Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Betamethason-behandlingBetamethason gives som profylakse mod RDS.
Virkning på fosteret 3 timer efter injektion.
Er maksimal 24 timer efter injektion. Bedst virkning inden for 7 døgn efter indgift.
Vigtigt at Betamethason gives tæt på forventet fødselstidspunkt.

Der gives kun 24 mg i alt. Dosis deles altid, 12 mg ad gangen. Se dosis.

Indikation
Truende præmatur fødsel/sandsynlig forløsning før udgangen af uge 34. Generelt gives Betamethason fra uge 23 + 5 dage.
Behandling kan påbegyndes ved gestationsalder 23 + 0, hvis moderen/forældrene er indstillet på dette.

Vigtigt at kende moderens/forældrenes indstilling til niveau af aktiv behandling ved gestationsalder under uge 25 + 0 dage, ligesom det også er vigtigt, at der er givet rådgivning om prognose og behandling, inden beslutning tages. Beslutningen træffes bedst i samråd med en neonatolog. Hvis fødslen er så truende at det ikke er muligt at overføre patienten til Aalborg konfereres med en neonatolog inden der gives betamethason ved lavl gestationsalder (under uge 25)

Betamethason gives ikke efter uge 34 + 0.


Betamethason er således indiceret ved

1.

Vandafgang.

2.

Præmature veer.

3.

Sandsynlig forløsning af andre årsager.Kontraindikation

Aktiv tuberkulose.


Dosis

Betamethason 12 mg i.m. Gentages efter 24 timer. I alt 24 mg.
Kan gives ambulant eller under indlæggelse (ved diabetes altid under indlæggelse)

Gentagelse af Betamethason (rescue Betamethason) efter 4 uger hvis Betamethason er givet mellem uge 23 + 0 og uge 24 + 0, og der er PPROM, collum ≤ 5mm eller placenta prævia. Der gives 12 mg x1.

Gentages dosis, skal det være vurderingen, at fødslen med sandsynlighed ikke finder sted inden for 24 timer, da virkningen af at gentage dosis ikke bliver tilstrækkelig i disse situationer.

Derudover kan man overveje at behandle med rescue betamethason hvis kvinden en kvinde, der tidligere (inden uge 30) har fået betamethason, kommer ind med truende for tidlig fødsel inden uge 33+6. Der skal være mere en gået mere end 2 uger siden sidste betamethason, orificium skal være mindre end 3 cm og fødslen skal ikke forventes indenfor 24 timer. Der giver 12 mg betametason x 1.


Gravide med insulinkrævende diabetes (prægestationel og gestationel)
 

Under Betamethason-behandling påvirkes glucosemetabolismen kraftigt. Der vil ofte være glukosuri, og hos gravide med insulinkrævende diabetes mellitus forventes akut stigning i insulinbehov og dermed risiko for ketoacidose. Indikation for Betamethason skal derfor overvejes. Disse gravide skal være indlagt under behandlingen.


Insulindosis øges. Udgangspunktet er den insulindosis, der blev givet dagen før Betamethason-behandlingen.
Dag 1 er den dag Betamethason-behandlingen starter.
 

Dag 1:

Natinsulin øges med 25 %.

Dag 2:

Alle insulindoser øges med 40 %.

Dag 3:

Alle insulindoser øges med 40 %.

Dag 4:

Alle Insulindoser øges med 20 %.

Dag 5:

Alle insulindoser øges med 10-20 %.

Dag 6 og 7:

Insulindosis reduceres gradvist til nødvendigt niveau.Desuden suppleres med hurtigtvirkende insulin efter følgende skema

Blodsukker over 8 mmol/l:

2 IE Actrapid ekstra

Blodsukker over 10 mmol/l:

4 IE Actrapid ekstra

Blodsukker over 12 mmol/l:

6 IE Actrapid ekstra

Blodsukker over 14 mmol/l:

8 IE Actrapid ekstra

Blodsukker over 16 mmol/l:

10 IE Actrapid ekstraGravide med ikke-insulinbehandlet gestationel diabetes og ikke- insulinbehandlet type 2 diabetes
 

Den gravide indlægges
Der måles blodsukker x 9 daglig.
Urin for ketonstoffer 3 gange daglig.
Væsketal og bicarbonat 3 gange daglig.


Der gives insulin efter følgende skema

Blodsukker over 8 mmol/l

2 IE Actrapid

Blodsukker over 10 mmol/l:

4 IE Actrapid

Blodsukker over 12 mmol/l:

6 IE Actrapid

Blodsukker over 14 mmol/l:

8 IE Actrapid

Blodsukker over 16 mmol/l:

10 IE Actrapid