Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lichtensteins operation

 

1. Incision, frilægning mm.

Hudincision 2 cm over tuberculum pubicum i hudens spalteretning.

Efter frilægning af funikel identificeres broksæk.

 

2. Broksæk

Broksæk.

Lateralt hernie: Broksæk fridissekeres. Kan enten receseres/ligeres, inverteres eller deles, idet distale del lades åben.

Medialt hernie: Kan, hvis det letter forholdene, forsænkes med tobaksposesutur eller suturrække.

3. Mechestørrelse

Prolene-net (6 x 11 cm/10 x 15 cm) tilklippes, så det dækker hele området, og faktisk er for stort. Nettet skal efter fiksering fortsat være ret løst (krymper ca. 20 %). Størrelsen på nettet afhænger af de peroperative forhold.

 

4. Mechefiksering

Nettet fikseres i fascien (ikke periost) over tuberculum pubicum, således at nettet overlapper tuberculum med 1-1½ cm.

Fikseres med fortløbende prolene 2-0 til bagkant af ligamentum inguinale, således at tråden passerer gennem nettet ca. 8-10 mm fra nedre/laterale net-kant. Den nedre/laterale, fortløbende fiksering fortsætter til ca. 1 cm lateralt for annulus profundus.

Ved klipning af nettet lateralt tildannes 2 ben, som placeres på hver side af funiklen. Nedre ben skal være 2-2½ cm bredt.

Fiksering til obliquus internus aponeurosa/muskel medialt/opadtil med enkeltknuder (4 stk.), igennem nettet, idet n. ileohypogast. visualiseres. Det kan være nødvendigt at give et klip sv.t. mediale/øvre netkant, således at n. ileohypogast. ikke afklemmes af nettet.

Lateralt for afslutning af fortløbende fiksering af nedre nedkant fikseres underkanterne af mechens øvre og nedre ben med en enkelt sutur prolene 2-0 til bagkant af ligamentum inguinale, således at nettet slutter omkring funiklen.

En knude med prolene 2-0 skal have mindst 6 slag.

Hvis slidsen er for lang, kan den tilsnævres medialt eller lateralt for funiklen med prolenesutur.

 

5. Lukning af externus aponeurosen

Fortløbende eller knuder, resorberbar.

 

Ved femoralhernie åbnes bagvæggen og netkanten sys til lig. cooperi med knudesutur. Herefter sys nettet i en fold fast til ligamentum inguinale. I øvrigt som ovenfor.