Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsfordeling ved patienthenvendelser og indlæggelser i Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse

 

Formål

Instruksen beskriver arbejdsfordelingen i Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, når patienter henvises dertil eller selv henvender sig.

 

Beskrivelse

Patienter, der henvises til eller henvender sig i Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse, skal visiteres af vagthavende læge. Dog visiteres alle tvangsindlæggelser direkte til det intensivt lukkede afsnit S5.

 

Patienter, der vurderes til indlæggelse af vagthavende læge, indlægges i Psykiatrisk Modtagelse eller andet sengeafsnit. De administrative indlæggelsesprocedurer udføres af personalet i Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse.

Vagthavende læge optager journal.

 

Ved behov for papirjournal hentes den af lægesekretæren for Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse journalen i dagtid. I aften- og nattevagten og i weekender hentes journalen i arkivet af vagthavende læge.

 

Patienter, hvor nærmere observation og vurdering er relevant inden videre visitation, forbliver i Modtagelsen indtil næstkommende dag.

 

For de patienter, der forbliver i Modtagelsen, skrives journalen af lægesekretæren for Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse.

For de patienter, der indlægges i et andet afsnit, skrives journalen af sekretæren for det modtagende afsnit.

 

Næste morgen, umiddelbart efter morgenkonferencen, gennemgås og visiteres de patienter, der befinder sig i Modtagelsen af en speciallæge.

 

Plejepersonalet fra Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse deltager så vidt muligt i visitationen.

 

Såfremt patienten vurderes til overflytning til et andet afsnit, vil dette finde sted efter drøftelse på middagskonferencen. Det modtagende afsnit modtager en foreløbig behandlingsplan fra Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse.

 

Personalet fra Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse følger patienten til sengeafsnit på Mølleparkvej i dagvagten. I aften- og nattevagten deltager et personale fra Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse samt et personale fra det modtagende afsnit. Patienter til Brandevej overflyttes med Taxa.

 

I forbindelse med henvendelse fra patienter, der i forvejen er indskrevet i ambulant behandling i Psykiatrien, vil personalet i Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse orientere det pågældende ambulatorium pr. mail senest den førstkommende hverdagsmorgen.

 

Indkaldte patienter til Brandevej kan møde i Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse til journaloptagelse og administrativ indlæggelse. Øvrige indkaldte patienter møder i det afsnit, de er indkaldt til.

 

Der er tilknyttet socialrådgiverbistand til Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse.