Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sudden sensorineural hearing loss – udredning

Forkortelser

SHL - Sudden Hearing Loss

SSNHL - Sudden Sensorineural Hearing Loss

ISSNHL – Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss

VHIT- Video Head Impulse Test

ITSI – Intratympanisk Steroid Injektion

 

Formål

At sikre en effektiv og evidensbaseret behandling af patienter med ISSNHL

 

Definition[1]

SHL betragtes som et subjektivt høretab opstået i løbet 72 timer.

SSNHL betragtes som pludseligt indsættende perceptivt høretab på minimum 30 dB ved minimum 3 nabofrekvenser i et standard toneaudiogram opstået over maksimalt 72 timer (cochlea, n. acusticus, cerebralt).

ISSNHL betragtes som en undergruppe af SSNHL, hvor der ikke findes en direkte årsag til høretabet. Ca. 90% af SSNHL ender med at blive klassificeret som ISSNHL [1].

 

Ætiologi

ISSNHL er en eksklusionsdiagnose. Anden årsag til akut opstået sensorineuralt høretab (SSNHL) skal søges belyst ved grundig objektiv undersøgelse samt anamneseoptagelse.

Andre årsager til SSNHL kan ses i Tabel 1 [2]:

 

 

Årsag

Specifikation

Autoimmun sygdom

Multipel sklerose, amyotrof lateral sklerose, Guillain-Barré syndrom, Behçet´s sygdom, systemisk lupus erythematosus, neurosarkoidose, Cogan´s sygdom, kronisk inflammatorisk tarmsygdom

Infektion

Neuroborreliose, syfilis, virusinfektion, svampe meningitis, Creutzfeld-Jakobs sygdom

Traume

Hovedtraume, barotraume, støjtraume, kirurgi

Endokrinologisk sygdom

Diabetes mellitus, hypothyreose

Cardiovaskulær sygdom

Cerebral apopleksi, intrakraniel hypotension, arteria vertebralis dissektion, mitralklap prolaps, tilstande associeret med hyperviskositet

Intrakraniel proces

Tumor i den cerebellopontine vinkel, meningeal carcinomatose, neurofibromatose II (vestibularis schwannom)

Ototoksiske substanser

Medicin, stofmisbrug

Indre øre sygdom

Ménière´s sygdom, perilymfatisk fistel, autoimmun indre øre sygdom

Tabel 1. Årsager til SSNHL

 

Initial udredning

 • • Standard objektiv øre-, næse og hals undersøgelse inkl. komplet otoneurologisk undersøgelse

 • • Standard tone- og tale audiometri samt tympanometri. Hvis der ikke er mulighed for at få foretaget audiometri foretages med 440 Hz stemmegaffel som minimum Webers og Rinnes prøve. Patienten indstilles derefter til vanlig audiometri så hurtigt som muligt og kontrol audiometri efter 14 dage i ambulatorium for svimmelhed og indre øre sygdomme på audiologisk afdeling. Vigtigt der sendes henvisning som bliver skrevet akut.

 • • Ved subjektiv svimmelhed suppleres med V-HIT undersøgelse med undersøgelse af minimum laterale buegange (hvis muligt testes alle 3 parrede buegange). Ved gentagne tilfælde henvises patienten til supplerende undersøgelse ved Ambulatorium for svimmelhed og indre øre sygdomme AAU.

 • • Som en del af udredningen skal der bestilles MR skanning af pori acustici interni indenfor en måned for at udelukke vestibularis schwannom (op mod 10 % af vestibularis schwannomer debuterer som ISSNHL[1]) eller anden retrocochleær patologi. Ved kontraindikation foretages der i stedet ABR (Auditory Brainstem Respons) efter henvisning til Audiologisk Afdeling AAU. Ved patologisk fund ved ABR henvises til CT af ossa temporalia med tynde snit.

 • • Der laves opfølgende audiogram samt klinisk kontrol efter 3 og 6 måneder. Patienten skal derfor henvises til audiologisk afdeling.

Ved mistanke om anden underliggende patologi laves relevante undersøgelser ud fra den kliniske mistanke.

 

Behandling

Diskussion

Behandlingen af ISSNHL er kontroversiel [3]. I enkelte tidlige studier er der påvist effekt af systemisk steroidbehandling [4]. Disse studier er vurderet i metaanalyser og i et Cochrane review, hvor positiv effekt ikke har kunnet påvises [5,6]. I 1996 viste Silverstein et al. positiv effekt af intratympanisk steroid injektions behandling (ITSI) hos patienter med ISSNHL [7]. Efterfølgende er denne behandling forsøgt anvendt i flere studier både som initial behandling og som ” salvage”-behandling ved manglede bedring af høretab efter initial behandling med systemisk steroid. Samlet set er der vist en positiv tendens, når intratympanisk steroidbehandling anvendes som ”salvage” behandling

 • • 

 • • 

 • • 

 • • 

 • • 

 • • 

 • • 

 • • 

 • • 

1. Stachler RJ, Chandrasekhar SS, Archer SM, m.fl. Clinical Practice Guideline: Sudden Hearing Loss. Otolaryngol -- Head Neck Surg 2012;146:S1–35.

2. Feekings K, Hansen LB, Hougaard D. Evidence-based treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Ugeskr Laeger [Internet] 2018;180

3. Crane RA, Camilon M, Nguyen S, m.fl. Steroids for treatment of sudden sensorineural hearing loss: a meta-analysis of randomized controlled trials. Laryngoscope 2015;125:209–17.

4. Wilson WR, Byl FM, Laird N. The efficacy of steroids in the treatment of idiopathic sudden hearing loss. A double-blind clinical study. Arch Otolaryngol [Internet] 1980;106:772–6.

5. Wei BPC, Stathopoulos D, O’Leary S. Steroids for idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Cochrane database Syst Rev 2013;7

6. Conlin AE, Parnes LS. Treatment of sudden sensorineural hearing loss: II. A Meta-analysis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007;133:582–6.

7. Silverstein H, Choo D, Rosenberg SI, m.fl. Intratympanic steroid treatment of inner ear disease and tinnitus (preliminary report). Ear Nose Throat J 1996;75:468–71, 474, 476 passim.

8. Haynes DSS, Cohen S, Watford K, m.fl. Intratympanic Dexamethasone for Sudden Sensorineural Hearing Loss After Failure of Systemic Therapy. Laryngoscope 2007;117:3–15.

9. Seggas I, Koltsidopoulos P, Bibas A, m.fl. Intratympanic steroid therapy for sudden hearing loss: a review of the literature. Otol Neurotol 2011;32:29–35.

10. Spear SA, Schwartz SR. Intratympanic steroids for sudden sensorineural hearing loss: a systematic review. Otolaryngol Head Neck Surg 2011;145:534–43.

11. Mattox DE, Simmons FB. Natural history of sudden sensorineural hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol 86:463–80.