Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

 

Formål

Et let tilgængeligt arbejdsdokument for sygeplejerskerne for at opnå: At patient og pårørende føler tryghed, sikkerhed og nærvær på operationsstuen.

At operationsprogrammet kører sikkert og effektivt.

Definitioner af begreber

Usteril sygeplejerske: Sygeplejersken der forestår alle de usterile funktioner, og koordinerer programmet med læge, steril sygeplejerske, anæstesi, sengeafdeling og dagsafsnit.

Steril sygeplejerske: Sygeplejersken der er ansvarlig for, sammen med lægen, at operationen foregår sterilt og har den assisterende funktion.

Beskrivelse

 

Varetages af sygeplejersker der er oplært på øjenoperationsafsnittet.

Usteril sygeplejerskefunktion:

 • • Patienten kaldes via portør-booking, med oplysning om afhentningssted. Den 1. patient efter tidsskema, de øvrige efter aftale med anæstesien.

 • • Patient/ barn og forældre får OP-hue på. Hvis barnet ikke ønsker OP-hue ventes til barnet sover.

 • • Pårørende eller andre der ledsager patienten, og der skal være til stede under anæstesiindledningen, skal have OP-hue på.

 • • Patienten hjælpes ind på operationsstuen.

 • • Sygeplejersken identificerer, sammen med anæstesien, patienten, i henhold til Identifikation efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer

 • • Patienten observeres af sygeplejersken med hensyn til fysisk og psykisk tilstand, herunder nervøsitet.

 • • Patienten lejres i henhold til Lejring af patient på operationsleje.

 • • Sygeplejersken viser pårørende eller andre der ledsager patienten til rette tæt ved patienten. Bevarer kontakten og støtter patient/pårørende i situationen og følger dem ud fra stuen når patienten sover.

 • • Ved børn overtager anæstesipersonalet den tætte kontakt.

 • • Sygeplejersken gør patienten klar til afdækning kan påsættes. For at beskytte det øje der ikke skal opereres mod udtørring og abrasio af cornea, påsættes plaster (transpore) over øjet.

 • • Der foretages desinfektion af det øje der skal opereres i henhold til Desinfektion af øjenomgivelser før operation

 • • Dokumentation i elektronisk journal

 • • Ved voksne patienter lægges lårrem over benene ca. en hånds bredde over knæet. Dette af hensyn til patientens sikkerhed under opvågningen.

 • • Umiddelbart efter operationen behandles patientens opererede øje med lægeordineret øjenmedicin i henhold til Standardbehandling efter øjenoperation og Øjenmidler - anvendelse

 • • Øjenforbinding påsættes afhængig af operationstype.

 • • Når patienten er vågen, kaldes portør via online booking, dels til at hjælpe med forflytning fra leje til seng, og dels til at køre patienten i opvågningsafdelingen.

 • • Patienten hjælpes i seng eventuel ved hjælp af forflytningsbræt, som findes på stuen.

 • • Sengen skal være forsynet med et transportabelt iltapparat.

 • • Vær opmærksom på at der skal bestilles seng til patienten, hvis patienten er kommet gående til afdelingen. Ligeledes via online booking af portør.

 • • Dokumentation af sygeplejen

 

Steril sygeplejerskefunktion:

 • • Den sterile sygeplejerske gør, i samarbejde med den usterile sygeplejerske instrumenter mm. klar til operationen.

 • • Sygeplejersken påsætter øjenafdækning. Der isættes øjenspærre. Øjet skylles med afbalanceret NaCl, for at minimere mængden af propionebakterier.

 • • Før og under operationen, holdes cornea fugtig, med afbalanceret NaCl eller pålæggges Methylhydroxypropylcellulose afhængig af operationstype.

 • • Sygeplejersken assisterer lægen under hele operationen.

 • • Sygeplejersken har ansvaret for at steriliteten opretholdes under hele operationen og optælling af instrumenter og nåle og dette dokumenteres i elektronisk journal.