Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Graviditet under selvstyret AK-behandling

 

Formål

Definere retningslinier for information til kvinder i den fødedygtige alder, som er i selvstyret AK-behandling.

Definere proceduregang, når en af vores selvstyrende patienter henvender sig med en positiv graviditetstest.

 

Definition af begreber

Selvstyret AK-behandling: Patienterne styres via hjemmemåling af INR og selvdosering.

Marevan (Warfarin)/Marcoumar(Phenprocoumon). Vitamin K antagonister (VKA), blodfortyndende stoffer.

Lavmolekylær heparin: Blodfortyndende medicin, der gives subcutant.

 

Beskrivelse

Information til kvinder i den fødedygtige alder ved besøg 1, selvstyret AK-behandling, Trombosecenter Aalborg.

(For yderligere information om Selvstyret AK-behandling henvises til klinisk retningslinje, ”Selvstyret AK-behandling”, PRI).

 

Kvinder i den fødedygtige alder skal informeres om forholdsregler ved mistanke om graviditet.

 

Ved udebleven menstruation skal der senest en uge efter forventet menstruation tages en graviditetstest.

 

Hvis kvinden ønsker at fuldføre graviditeten er dette vigtigt, da der ved marevan behandling er en lille risiko < 5% for embryopatier i form af nasal hypoplasi og chondrodystrofi ved behandling i uge 6-12, og en ganske lille risiko for CNS abnormiteter uafhængig af behandlingtidspunktet under graviditeten.

 

med henblik på opstart af behandling med lav molekylærheparin

 

Endvidere er der anført i medicin.dk, at behandling med Marcoumar (Phenprocoumon) ikke kan anbefales under graviditet på baggrund af utilstrækkelige data.

 

Patienten skal – hvis det er en hjemmegraviditetstest – få verificeret graviditeten ved egen læge så hurtigt som muligt.

 

Hvis patienten får AK-behandling på baggrund af følgende:

 

- dyb venetrombose (DVT)

- lungeemboli (LE)

- koagolupati

- atrieflimmer

 

skal patienten hurtigst muligt henvende sig til egen læge, som så skal viderevisitere til Gynækologisk/obstetrisk afdeling, med henblik på videre behandling med lavmolekylær heparin.

 

 

Efter at patienten er informeret om ovenstående, vil Trombosecenter Aalborg sende følgende standardskrivelse til patientens egen læge:

 

”Denne patient (Navn og CPR nummer) er i selvstyret AK-behandling på grund af (Indikation, AK-behandling, og har henvendt sig til os på grund af positiv graviditetstest.

Patienten er vejledt i at kontakte egen læge snarest, med henblik på at få graviditeten verificeret. Derefter vil vi bede jer om at viderevisitere patienten til gynækologisk/obstetrisk afdeling, med henblik på opstart af behandling med lavmolekylær heparin, der udleveres til patienten via afdelingen”.

 

Forholdsregler for patienter med kunstige hjerteklapper:

Patienten henvises til Kardiologisk Afdeling, Kardiologisk Ambulatorium.

 

Referencer

Tromboembolisk sygdom under graviditet og post partum – risikovurdering, profylakse og behandling

Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (2014)

 

http://www.dsth.dk/pdf/Rapporter_retningslinjer/03_GRAVID.pdf?e=2589360/7542775

 

Data markeret med * er ikke obligatoriske at udfylde (kun de steder, hvor det er relevant).