Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

For kliniske afdelinger – Ultralydsundersøgelser

Billeddiagnostisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

 

Ultralyd af abdomen:

Øvre abdomen: Patienten skal faste fra midnat (dog ikke ved akutte patienter)

Nyrer: ingen forberedelse

Nedre abdomen mhp. Blære og prostata: patienten skal møde med fyldt blære til undersøgelsen, dvs. ingen vandladning 2 timer før undersøgelsen.

Kateter a´demure lukkes ca. 2 timer før undersøgelsen

Patienten skal drikke ca. 1 L før undersøgelsen. Er dette ikke muligt, anlægges iv. drop.

Nedre abdomen: ingen forberedelse

 

Biopsi:

Præmedicinering se Præmedicinering vedr. Interventionelle radiologiske procedurer. Dette gives lige inden afgang fra afdelingen.

NB.: ved pancreasbiopsier skal patienten have både Vilan og Stesolid tilbudt.

 

Ultralydsvejledt histologisk biopsi (Lever, milt, pancreas, nyrer og abdominale glandler):

Faste fra midnat

Børn skal som hovedregel være i generel anæstesi

Blodprøver:

Hæmoglobin

Thrombocytter >40mia/L

APTT <60

INR <1,5

Gyldig BAC-test

Blodprøver må max være 3 døgn gamle

Efterbehandling: TL i 4 timer. Alle patienter skal overvåges i 6 timer efter indgrebet, dog 24 timer efter nyre- og miltbiopsi.

Faste 2 timer efter biopsien.

BT og puls hver ½time i 2 timer.

 

Ultralydsvejledt finnålsaspiration (Lever, pancreas, nyrer og milt)

Faste fra midnat

Hvis patienten er i AK-behandling skal følgende friske blødningsparametre foreligge:

Hæmoglobin

Thrombocytter >40mia/L

APTT <60

INR <2

Efterbehandling: kræver almindeligvis ingen efterbehandling.

 

Undersøgelsesforløb:

Patienten undersøges enten på båre eller i seng i rygleje, højre eller venstre sideleje. Evt. stående.

 

Der smøres gel på patientens hud og undersøgelsen foregår ved, at en transducer (lydhoved) køres over aktuelle region.

 

Punkturstedet desinficeres og der gives lokalbedøvelse med Lidokain.

Der laves en lille incision ved behov.

Ultralydsvejledt føres en kanyle ind i det aktuelle område.

Der tages vævsprøver/celler ud til undersøgelse.

Kanylen fjernes og der anlægges en lille forbinding.

 

Se evt. Forholdsregler vedrørende blødningsrisiko ved ultralydvejledte invasive indgreb

 

Drænage:

Ascites- og pleuradrænage:

Der er ingen forberedelse, dog ved øget blødningsrisiko skal pt. FASTE

Forholdsregler vedrørende blødningsrisiko ved ultralydvejledte invasive indgreb

 

Patienten skal være i seng.

Der smøres gel på patientens hud og undersøgelsen foregår ved, at en transducer (lydhoved) køres over aktuelle region.

Radiologen finder et egnet sted for dræn anlæggelse.

Der vaskes af med jod sprit og gives lokalbedøvelse. Drænet anlægges

 

Undersøgelsestid:

15-45min.

 

Informationspjece om UL-scanning:

Undersøgelser i Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring