Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje og opgaver for usteril sygeplejerske på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Formål

At patient og pårørende føler tryghed, sikkerhed og nærvær på operationsstuen.

At operationsprogrammet kører sikkert og effektivt.

Definitioner af begreber

Usteril sygeplejerske: Sygeplejersken der forestår alle de usterile funktioner, og koordinerer programmet med læge, steril sygeplejerske, anæstesi, sengeafdeling og dagsafsnit.

Beskrivelse

Varetages af sygeplejersker der er oplært på øjenoperationsafsnittet.

Usteril sygeplejerskefunktion:

 • • Klargøring af operationsstue iflg. instruk ”Rengøring og klargøring af operationsstue og dennes inventar

 • • Tjek mikroskop, operationslampe, operationsleje, mørklægningsgardin og andet udstyr.

 • • Finde relevant apparatur, samt indstilling af dette + pedaler

 • • Visuel kontrol af containere og emballage, farveskift at testindikator i containere, udløbsdato, helt sejl og ingen huller eller fugt på emballagen

 • • Have overblik over operationsprogrammet for den pågældende dag

 • • Koordinere operationsprogrammet med anæstesisygeplejerske

 • • Patienten kaldes via portør-booking, med oplysning om afhentningssted. Den 1. patient efter tidsskema, de øvrige efter aftale med anæstesien og lægen.

 • • Ansvarlig for at kirurgen kontaktes, inden patienten bedøves,

 • • Patient/ barn og forældre får OP-hue på. Hvis barnet ikke ønsker OP-hue ventes til barnet sover.

 • • Pårørende eller andre der ledsager patienten, og der skal være til stede under anæstesiindledningen, skal have OP-hue på.

 • • Patienten hjælpes ind på operationsstuen.

 • • Sygeplejersken identificerer, sammen med anæstesien, patienten, i henhold til Identifikation efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer

 • • Patienten observeres af sygeplejersken med hensyn til fysisk og psykisk tilstand, herunder nervøsitet.

 • • Patienten lejres i henhold til Lejring af patient på operationsleje.

 • • Sygeplejersken viser pårørende eller andre der ledsager patienten til rette tæt ved patienten. Bevarer kontakten og støtter patient/pårørende i situationen og følger dem ud fra stuen når patienten sover.

 • • Ved børn overtager anæstesipersonalet den tætte kontakt.

 • • Afholde time-out med det resterende personale og dokumentere det i den elektroniske patientjournal.

 • • Sygeplejersken gør patienten klar til afdækning kan påsættes. For at beskytte det øje der ikke skal opereres mod udtørring og abrasio af cornea, påsættes plaster (transpore) over øjet.

 • • Der foretages desinfektion af det øje der skal opereres i henhold til Desinfektion af øjenomgivelser før operation

 • • Hjælpe steril sygeplejerske og læge med at få den sterile påklædning på

 • • Udpakning af instrumenter, samt andet relevant materiale før og under operation.

 • • Optælling af eventuelle nåle inden operation starter og dokumentere dette i den elektroniske patientjournal, samt anden relevant dokumentation.

 • • Scanning af implantationsmateriale, samt scanning af instrumenter i T-DOC

 • • Ved voksne patienter lægges lårrem over benene ca. en hånds bredde over knæet. Dette af hensyn til patientens sikkerhed under opvågningen.

 • • Umiddelbart efter operationen behandles patientens opererede øje med lægeordineret øjenmedicin i henhold til Standardbehandling efter øjenoperation og Øjenmidler - anvendelse

 • • Øjenforbinding eller skjold påsættes afhængig af operationstype.

 • • Optælling af eventuelle nåle efter operationsophør. Dette dokumenteres i den elektroniske patientjournal.

 • • Når patienten er vågen, kaldes portør via online booking, dels til at hjælpe med forflytning fra leje til seng, og dels til at køre patienten i opvågningsafdelingen.

 • • Patienten hjælpes i seng eventuel ved hjælp af forflytningsbræt, som findes udenfor stuen.

 • • Sengen skal være forsynet med et transportabelt iltapparat.

 • • Vær opmærksom på at der skal bestilles seng til patienten, hvis patienten er kommet gående til afdelingen. Ligeledes via online booking af portør.

 • • Dokumentation af sygeplejen

 • • Diverse prøver til KMA, Patologisk institut og Øjenpatalogerne i København sendes . Sygeplejersken har ansvar for forsendelse og aflevering af prøver, se Prøvetagning i FBE Øjenområdet

 • • Ved dagens afslutning slukkes og rengøres PC og øvrig apparatur (OP lampe, mikroskop, maskiner) Rengøring og klargøring af operationsstue og dennes inventar

 • • Opfyldning og oprydning og af stue

 • • Bestille rengøring af stue