Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG hofteprotesekontrol

 

 

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

 

Stående artrosebækken med 26.5 mm mønt placeret midt på detektorpladen og så langt oppe som muligt (afstand 2 m – hvis afstanden ikke er 2 m kan mønten ikke anvendes).

Hvis abdomen skygger for hofterne, kan patienten løfte op med hænderne. I disse tilfælde er det ikke nødvendigt at medfotografere cristakanten grundet hænderne.

 

Hvis patienten ikke kan stå, tages billedet liggende. Her anvendes 40 mm kalibreringskugle, som placeres mellem benene og så langt oppe som muligt.

 

Falsk profil (stående) af aktuelle hofte. Hvis patienten ikke kan stå, tages billedet som et liggende semi axial billede.

 

 

Positionering

 

Stående artrosebækken: Pt. står med ryggen mod detektorpladen. Begge ben indadroteres, så 2. tå peger ligefrem.

 

Hvis abdomen skygger for hofterne, kan patienten løfte op med hænderne. I disse tilfælde kan cristakanten ikke altid medfotograferes, grundet hænderne.

 

 

Falsk profil (stående): Pt. drejes mod aktuelle hofte således, at trochantor major vender direkte ind mod detektorpladen, 2. tå peger ligefrem. Modsatte ben føres bagud og foden udadroteres. Patienten skal roteres ca. 25 grader bagud. Det er vigtigt, at trochantor major vender ind mod detektorpladen og at bækkenet ikke er drejet for meget, så det bliver et skråt forfrabillede.

 

Semiaxial (liggende): Pt. ligger 45° skrå mod aktuelle side. Aktuelle ben skal flekteres og udadroteres til benet ligger mod lejet. Knæet flekteres mellem 45° og 90°, til benet ligger mod lejet.

 

 

 

Centrering

 

Stående artrosebækken: Der centreres på symfysen, og midt i pt. Cristakanten som øverste grænse.

 

Falsk profil (stående): Der centreres på aktuelle hofte og blændes ind, så kun aktuelle hofte er medfotograferet.

 

Semiaxial (liggende): Midt på linien mellem spina iliaca anterior superior og symfysen

 

 

Billedkriterier

 

Stående artrosebækken: Hvis billedet er centreret skævt, men den aktuelle hofte er medfotograferet, så skal billedet ikke tages om. Hele protesen +bækkenet skal medfotograferes.

Mønten skal medfotograferes og det skal noteres på billedet, at der er påsat 26.5 mm mønt. Hvis mønten er fremstillet midt i symfysen, vil det sjældent være nødvendigt at tage det om.

Det skal fremgå at billedet er taget stående.

 

Falsk profil (stående): Hele protesen medfotograferes. Billedet skal være godt eksponeret. Caput og collum femoris vil fremstå lateralt. Trochanter major vil kunne anes (nær caput - tydende på en neutral position med 2. tå pegende ligefrem). Ramus (bækkenet) vil delvis overlejre den øverste del af femur. Der må være ca. 3 cm mellem de to hofter (2/3-3/3 af diameteren på caput femoris).

 

Semiaxial (liggende): Hele protesen medfotograferes.

 

Det skal fremgå af undersøgelsen, at billedet er taget stående/liggende.

Husk højre/venstre markering.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

Artrosebækken

 

Falsk profil

 

 

 

Billede 1

Billede 3

 

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is 9819.f1.jpg

Billede 5