Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oplæring af nyt personale i M

 

Modalitet:

Røntgen:

Siemens inspiration.

 

Undersøgelsestype:

Mammografiscreening.

 

Mål:

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer ved mammografiscreening. Arbejde ud fra fælles mål i afdelingen. Udvise engagement og vilje til nytænkning.
Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere hver enkel mammografiscreening i forhold til teknologien og den enkelte kvindes situation. Det vil sige at sikre kvinden den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service.
Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelsen af undersøgelsen. Fremme det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring og uddannelse med fælles ansvar og respekt i højsæde.

 

Oplæringsplan:

1.

Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske

 

2.

Oplæring planlægges i samarbejde med Aalborg screeningspersonale. Det foregår dels i Aalborg samt på stue M, BDA, Thisted..

 

3.

Kendskab til PGMU. På sigt årligt have superviseret gennemgang af 200 mammascreeningsundersøgelser.

 

4.

Have kendskab til PRI.

 

5.

Gennemgang af stuens apparatur, de applikerede undersøgelser samt stuens indretning.

 

6.

Gennemgang af patienthåndtering på stue: Modtagelse, anvendelse af ”sort stol”, information og undersøgelse.

 

7.

Instruktion i Easyviz/PACS.

 

8.

I samarbejde med kollegaer vurdere billedkvalitet før afslutning af undersøgelsen.

 

9.

Deltag i ”Kursus i mammografi” m.h.p. certificering

Dokumentation:

Uddannelsesplaner og fortegnelse over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares i kompetence databasen.