Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Conisatio (keglesnit)

 

Formål

At sikre, at conisatio udført på ensartet og korrekt vis

Definition af begreber

Konisation med diatermislynge, segl eller el-nål.

Beskrivelse

Indikation:
Svær dysplasi, carcinoma in situ, persisterende moderat dysplasi samt visse tilfælde med uklassificerbar dysplasi. Metoden bør ikke anvendes til gravide.

Forundersøgelse:

I forbindelse med GU/kolposkopi i Gynækologisk Ambulatorium vurderes det, om patienten er egnet til indgreb i lokal bedøvelse.
Reconisatio skal som regel forgå i GA.

 

Procedure:
På afdelingen er der mulighed for at bruge segl eller loop, oftest bruger vi segl. Der findes forskellige seglstørrelser. Valg af segl baseres på størrelsen af portio.
Selvklæbende nul-elektrode påsættes et ubehåret område på patientens lår, og forbindes til et diatermiapparat.
Vaginalspekulum med sug indsættes. Spekulum skal være overfladebehandlet med ikke ledende materiale.
Hvis det skønnes nødvendigt, foretages der kolposkopi efter afvaskning af portio med eddikesyre 5%. Ved kolposkopien bør forandringernes udstrækning bedømmes, så en passende loop og snitføring kan vælges.
Infiltration i slimhinden (ca.
5 mm dybt) med Citanest-Octapressin i circumferencen af forandringerne, 2-3 ampuller á 1,8 ml. Herefter indsprøjtes yderligere en ampul via cervikalkanalen med ¼ ampul i hver kvadrant. Proceduren lettes, hvis nålen bøjes. Vent 1 minut.
Passende loop udvælges.
Diatermi justeres til: Erben cut trin 2 100 W, koag trin 3 100 W.
Aktiver sug til fjernelse af røg!
Loop indføres i vagina. Ved kontakt med portio aktiveres cut, og loop føres med let tryk ned i portio vinkelret på overfladen og herefter parallelt med overfladen til godt halvdelen af konus er skåret. Herefter holdes konus på plads med en vatpind, inden slyngen føres igennem det sidste stykke. Bemærk at der går et par sekunder inden slyngen begynder at skære, når den reaktiveres efter stop midt i portio (lysbuen skal først etableres). Det er (med lidt øvelse) muligt at udskære konus uden stop, man skal da blot være klar til at indføre vatpinden mod orificium, så snart slyngen har passeret mere end halvvejs gennem portio. Hvis portio er stor eller der er udbredte forandringer kan man enten fjerne forreste og bageste læbe separat eller starte med at udskære en konus og herefter tage supplerende stykker. Vær i så fald omhyggelig med orientering og opspænding og lav evt. en tegning til patologerne.
Skift til kuglebrænder og aktiver koag. Hele kaviteten og specielt kanterne koaguleres med kuglebrænder for at undgå efterblødning. Kuglen renses ved steril gaze. (Eddikesyren er god til at løsne disse belægninger). Ved udtalt blødning kan det blive nødvendigt at sætte en sutur. Der benyttes vicryl, og suturen sættes, så den afsnører den kvadrant af cervix, hvorfra blødningen kommer.
Bemærk! det er kun portio der er bedøvet, så hvis vagina berøres når der skæres eller koaguleres, får patienten stød. Dette kan være vanskeligt at undgå, hvis vagina er snæver.
Supplerende hæmostase efter skøn (sjældent nødvendigt).
Konus monteres uopklippet med slimhinden opad på kork med 2 nåle og lægges herefter i formalin. På mik.seddel angives relevante oplysninger til patologerne. Konus vendes ned i formalinen, korkpladen opad.
Patienten informeres om proceduren omkring brevsvar og de efterfølgende kontroller. Hvis det har været nødvendigt at fjerne konus i flere stykker, bør patienten informeres om, at dette kan vanskeliggøre vurderingen af, om randene er frie. Patienten bør forblive i afdelingens hvilerum i ca. en time efter indgrebet.

Se evt. også procedurer:

  • • Smear

  • • Kolposkopi

  • • C.cerv. ut.

 

Kodning

KLDC03 Konisation med diatemi

DN871 moderat dysplasi i cervix

DN872 svær dysplasi i cervix

DN879 dysplasi i cervix uden specifikation

DD069 carcinoma in situ i cervix