Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Scandiatransplant patienter til CT-KAG og CT af aorta

 

Nefrologisk Afdeling

Information, pjeceudlevering (Kardiologisk Afdelings informationspjece til CT-KAG) samt tillægspjece om risiko ved kontrast til nyreinsufficiente patienter samt medicin i henhold til nedenstående specificerede udleveres ved Nefrologisk Afdeling, AAUH.

 

Hjertefrekvensreduktion

Til patienter, som ved forundersøgelse på EKG har hjertefrekvens > 60/min. udleveres 1 stk. Metoprololsuccinat 50 mg. Patienten skal tage tabletten 2 timer før Hjerte-CT.

Patienter som allerede er i behandling med betablokker, men stadig har hjertefrekvens > 60/min. kan typisk tage ekstra dosis betablokker aftenen inden Hjerte-CT. Dog med relevant hensyntagen til betydende hjertesvigt.

Ordinationen noteres i journalen og patienten informeres af ordinerende læge om formålet med tabletterne (der gælder sædvanlige kontraindikationer for anvendelse af betablokker (svær astma, hjertesvigt, syg sinus knude og 2° og 3° AV-blok)).

Til patienter med kontraindikation for anvendelse af betablokker skal ved hjertefrekvens >60/min fra nyremedicinsk daghospital udleveres 1 stk. tablet Procoralan 7,5 mg, idet patienten skal tage én tablet 2 timer før hjerte-CT. Ordinationen noteres i journalen og patienten informeres af ordinerende læge om formålet med tabletterne (der gælder sædvanlige kontraindikationer for anvendelse af Procoralan).
 

Kontraindikationer

A. Patienter med hurtig atrieflimren (frekvens >100)

B. Patienter med kendt iskæmisk hjertesygdom (herunder tidligere PCI/CABG)

C. Graviditet

D. Mænd over 80 år og kvinder over 85 år

E. Svært nedsat nyrefunktion, dog undtaget patienter til Scandiatransplant

(Ovenstående patienter henvises til KAG, hvis dette er indiceret)

 

Nefrologisk afdeling

Patienterne indlægges på Nyremedicinsk Daghospital (3Ø) samme morgen som Hjerte-CT gennemføres.

 

Behandling til pt. med rest-nyrefunktion:

 1. 1. På CT-KAG-dagen opsættes før CT-KAG 1000 ml Natriumklorid isotonisk 100ml/time til fuldstændig indløb. Ved hjerteinsufficiens eller væskerestriktion anvendes 500 ml Natriumklorid isotonisk 50ml/time til fuldstændig indløb. (Hos dialyse-pt uden restnyrefunktion undlades væskebehandling.)

 2. 2. Nefrotoxiske farmaka’s eventuelle pausering klargøres i henvisning ved henvisende nefrolog

 3. 3. Patienten tager vanlig medicin inkl. diuretika på CT-dagen dog afh. af pkt. 2

 4. 4. Evt. Metoprololsuccinat eller Procoralan tages 2 timer før CT-KAG (gælder også pt uden rest-nyrefunktion)

 

Alle patienter skal have:

 1. 1. Venflon® i højre albuebøjning (helst grøn, minimum lyserød)

 2. 2. Anvendelse af s.l. Nitroglycering og i.v. Seloken sker efter vanlig procedure under CT-KAG

 3. 3. Til CT-KAG anvendes jodholdigt kontrast

 4. 4. Testbolus: 10 - 15 ml kontrast 400 mgI/ml + 50 ml isotonisk NaCl

 5. 5. Ved Agatston (calcium) score >600, udelades den sekventielle hjerteserie, og der laves kun CT af aorta

 6. 6. Ved Agatston score >600 eller tilstedeværelser af koronarstenoser, henviserden kardiolog som ananlyserer CT-KAG patienten til KAG.

 7. 7. Patienter visiteres til KAG < 2 uger (se Scandiatransplant patienter til KAG/PCI)

 8. 8. CT af aorta, bækkenkar og lungevæv beskrives af Radiologisk Afdeling

 

For ikke-dialyse pt. Anbefales efterfølgende kontrol af væsketal via Nyremedicinsk Daghospital efter 3-5 dage.