Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtypebestemmelse og BAC-test hos skulder-/albuepatienter til operation hos Ortopædkirurgi Farsø

Formål

At sikre at patienter, der skal gennemgå en skulderoperation, hvor blodtransfusion kan komme på tale, har en blodtypebestemmelse og eventuelt en BAC-test klar forud for operationen.

Definition af begreber

BAC er en forkortelse for Blodtype Antistof-screen test Computer-forlig.

Beskrivelse

Blodtypebestemmelse kan ikke foretages hos Aalborg Universitetshospital, Farsø, men er nødvendig forud for skulder-/albueoperationer. BAC- test foretages i Farsø.

(Typer taget i Farsø sendes til analyse Aalborg Universitetshospital, og vil ikke være rettidigt i forhold operationsdatoen).

 

På nedstående link kan du finde information om de forskellige operationstyper og vejledning i hvilke operationer, der kræver en type og en BAC-test forud for operation.

 

 

Hvis der ikke foreligger blodtype, tages der blodprøver til blodtypebestemmelse på sygehuset, hvorfra overflytningen sker.

Forundersøgelse forud for operation

For elektive og akutte patienter, som er indkaldt til forundersøgelse forud for operation – tages type på dagen.

  • • Sygeplejepersonalet i ambulatoriet orienterer sig i EPJ i forhold til om pt. har en blodtype, hvis ikke der foreligger en blodtype – bestilles den.

  • • Booking sekretær hjælper med tjekke om type foreligger, og evt. bestille blodtypebestemmelse/ koordinere med patienten. Som en hjælp til konferencen – skriv gerne type ok., hvis pt. har en type – husk initialer

BF-test: har patienten fået påvist et irregulært blodtypeantistof, kan BAC-test ikke anvendes. I stedet bestilles BF-test med angivelse af antal portioner, der skal reserveres. BF-test er gyldig i 3 døgn, og indenfor denne periode kan bestilles yderligere portioner.

BF-testen kan IKKE laves i Farsø, hvilket betyder at blodprøven skal sendes til Aalborg, hvis pt. er indlagt.

Hvis pt. møder på operationsdagen, betyder dette, at pt. skal informeres om at gå på hjemsygehus til blodprøve-tagning (BF-test) dagen inden operation.

 

Konference dagen før operation På konferencen tjek af blodtypebestemmelse

  • • Sengeafsnitssekretæren hjælper med at bestille blodtypebestemmelse (herunder koordinere og aftale med patienten) dagen før operationen.

 

Procedure

Blodtype skal foreligge

BAC-test

Artroskopisk subakromial dekompression

Nej

Nej

Akromioklavikulær resektion (åben/lukket)

Nej

Nej

Artroskopisk albueoperation

Nej

Nej

Weaver-Dunn

Ja

Nej

Bankart

Ja

Nej

Distal humerusfraktur

Ja

Nej

Kompleks albuefraktur

Ja

Nej

Caput radii/olecranonfraktur

Ja

Nej

Philosskinneosteosyntese

Ja

Ja

Humerusmarvsøm

Ja

Ja

Skulderalloplastik

Ja

Ja

Humerusfraktur/-pseudoartrose

Ja

Ja

Albuealloplastik

Ja

Ja

Klavikelfraktur

Ja

Nej

Pseudoartrose

Ja

Ja

Rotator cuff suturering

Nej

Nej

 

Referencer

 

Instrukser i PRI:

Henvisning af patienter med akutte skulder-/albueskader til fagområdet for skulder-/albuekirurgi

 

Obs – godkendt på vegne af Steen Lund Jensen – da der kun er tale om opdaterede links i bilaget: ”Skulder-regimer” pga. af nye systemer – 030323/brjc