Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødvendig supplerende uddannelse - røntgenkørekort

Procedure

FORMÅL

Formålet er at give retningslinjer for røntgenrelevant uddannelse af personale der assisterer ved røntgenundersøgelser til diagnostik, men ikke selvstændigt betjener udstyret.

 

GYLDIGHEDSOMRÅDE

 

Alle afdelinger på sygehusene i region Nordjylland der benytter sig af røntgenapparatur til diagnostik omfattet af røntgenbekendtgørelsen nr. 669 og 671 af 1. juli 2019.

 

ANSVAR

 

Den medicinsk-fysiske ekspert har ansvaret for at stråleudsat personale er undervist i relevante dele af strålebeskyttelse.

Afdelingsledelsen er ansvarlig for, at kun personer, der har den fornødne uddannelse i brug af udstyret og i strålehygiejne, benytter udstyret.

 

DEFINITIONER

 

Personale der assisterer ved røntgenundersøgelser til diagnostik: Fællesbetegnelse for f.eks. social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, portører, anæstesipersonale m.m. på røntgenafdelingen. Endvidere også sygeplejersker og anæstesipersonale på OP-afdelingerne hvor der foretages røntgenvejledte procedurer.
 

PROCEDUREBESKRIVELSE

 

Røntgenfysik afholder efter behov undervisning i ”Røntgenkørekort”. Dette er en gennemgang af strålehygiejne samt elementær virkemåde af røntgenapparatur.

Undervisningen kvalificerer ikke-røntgenuddannet personale til at kunne deltage i procedurer/undersøgelser hvor der benyttes røntgen.

Endvidere er der løbende kontakt mellem Røntgenfysik og OP-afdelingerne med henblik på, efter behov, at planlægge og afholde undervisning i Røntgenkørekort.

 

DOKUMENTATION

Uddannelsesplaner og kursuslister opbevares i de respektive personalearkiver.

Liste over personer der har gennemgået undervisning i ”Røntgenkørekort” opbevares i Røntgenfysiks arkiv.