Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Indscanning af billeder

 

Røntgenbilleder fra patientens røntgenpose i arkivet eller fra andre sygehuse kan indscannes i PACS.

 

Billederne sendes til

 

Serviceteamet, Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Afsnit Syd

 

med oplysningen om, at det er billeder til indscanning samt patientens navn og gyldigt dansk CPR-nr.

Desuden bedes oplyst rekvirentens navn, og om billederne ønskes retur eller kan destrueres efter indscanning.

Oplyses dette ikke vil billederne blive destrueret efter indscanningen.