Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af brandsår

Generelt1

Primær brandsårsbehandling1

Behandling af luftveje (A+B)1

Behandlingsprincipper:1

Væskebehandling (C)2

Supplerende behandling2

Overflytning til Rigshospitalets Brandsårsafdeling2

Overflytning til behandling i trykkammer2

Transport klargøring3

Kontakt3

Referencer3

Generelt

Brandsår opstår når huden kommer i kontakt med ild, varme væsker eller anden varm overflade. Kemiske brandsår opstår når huden kommer i kontakt med syre, base eller andre ætsningsmidler. Elektriske brandsår opstår ved strøm, lyn etc.

Brandsår opdeles i:

1. grad: Huden er rød, men intakt. Området er smertende. Eksempelvis solskoldning. Kræver ikke brandsårsmæssig behandling.

2. grad: Øverste lag af huden er beskadiget, således at den falder af i store blærer. Brandsåret er smertende og fugtigt. Kræver straks behandling.

3. grad: Alle lag i huden er destrueret, inklusiv nerveender, hvilket gør det mindre smertefuldt. Brandsåret er tørt, hårdt, og enten hvidligt/gråt/sort. Kræver straks behandling.

Vedrørende den kirurgiske behandling af brandsår henvises til Rigshospitalets instrukser, der findes på Brandsår.dk

Primær brandsårsbehandling

 • • Skyl (spray) med køligt H2O 20ca. 15 °C. Maks. skylletid 20-30 min. Ingen effekt efter 3 timer.

 • • Undgå hypotermi

 • • Kirurgi (cirkulære forbrændinger). HUSK aflastning SKAL ske før eventuel transport

Behandling af luftveje (A+B)

Der kan være inhalationsskade, tænk på muligheden ved:

 • • Forbrænding af øvre luftveje (sod omkring/i næsebor, svælg) med fare for ødem

 • • Eventuelt dybe cirkulære forbrændinger af thorax

 • • CO-forgiftning

 • • Cyanid. Se vejledning om røgforgiftning

Der kan desuden være andre intubationskrævende skader, for eksempel kranietraume.

Behandlingsprincipper:

 • • Giv 100 % O2, 15 l/min

 • • Ved cyanidforgiftning - ”Cyanokit” (forefindes i skadestuen, Aalborg Universitetshospital Syd, skadestuen Sygehus Vendsyssel, Hjørring og på observationsafdelingen, Sygehus Thy-Mors)

 • • Anlæg eventuelt aflastende incisioner (thorax, hals)

 • • Udfør eventuelt intubation (hvis man er i tvivl, skal der intuberes!)

  • • Anæstetika (thiopental, propofol, s-ketamin eller sevofluran)

  • • Relaksantia (suxamethon (må gives til patienter med friske brandsår, maksimalt 24 timer efter skaden) eller rocuronium (Esmeron®))

  • • Analgetika (fentanyl)

  • • Tænk ”vanskelig luftvej” bevar helst spontan respiration og gør det du er bedst til:

   • • Fiberoptisk, oralt eller på vital indikation trakeostomi

   • • Så stor tube som muligt (aht. senere bronkooskopi)

   • • HUSK KLIP ALDRIG TUBEN på grund af risiko for hævelser

   • • Sy tuben fast i mundvigen (plaster kan ikke hænge fast på en våd patient!)

Væskebehandling (C)

ALTID i.v. adgang, helst to styk (altid to i.v. adgange ved overflytning)

OBS sy venflon, A-kanyle etc. fast.
Væskemængde ifølge modificeret Parkland-formel: Se Væskebehandling af brandsår

Kun 2. og 3. grads læsioner medtages i beregning af brandsårsarealet.

Helst Ringer-Acetat (forefindes i skadestuen, Aalborg Universitetshospital Syd), alternativt isotonisk NaCl.

Kateter à demeure (også på børn!), hvis transport til Rigshospitalet strækker sig over to timer efter forbrænding.

 • • Cave diuretika (manglende eller for lille diurese skyldes væskemangel!)

Supplerende behandling

Ved behov for analgetika (fentanyl eller Morfin i små titrerede doser).

Ved behov sedation (midazolam, til børn 0,4 mg/kg rektalt, eller 0,1 mg/kg i.v. – gerne tidligt i forløbet ved uroligt barn!).

Holde normotermi:

 • • Køligt skyllevand (således at patienten ikke føler ubehag)

 • • Spray i stedet for at spule

 • • Varme pakninger omkring den ikke-skadede del af kroppen

 • • Ventrikelsonde ved > 20 % forbrænding

Overflytning til Rigshospitalets Brandsårsafdeling

 

Billede 1

I tvivlstilfælde konfereres med vagthavende på Rigshospitalets Brandsårsafdeling,

Tlf. 35 45 12 45 eller 35 45 12 79

Overflytning til behandling i trykkammer

Se vejledning om røgforgiftning for detaljer.

Patienter udsat for CO-forgiftning med et eller flere af følgende karakteristika:

 • • Neurologiske symptomer kraftigere end almindelig hovedpine

 • • Patienter, der er eller har været bevidstløse

 • • Patienter med kardiel påvirkning (iskæmi, arytmi, påvirket pumpefunktion)

 • • Gravide med CO-hæmoglobin (HbCO) over ”normal” niveauet

 • • CO-hæmoglobin over 25 % uanset symptomer

Transport klargøring

Ansvar - vagthavende traumeanæstesilæge (kode 780).

Kontakt

 • • Transport fortrinsvis i helikopter (HEMS eller SAR)

 • • Bestilles via AMK vagtcentralen på 70 23 75 33

 • • Husk at videregive CPR numre på medfølgende personale, patent og evt. pårørende (forsikring)

  • • Hvis SAR (RCC) ikke kan yde assistancen, rekvireres ambulance via AMK vagtcentralen på 70 23 75 33

Intuberede, intensiv krævende <15 år kontaktes børneanæstesiologisk bagvagt (ASN), tlf. (976)62910.

Ved brandsår har ortopædkirurgisk vagthavende ansvaret for at melde patienten til Rigshospitalets Brandsårsafdeling, vagthavende plastikkirurg, tlf. 35 45 12 45 eller 35 45 12 79.

Ved anæstesiologiske problemer (intuberet patient etc.) og dermed behov for intensiv plads, skal traumeanæstesilægen kontakte traumevagten, Rigshospitalet, telefon 35 45 80 00.

Ved behov for trykkammerbehandling til ikke-intuberet, ikke intensiv krævende patient, kontaktes FØRST Aarhus Sygehus, Nørrebrogade, telefon 78 45 00 00 eller direkte telefon 78 46 48 00 (Anæstesiologisk bagvagt).

Personaleledsagelse:

Referencer

Brandsår.dk