prædialytikere startes med Resonium 15 g x 3/uge. I næste trin øges til 15 g dagligt.