Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Syd, afhentning af blodprodukter

Aalborg Universitetshospital

 

Udførlig instruks for blodprøver, opsætning og registrering ved transfusion

Se dokumentet: Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Procedure ved afhentning af blodprodukter

Blodtypelaboratoriet Syd, Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) er døgnbemandet. Der er tilkald om natten, hvorfor der kan være ganske kort ventetid, når vagten kaldes ved løft af telefonrør ved Blodtypelaboratoriet.

 

K:\AUH-KIA-FAELLES\Transfusionskonsulenterne\TR kons_Billeder\Udlevering Syd 130320.jpg

Erytrocytsuspension og Trombocytsuspension

Erytrocytsuspensioner afhentes på Blodtypelaboratoriet Syd. Erytrocytsuspensionen hentes umiddelbart før anvendelse, som hovedregel afhentes kun én komponent ad gangen.

Ved afhentning af erytrocytsuspension medbringes patientens cpr-nummer.

Det samme gælder for afhentning af trombocytsuspension.

Frisk frosset plasma og blodderivater

Friskfrosset plasma og blodderivater bestilles på telefon 65550.

Ved bestilling oplyses:

  • • Rekvirerende afsnit

  • • Patientens navn og cpr-nummer

  • • Antal komponenter eller antal enheder af blodderivat.

 

Frisk frosset plasma skal optøs, hvilket tager ca. 20 minutter.

 

Henvisning til Karakteristik af blodprodukter samt præparater til behandling af blødende patienter, hvor disse er nærmere beskrevet.

Opbevaring

Erytrocytsuspensioner, Plasma, Trombocytsuspension og blodderivater må under ingen omstændigheder opbevares i afdelingens eget køleskab.

Erytrocytsuspensioner, Plasma og Trombocytsuspension skal være indgivet indenfor 4 timer fra afhentningstidspunktet. Tidspunkt fremgår af transfusionsjournal.

Returnering af blodprodukter

Erytrocytsuspensioner som hentes, men alligevel ikke anvendes, skal returneres til Blodtypelaboratoriet, Syd. Hvis en erytrocytsuspension har været uden for blodbankens køleskab i mere end 30 min, vil den blive kasseret. Men det er fortsat vigtigt, at produktet og transfusionsjournal returneres til blodtypelaboratoriet af hensyn til patientens transfusionshistorik.

Returnering af blodkomponenter i kølekasser: Se afsnittet "Plomberet kølekasse" nedenfor.

Ikke anvendt frisk frosset plasma, trombocytsuspension eller blodderivater returneres straks til blodtypelaboratoriet. Det er vigtigt at returnere produkter og transfusionsjournaler af hensyn til patientens reservationshistorik.

Returnering af udfyldte transfusionsjournaler

Udfyldte transfusionsjournaler kan afleveres til Blodtypelaboratoriet, Syd. Transfusionsjournaler gemmes på afdelingen i 24 timer og afleveres senest 48 timer efter endt transfusion. Hvis en portion kasseres, skal dette skrives på transfusionsjournal, som ligeledes afleveres til Blodtypelaboratoriet.

Nødblod

I akutte tilfælde, hvor svar på BAC-test ikke kan afventes, kan der hentes nødblod, på vital indikation.

Yderligere information: Nødblod

Plomberet kølekasse

Operationsafdelinger og skadestuen kan bestille erytrocytsuspensioner ved massiv blødning på

tlf. 65550. Erytrocytsuspensionerne bliver pakket i plomberet kølekasse. Derved forlænges tiden for opbevaring af erytrocytsuspensioner uden for Blodtypelaboratoriets køleskab. Se information om holdbarhed på kassens følgeseddel.

Overflytning af patienter

Ved overflytning af patienter kan der ved behov bestilles erytrocytsuspensioner ved Blodtypelaboratoriet, Syd på tlf. 65550. Erytrocytsuspensionerne bliver pakket i plomberet kølekasse. Derved forlænges tiden for opbevaring af erytrocytsuspensioner. Se information om holdbarhed på kassens følgeseddel.

Returnering af kølekasse

Når behovet for transfusion ikke længere er akut, skal kølekasse med ikke-anvendte erytrocytsuspensioner straks returneres til Blodtypelaboratoriet Syd.

Ved overflytning af patienter fra andre sygehuse, hvor medsendt kølekasser med blodkomponenter ikke er anvendt, returneres kølekassen hurtigst muligt til Blodtypelaboratoriet Syd.

Traumepakke

Traumestuen kan afhente en traumepakke ved Blodtypelaboratoriet Syd. Traumepakken indeholder 4 erytrocytsuspensioner af type 0 RhD neg og 2 nødplasma af type AB RhD neg eller A RhD neg.

Informér hurtigst muligt om patientens navn, cpr-nummer. Transfusionsjournaler udfyldes med patientens navn og cpr-nummer eller erstatnings-cpr-nummer inden den returneres til Klinisk Immunologi.

Returnering af traumepakke

Når behovet for transfusion ikke længere er akut, skal traumepakke med ikke-anvendte blodkomponenter hurtigst muligt returneres til Blodtypelaboratoriet Syd.

Eventuelle ikke-anvendte blodderivater afleveres samme sted.