Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

For kliniske afdelinger – CT undersøgelser


Billeddiagnostisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

 

CT-vejledte procedurer i abdomen – både grovnålsbiopsi (histologisk) og finnålsaspiration.

Fx Absces drænage

Der skal foreligge følgende forprøver:

  • ▪ INR < 1,5

  • ▪ APTT < 40 sek.

  • ▪ Thrombocytter > 40 mia/L

  • ▪ Hæmoglobin

  • ▪ BAC-test

 

Pt. skal være fastende.

 

CT-vejledt knoglebiopsi

Patienten lejres i rygleje eller bugleje.

Der CT-scannes over aktuelle område. Når punkturstedet er identificeret, desinficeres huden og der lægges et blåt hulstykke over området.

Der anlægges lokal anæstesi.

Biopsikanylen placeres CT-vejledt i strukturen.

Herefter foretages vævsprøven.

Kanylen fjernes og der anlægges lille forbinding.

 

Undersøgelsestid: 30-60 min.

 

Efterbehandling: Sengeleje i 2 timer.

 

CT-scanning af abdomen m. iv.:

CT-scanning af thorax + abdomen m. iv.:

CT-scanning af thorax m. iv.
 

Før undersøgelse:

Der skal foreligge p-creatinin og eGFR,

max. 7 dage gammel.

 

Forholdsregler ved kontrast indgift:

  • ▪ Kontrast allergi

  • ▪ Diabetes

  • ▪ Nedsat nyrefunktion: eGFR skal være > 30

  • ▪ Inkompenseret morbus cordis

  • ▪ Akut coronarokklusion

  • ▪ Svær thyreotoksikose

  • ▪ Høj feber

  • ▪ Astma

  • ▪ Svær obstruktiv lungelidelse

 

Forberedelse:

Patienten skal IKKE være fastende, må gerne spise et let måltid 2 timer før undersøgelsen.

Må få medicin. Undgå om muligt diuretika til efter undersøgelsen.

Patienten skal ligge helt stille under undersøgelsen. Ved patienturo vil undersøgelsen måske ikke kunne gennemføres. Sedering eller anæstesi kan blive nødvendigt.

 

Venøs adgang:

På stamafdelingen SKAL der anlægges grøn venflon i albuebøjningen inden undersøgelsen. Ved evt. fravigelser orienteres Billeddiagnostisk afdeling om dette.

 

Peroral kontrast:

I nogle tilfælde vil patienten blive bedt om at drikke vand eller vandig kontrast pr. os.

Patienten skal drikke 1,5 l vand i løbet af ca. 1 time eller 1 l vand i løbet af ca. 30 minutter før undersøgelsens start.

 

Undersøgelsestid: 30 min.

 

 

CT-scanning af cerebrum, ekstremiteter eller andre ikke kontrast undersøgelser:

Forberedelse:

Hertil er der oftest ingen forberedelser.

 

Patienten skal kunne ligge stille.

 

Undersøgelsestid: ca. 10-20 min.

 

Information om CT-undersøgelser: Den Røntgenklare patient
Hvornår er patienten CT-klar?
Oversigt over patientforberedelse til CT scanning