Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ru kæbeled obs. Smerter, artrose, sublux

 

Kode:

UXRA65

Positionering og centrering

Klargøring

Philips apparaturet tændes, patienten vælges og der tilføjes ortopan, som ligger under cranie.

Ortopanen tændes, CR pladen isættes og apparatet indstiller sig automatisk til standard ortopanoptagelse. Der monteres bidestykke.

 

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Positionering

Bid omkring bidstykket med fortænderne. Ret hovedet op

 

Centrering

I ansigtets midtlinje og den andet lodrette lys ud for hjørnetanden.

Vandrette lys fra næsetip og hen til ydre øregang

 

Billedkriterier

Begge kæbeled og hele mandiblen skal være med.

Funktionsoptagelse – program 7
 

Billede 2

Klargøring

Tryk på pilen mod højre til program 7 blinker grønt.

CR plade isættes

Skift bidestykket ud med næsestøtte og lodret pind.

 

Positionering

Sæt næsen helt ind imod næsestøtten

Centrering

I ansigtets midtlinje. Vandrette lys fra næsetip og hen til ydre øregang

Indikeringspinden skal være på linje med ydre øregang, pil viser knapper som kan ændre centreringen frem / tilbage.

Patienten starter med lukket mund.

Eksponeringsknappen holdes nede under hele eksponeringen med lukket mund, herefter åbner pt munden og der eksponeres igen.

 

Billedkriterier

Begge kæbeled med henholdsvis åben og lukket mund.

Info om programmet:

 

hø.-ve. kæbeled tomograferet fra siden, først med lukket mund, derefter med åben mund. Dette foregår med to på hinanden følgende eksponeringer på samme kassette.

 


AP optagelse – program 8

 

Klargøring

Tryk på pilen mod højre til program 8 blinker grønt. CR plade isættes.

Behold næsestøtte og lodret pind.

 

Positionering

Sæt næsen helt ind imod næsestøtten.
 

Centrering

Samme som forrige.
 

Billedkriterier

Begge kæbeled med åben mund i AP
projektion.