Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder/albuepatienter til operation i Farsø

Formål

At sikre, at patienter der skal gennemgå en skulderoperation, hvor blodtransfusion kan komme på tale, har en blodtypebestemmelse og eventuelt en BAC-test klar forud for operationen.

Definitioner

BAC er en forkortelse for Blodtype Antistof-screentest Computer-forlig.

Beskrivelse

Blodtypebestemmelse kan ikke længere foretages på Sygehus Himmerland i Farsø, men er nødvendig forud for skulder/albueoperationer.

Der foreligger forskellige scenarier afhængigt af, hvorfra patienten henvises til operation i Ortopædkirurgisk afsnit i Farsø:

 

 1. 1. Patienten overflyttes fra andet sygehus til operation i Farsø efter aftale med skulderlæge.

 • • Der tages blodprøver til blodtypebestemmelse på sygehuset, hvorfra overflytningen sker.

 • • Beskrevne retningslinjer følges i forhold til overflytning mellem de ortopædkirurgiske afsnit samt henvisning af skulder/albuepatient (se link til instruksen henvisning af skulder/albuepatient).

 1. 2. Patienten ses i Ortopædkirurgisk ambulatorie på Aalborg Universitetshospital.

 • • Hvis der ikke foreligger blodtype, tages blodprøver til blodtypebestemmelse på Aalborg Universitetshospital samme dag.

 1. 3. Patienten ses i en skadestue i regionen og indlægges i Farsø mhp. operation/mulig operation:

 • • Der tages blodprøver til blodtypebestemmelse på sygehuset, hvorfra overflytningen sker.

 1. 4. Patienten ses i en skadestue, og man finder, at patienten skal opereres, men at patienten fint kan klare sig i eget hjem inden indkaldelse til operation i Farsø.

 • • Der tages blodprøver til blodtypebestemmelse via skadestuen, hvor patienten er undersøgt.

 1. 5. Patienten ses i en skadestue, og der er tvivl om patienten skal opereres.

 • • Der tages blodprøver til blodtypebestemmelse via skadestuen, hvor patienten er undersøgt.

 1. 6. Patienten bookes til operation via ambulatoriet i Farsø:

 • • Anæstesilægen giver patienten en seddel med hjem med oplysning om, at patienten skal have taget blodprøver ca. en uge før operation. Blodprøverne skal tages på sygehuset eller hos egen læge.

 • • Ambulatoriesygeplejersken/-sekretæren sender dagen inden fremmøde i ambulatoriet en liste til Klinisk Biokemisk Afdeling med cpr-nummer på alle patienter, der er booket til skulderambulatoriet.

 • • Klinisk Biokemisk afdeling kontrollerer, om patienterne har fået foretaget blodtypebestemmelse, trækker oplysninger om blodtyper ud på alle patienter og sender oplysningerne retur til ambulatoriet.

 • • Sygeplejersken lægger svarene i journalen.

 • • Hvis der ikke foreligger blodtypebestemmelse, bestilles dette. Prøven tages på Klinisk Biokemisk afdeling i Farsø og sendes til analyse i Aalborg.

 

Backup tjek

 • • Sekretæren i skulderområdet tjekker med Klinisk Biokemisk afdeling i Farsø, om der foreligger en blodtype. Hvis den mangler, sikrer hun, at denne bestilles på nærmeste sygehus.

 • • Sekretæren i sengeafsnit O4 laver et kontroltjek på, at der foreligger en blodtypebestemmelse på alle skulderpatienter, der kommer på operationsprogrammet. Hvis blodtypebestemmelse mangler, bestilles den, og det vurderes, om patienten kan komme på programmet som planlagt eller må udsættes.

 

BAC-testen tages altid i Farsø, så man er sikker på, den er gældende (se nedenstående skema). For patienter indlagt dagen før, er det ikke noget problem, men patienter der møder mhp. operation samme dag, skal møde senest kl. 7.30. (se link til instruksen BAC-test).

 

Procedure

Blodtype skal foreligge

BAC-test

Artroskopisk subakromial dekompression

Nej

Nej

Akromioklavikulær resektion (åben/lukket)

Nej

Nej

Artroskopisk albueoperation

Nej

Nej

Weaver-Dunn

Ja

Nej

Bankart

Ja

Nej

Distal humerusfraktur

Ja

Nej

Kompleks albuefraktur

Ja

Nej

Caput radii/olecranonfraktur

Ja

Nej

Philosskinneosteosyntese

Ja

Ja

Humerusmarvsøm

Ja

Ja

Skulderalloplastik

Ja

Ja

Humerusfraktur/-pseudoartrose

Ja

Ja

Albuealloplastik

Ja

Ja

Klavikelfraktur

Ja

Nej

Pseudoartrose

Ja

Ja

Rotator cuff suturering

Nej

Nej

 

Ovenstående skema er revideret og godkendt af Steen Lund Jensen juni 2018 (PRI-dokument).

Ortopædkirurgien, Klinik Hoved-Orto.

Referencer

 

Instrukser i PRI:

BAC-test.

Henvisning af skulder/albuepatienter.

Journalskrivning ved overflytning mellem ortopædkirurgisk afsnit Farsø og Aalborg.