Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hyperglycaemia neonatorum

Se også:
Ekstremt præmature børn – de første 7 levedage.

Definition:

Blodglukose-koncentration >7 mmol/l

Årsager/risikogrupper

 • • Præmaturitet, specielt immaturitet

 • Umoden glukosehomeostase. Insulinresistens. Manglende undertrykkelse af leverens glukoseproduktion ved infusion af glukose

 • • Stress

 • Asfyksi, hypothermi og infektion – sandsynligvis pga. øget cortisol og/eller catecholaminsekretion.

 • • Parenteral ernæring

 • Under parenteral ernæring af nyfødte med lav fødselsvægt (pga. umoden leverglykoseproduktionssuppresion under infusion af glukose, glukoneogenetiske aminosyrer og infusion af fedtemulsion).

 • • Glucocorticoidbehandling

 • • Neonatal diabetes mellitus (meget sjældent)

 • Transitorisk diabetes mellitus

 • • Fra uger til måneder. Ofte væksthæmmede. Tilstand med hyperglykæmi, glukosuri og lav plasmainsulin

 • Permanent diabetes mellitus

 • ▪ Homozygot inhiberende glukokinasemutationer, pancreas agenesi eller hypoplasi eller insulin receptordefekt (Donahue syndrom)

Risici

 • • Plasma osmomaliteten

 • Risiko for en osmotisk gradient i CNS med kapillær dilatation og CNS-blødning.

 • • Osmotisk diurese

 • Excessivt vandtab

Diagnose

 • • Blodsukker

 • i risikogrupperne

 • • Glukosuri

 • stix urin hos ovennævnte risikobørn for glukose, specielt i de første 6 levedøgn. Ved uringlukose ≥1+ kontrolleres blodglukose.

 • • Osmotisk diurese

 • Hypoosmolær dehydrering (hyponatriæmi – risiko for kramper)

 • Hyperosmolær dehydrering (risiko for hjerneblødning /trombose / infarkt)

Behandling

 • • Hyperglykæmi uden dehydrering:

 • Optimer enteral ernæring

 • Mindsk kalorieindgift (skift fra 10% til 5% glukoseopløsning)

 • • Længerevarende hyperglykæmi med dehydrering

 • Optimer ernæring mht. glukose, protein og fedt

 • Insulininfusion.

Insulindrop

Kræver nøje overvejelse. Ofte ses uforudsigelige hurtige fald i blodsukker, forskydninger i syre/base status, fedtstofskifte etc. Reduktion i enegiindgiften er oftest tilstrækkelig.

 • • Blanding af infusionsvæske

 • Actrapid 2 IE tilsættes 50 ml isot NaCl (sv.t. 0,04 IE/ml)

 • • Priming af slangesystem

 • Skylles igennem med 20 ml af blandingen inden infusion påbegyndes

 • • Dosis – insulininfusion

 • Initialt 0,04 IE/kg/time sv.t. 1 ml/kg/time

 • • Kontrol af blodsukker under behandling

 • 1 (-2) timer efter start og herefter løbende. Specielt efter dosisændringer, da fald kan komme pludseligt.

 • Der tilstræbes en blodglukose koncentration mellem 4-7 mmol/l og en uringlukose <3+