Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Konservativ behandling af lever- og miltlæsioner

Formål

Denne retningslinje er baseret på konservativ behandling af børn. Litteraturen omkring konservativ behandling af milt- og levertraumer er overvejende vedrørende børn, men der er intet, der tilsiger en anderledes tilgang til konservativ behandling af voksne, givet de rigtige forudsætninger. Retningslinjen angiver en mere liberal tilgang til konservativ behandling end tidligere beskrevet.

Betingelsen for konservativ behandling af lever- og miltlæsioner er en hæmodynamisk stabil patient, og hvor anden kirurgisk behandlingskrævende intraabdominal læsion kan udelukkes.

På baggrund af en retrospektiv opgørelse af 832 børn med isoleret milt- eller leverlæsion og en gennemgang af litteraturen har the American Pediatric Surgical Association Trauma Commitee defineret nedenstående retningslinjer for observation, indlæggelsesvarighed, billeddiagnostik og restriktioner i fysisk aktivitet.

 

 

CT – grad

I

 

II

III

IV

Obs. På intensiv afdeling

Ingen

Ingen

Ingen

1 døgn

Indlæggelse (dage)

2

3

4

5

Kontrolskanning før udskrivelse

0

0

0

0

Kontrolskanning senere

0

0

0

0

Indskrænkninger i fysisk aktivitet (uger)*

3

4

5

6

*Genoptage fuld aldersrelateret aktivitet. Konkurrencesport efter individuel bedømmelse.

 

Anbefalingerne er således baseret på en gradinddeling af læsionerne ud fra resultatet af CT-skanning, se senere. Nødvendigheden af denne gradinddeling har været debatteret en del, men den kan være en god vejledning for behandlingen. Det er ikke et absolut krav, at der skal foreligge en CT-skanning. Ultralydsskanning er tilstrækkelig.

 

Med hensyn til kontrolskanningerne, det være sig ultralyd- eller CT-skanning, kan de generelt udelades med mindre patienten udvikler symptomer, som naturligvis bør udløse en skanningsundersøgelse.

 

Med den ovenstående behandlingsstrategi er risikoen for operationskrævende blødning under 2%, og da oftest i de første 1-2 døgn efter traumet.

Grad-inddelingen af milt- og leverlæsion

Miltlæsioner (CT-skanning)

Blot ét af kriterierne for de enkelte grader skal være opfyldt

 

Leverlæsioner (CT-skanning)

Blot ét af kriterierne for de enkelte grader skal være opfyldt

 

 

Miltlæsion

Subkabsulært

hæmatom

Laceration

Parenkym

Hæmatom

I

<10% af overfladen

<1 cm

ingen

II

10-50% af overfladen

1-3 cm

< 5 cm

III

>50% af overfladen eller

rumperet

>3 cm

>5 cm eller rumperet

IV

 

omfatter segment- eller hiluskar med devaskularisering sv.t. >25 % af milten

 

 

 

 

 

Leverlæsion

Subkapsulært

hæmatom

Laceration

Parenkym

hæmatom

I

<10 % af overfladen

< 1 cm

Ingen

II

10-50% af overfladen

1-3 cm dybe, men

<10 lang

< 10 cm

III

>50% af overfladen eller rumperet

>3 cm dybe

>10 cm eller rumperet

IV

 

Involverer 25-75% af en lobus

 

Litteratur

  1. 1. Stylianos S, and the APSA Trauma Committee: Evidence-based guidelines for resource utilization in children with isolated spleen or liver injury. J Pediatr Surg 2000;35:164-9

 

  1. 2. Stylianos, and the APSA Liver/spleen Trauma Study Group. Compliance with evidence-based guidelines in children with isolated spleen or liver injury. A prospective study. J Pediatr Surg 2002;37:453-6.

  1. 3. More EE, Cogbill TH, Jurkovich GJ, Shackford SR, Malangoni MA, Champion HR. Oragan Injury Scaling. Spllen and liver (1194 revision). J Trauma 1995;38:323-4