Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uledsaget postoperativ transport fra OP til sengeafdeling

Beskrivelse

Patienter der efter et mindre og ukompliceret kirurgisk indgreb opfylder nedenstående kriterier, kan flyttes direkte fra OP til stamafdelingen uden ledsagelse af sygeplejepersonale.

Kriterier for uledsaget tilbageflytning:

  • • Ukompliceret kirurgisk procedure hos voksen patient med ASA-klassifikation 1-2

  • • Patienten er vågen og svarer relevant på tiltale

  • • Patienten er kredsløbsstabil, det vil sige at puls, blodtryk og perifert kredsløb er stabile i forhold til den præoperative status

  • • Patienten er respiratorisk stabil, det vil sige at respirationsfrekvensen er normal og oxygeneringen tilfredsstillende uden ilttilskud svarende til den præoperative status

  • • Patienten har en acceptabel smerteintensitet med et niveau, der svarer til det forventede efter det aktuelle kirurgiske indgreb

  • • Patienten har ingen kvalme eller opkastning

  • • Der er tilladelig blødning, såvel ved kontrol af forbinding som vaginalt

  • • Patienten er frit mobil i sengen

  • • Der gives telefonisk rapport til personalet på stamafdelingen og kontakten dokumenteres på anæstesiskemaet

Formål

At sikre ensartet vurdering af patienter efter mindre kirurgiske indgreb.

At sikre hensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcer.

Definition af begreber

Mindre kirurgiske indgreb = kortvarige indgreb som eksempelvis abrasio, ab.prov. og evac.