Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Røntgen – 3 trin til forebyggelse af forveksling ved alment forekommende undersøgelser på Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Der må ikke gennemføres en radiologisk undersøgelse medmindre der foreligger en sikker identifikation af patienten.

 

Målgruppe:

Personale som udfører alment forekommende undersøgelser på alle modaliteter.

 

Formål:

Formålet med instruksen er at eliminere forhold af patient-, henvisnings- samt højre og venstre forvekslinger.

 

Definition af personale:

Radiograf A: Radiograf der har ansvar for patientkontakt.

Radiograf B: Radiograf der har ansvar for betjening af apparatur.

 

Beskrivelse:

Forud for alment forekommende radiologisk undersøgelse på alle modaliteter.

 

Trin 1

Der skal kontrolleres, at den valgte henvisning i RIS er i overensstemmelse med modaliteten i forhold til cpr- og accession nummer.

 

Trin 2

Patienten identificeres ved hjælp af ”stop op - closed loop”.

 

Patientidentifikation ved 2 personaler:

Ved første patientkontakt på stuen tjekkes navn og CPR-nummer af Radiograf A.

Når pt. er lejret og klar til undersøgelse skal der udføres patientidentifikation ved at anvende closed loop modellen.

Patientens navn og CPR-nummer oplyses højt og tydeligt, således at Radiograf B kan høre det, enten af pt. selv eller ved at Radiograf A læser fra ID-armbånd. Radiograf B har ansvaret for at oplysningerne passer med data på skærmen.

Radiograf B gentager navn og CPR-nummer, samt hvilken undersøgelse der skal udføres. Den habile patient og Radiograf A tilkendegiver at informationerne er korrekte. Ved alle patienter gælder det, hvis patienten har et ID-armbånd på, skal Radiograf A tjekke data på ID-armbåndet, når Radiograf B gentager navn og CPR-nummer højt.

Ved den inhabile patient er det plejepersonale A der er ansvarlig for at der er overensstemmelse mellem de, af Radiograf B, oplyste informationer og patientens ID-armbånd.

 

Patientidentifikation ved 1 personale:

I det tilfælde hvor undersøgelsen udføres af 1 personale, skal den habile patient oplyse navn og CPR-nummer, mens radiografen sikrer at patientdata stemmer overens med data på enten apparatur eller arbejdsstation.

Radiografen gentager højt, navn og CPR nummer, samt hvilken undersøgelse der er tale om.

Patienten tilkendegiver at dette er korrekt

 

Patientidentifikation ved inhabile patienter:

Hvis der er tale om en ukontaktbar, eller på anden måde inhabil patient, hvor patienten ikke selv kan medvirke til sikker patientidentifikation, kan der identificeres via ID-armbånd, i videst mulige omfang, sammen med en kollega fra enten egen eller anden afdeling, igen med closed loop modellen.

Hvis den inhabile patient ikke har armbånd på skal identifikationen ske ved sikker identifikation af ledsager med personligt kendskab til patienten. Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 

Dokumentation (gælder for alle radiologiske undersøgelser og behandlinger):

Der skal i henvisningsfeltet ”Generel note” noteres hvem patient identifikationen er udført af. Dette gælder også hvis pt. er identificeres ved hjælp af kollega fra anden afdeling. Man skal skrive den 4-cifrede regionskode. - Hvis identifikationen er udført sammen med patient/pårørende, noteres dette i ”Generel note”.

Ved mammografiscreeningspatienter dokumenteres der i spørgeskemaet.

 

Trin 3

Som hovedregel skal der på billederne sidemarkeres med bly.

Hvor der på grund af undersøgelsens art ikke er muligt at sidemarkere med bly, skal det markeres elektronisk. Den elektroniske markering skal inden undersøgelsens afslutning kontrolleres, at den er i overensstemmelse med henvisningen og den aktuelle undersøgelse.