Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved dødsfald i Dialysen Thisted

 

Formål

At omsorgen for den afdøde og dennes pårørende varetages ud fra samme standard som på de medicinske afsnit.

Beskrivelse

 1. 1. Afskærme afdøde, samt orientere de øvrige patienter

 2. 2. Pårørende kontaktes

 3. 3. Medicinsk læge tilkaldes til ligsyn. Se regional retningslinje: Omsorg for den afdøde patient

 4. 4. Afdøde køres på isolationsstuen

 5. 5. Skabe atmosfære ved at tænde lys (batteridrevne) og finde sangbøger (morsbakke findes i skabet på isolationsstuen)

 6. 6. Gøre afdøde i stand efter aftale med de pårørende (se nedenstående procedure)

 7. 7. Afdøde køres til kapellet

 8. 8. Nefrologisk bagvagt informeres

 

Istandgørelse
 1. 1. I ”morsbakken” findes diverse ting til brug under istandgørelsen. Se dokumentet: Morsbakkens indhold, som kan findes på K-drevet:

K:\Klinik Medicin\Afsnit Medicinsk område\Dialysen\Dødsfald

 1. 2. Inden istandgørelsen aftales med pårørende, om de vil deltage i handlingen – eller eventuelt selv forestå istandgørelsen. Ligeledes aftales, hvad afdøde skal iklædes. Hvis der ikke er ønske om brug af eget tøj, anvendes 2 skjorter, som knappes foran og lægges ind under afdøde

 2. 3. Evt. ilt, venflon, forbindinger, sonder, kanyler, katetre og lignende fjernes, og der lægges eventuelt en ny forbinding

 3. 4. Afdøde vaskes i det omfang, det skønnes nødvendigt (eventuelt også barbering)

 4. 5. Der lægges tape-ble på

 5. 6. Øjnene lukkes (med våd gaze), eventuel tandprotese sættes i, og underkæben understøttes (eventuelt med kæbeholder)

 6. 7. Smykker/ værdigenstande fjernes eller bibeholdes efter gældende regler.

Optællingsliste rekvireres via Centraldepotet

 1. 8. En pude lægges under hovedet, og et lagen lægges på som dyne

 2. 9. Der påsættes tåseddel med afdødes navn og CPR. nr. samt tidspunkt og dato for mors

 3. 10. Pårørende får herefter mulighed for en stille stund med afdøde

 

Etiske overvejelser

Som plejepersonale skal vi agere etisk forsvarligt med respekt for den afdøde og pårørendes religiøse overbevisning, ønsker og ritualer.

 

Dermed menes:

 1. 1. At vi evner at være til stede, og kan rumme de pårørendes reaktioner på dødsfaldet

 2. 2. At vi svarer på spørgsmål af praktisk og behandlingsmæssig karakter

 3. 3. At vi udviser respekt ved istandgørelsen

 

Mindehøjtidelighed

Afdøde patienter tilknyttet afsnittet mindes i ca. 3 dage.

Foregår på følgende måde:

 1. 1. Billedramme med patientens navn

 2. 2. Stearinlys (batteridrevne)

 3. 3. Efeublade

 

Placeres på halvmuren ved stue 1.

 

Referencer

Regional retningslinje: Omsorg for den afdøde patient