Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udtrækning af blodprøver fra A/V Fistel / Shunt

Formål

At ensrette udtrækning af blodprøver fra dialysepatienter.

Anvendelsesområde

Dialyseafsnittet 3Ø, en del af Nyremedicinsk Afdeling, som bilag til Udtrækning af blodprøver fra kateter – eller arm med a-kanyle/venedrop.

Definition af begreber

Studsen / membranen: En del af slangen, hvor blodet løber gennem i forbindelse med dialysen, hvor der bl.a. kan tages blod ud eller indgives infusionsvæsker.

Beskrivelse

I øvrigt henvises til Udtrækning af blodprøver fra katetre eller arm med a-kanyle/venedrop.

Blodprøver taget på en fistel / shunt:

Tag blodprøverne, hurtigst muligt efter første kanyle er anlagt.

  • • Man skal gøre det i først anlagte nål, da både vævsvæske fra indstikket og kanylens fremmede overflade, vil aktivere koagulationen.

  • • Der er risiko for forkerte svar, hvis der går for lang tid fra kanyleanlæggelse til blodprøvetagning.

 

Tag altid prøver fra kanylen og ikke fra studsen / membranen på dialyseslangen.

  • • Det skyldes, at der vil ske en påvirkning af blodet, når det kommer i kontakt med kanylens og slangernes overflade. Derved startes koagulationskaskaden. Koagulationsfaktorerne vil blive aktiveret, og der vil frigives stoffer, som kan påvirke erytrocytterne, hvorved de hæmolyserer. Ved en hæmolyse frigives bl.a. Kalium, da koncentrationen af dette er højt i erytrocytterne. Det vil kunne give falske værdier.

 

I sjældne tilfælde, hvor det kun er muligt at tage prøver fra studsen på dialyseslangen, skal der forinden aspireres blod svarende til 4 x studsens volumen (mindst 5 ml). Blodet kasseres. Dette gøres for at rense studsen for infusionskomponenterne, så blodet er repræsentativt for patienten.

Blodprøver taget på et dialysekateter – både akut og permanent:

Der skal aspireres blod svarende til 4 x katetervolumen (mindst 10 ml). Blodet kasseres.

Ifølge Klinisk Biokemi er denne procedure OK i forhold til at tage INR direkte på katetret.

Husk at vende alle blodprøver straks efter prøvetagning (8 gange forsigtigt mod prop) og notere på blodprøvesedlen, at prøverne er taget fra dialysekatetret.